Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Χρόνια σας Πολλά… και μην ξεχνάτε ότι… #Christmas.

Η ΘΕΪΚΗ ΛΙΤΟΤΗΣ ΕΝ ΦΑΤΝΗ ΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΛΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΡΑΚΕΙ ΣΠΑΡΓΑΝΟΥΤΑΙ.

Aγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και διαδικτυακοί φίλοι,

Εκ βάθους καρδίας ευχόμεθα όπως ο εν φάτνη των αλόγων ανακληθείς και ράκει σπαργανωθείς διά την ημών σωτηρίαν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, χαρίζη εις όλους υμάς και τας οικογενείας σας την επί γης ειρήνην και ευλογίαν Του διά της εντός υμών Βασιλείας Του, της οποίας την εκζήτησιν εντέλλεται, και τοις εκζητούσι αυτήν, πάντα τα αγαθά υπεσχέθη.
Διά δε την είσοδόν μας εις το νέον έτος, 2019 από της γεννήσεώς Του, ευχόμεθα όπως Αυτός, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, του έτους δε τας εισόδους και τας εξόδους ευλογών και κατευθύνων ως Φιλάνθρωπος, καταξιώση υμάς συμπληρώσαι τούτο το έτος ευαρέστως Αυτώ.
XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

 Και μην ξεχνάτε ότι ο χριστιανισμός γεννήθηκε σε φάτνη εν σπηλαίω (διδάσκοντας την απόλυτη λιτότητα «ράκει σπαργανωθείς»), μεγαλούργησε στις κατακόμβες (αντιτασσόμενος στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και διωκόμενος), και παρήκμασε στα μέγαρα, στον υπερ-καταναλωτισμό και… με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις!
vasilinos.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου