Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Απόσπασμα από το βιβλίο "Λάμψη ο π. Γεράσιμος κι αν είδες, είδες".

 ΟΥΡΑΝΟΘΡΟΝΙΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με…

 Τό ἤξερε ὅτι θά φύγει, ἐμεῖς δέν τό ξέραμε... γιατί ἄν τό ξέραμε, μέσα ἀπό τήν καρδιά μας μέ σπαραγμό θά ἔβγαινε ἡ κραυγή μας: «μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρός ἑσπέραν ἐστι καί κέκλικεν ἡ ἡμέρα.»
Κι ἦταν ἡ τελευταία μέρα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἡ μεγαλύτερη τοῦ
χρόνου, κι ἡ τελευταία του νύχτα ἡ μικρότερη τοῦ χρόνου...
«Καληνύχτα π. Γεράσιμε, καληνύχτα»...
«Μικρή εἶναι ἡ νύχτα, παιδιά μου, 'κοιμοῦμαι κι ἡ καρδιά μου ξα-
γρυπνᾶ', πάντα κοντά σας»...

Ἡ ψυχή τοῦ Ἀρχιερέως Γερασίμου ἀπό αὐτό τόν ἱερό χῶρο ἀνέβηκε στόν Οὐρανό. Ἀνέβηκε πρός τό Φῶς, τό Ἄκτιστο, τό Θαβώριο, ...στό ὁποῖο τόσο συχνά ἀναφερόταν στούς λόγους του 
καί ἴσως δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι ἔφυγε ἀπό Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ναί δέν εἶναι τυχαῖο, ὅπως δέν ἦταν τυχαῖο, καθώς ἔλεγε, τό ὅτι ὁ π. Αὐξέντιος τῆς Μονῆς Γρηγορίου ταξίδεψε πρός τό Φῶς τό Ἀνέσπερο τήν ὥρα πού ψαλλόταν τό Φῶς Ἱλαρόν, ἀφοῦ αὐτό τό Φῶς ἔβλεπε καί στήν
ἐπίγεια ζωή του.
Δίπλα του ἦταν ἡ Ἁγία Γραφή μέ τό σελιδοδείκτη στό Κατά Ἰωάννην
16 Ἀποχαιρετιστήριοι λόγοι …νῦν δέ ὑπάγω πρός τόν πέμψαντά με, καί οὐδείς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾶ μέ ποῦ ὑπάγεις! 6 ἀλλ' ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμίν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τήν καρδίαν. 7 ἀλλ' ἐγώ τήν ἀλήθειαν λέγω ὑμίν· συμφέρει ὑμίν ἴνα ἐγώ ἀπέλθω. ἐάν γάρ ἐγώ μή ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρός ὑμᾶς· ἐάν δέ πορευθῶ, πέμψω αὐτόν πρός ὑμᾶς·

Απόσπασμα από το βιβλίο "Λάμψη ο π. Γεράσιμος κι αν είδες, είδες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου