Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Η εορτή του εν ουρανώ φανέντος Σημείου του Σταυρού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου & τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγ. Κυρίλλου.Την πρωΐαν της Δευτέρας, 7ης/20ης Μαΐου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και το προσκυνηματικόν καθεστώς η εορτή του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού.
Το σημείον τούτο του σταυρού εφάνη, ως παραδίδει εις επιστολήν αυτού προς τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον υιόν του Μεγάλου Κωνσταντίνου ο Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ο Κατηχητής την εβδόμην του μηνός Μαΐου του έτους 351 μ.Χ. εις εξαίσιον φως λαμπρότερον των ηλιακών ακτίνων από του Φρικτού Γολγοθά έως και του όρους των Ελαιών.
Εις ανάμνησιν του θαυμαστού αυτού γεγονότος ετελέσθη η θεία Λειτουργία επί του Φρικτού Γολγοθά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους.
Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε λιτανεία τρις πέριξ του Παναγίου Τάφου και ανεγνώσθη η επιστολή του Αγίου Κυρίλλου επί του Παναγίου Τάφου υπό του προεξάρχοντος Αρχιεπισκόπου ελληνιστί και υπό του Άγίου Σεβαστείας αραβιστί.
Απολύσεως γενομένης, η Αρχιερατική συνοδεία ανήλθεν εις το Πατριαρχείον, ένθα εδέχθη αυτήν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
Εκ της Αρχιγραμματείας
http://www.lavaron.gr/press-release/i-eorti-tou-en-ourano-fanentos-simiou-tou-stavrou-sto-patriarchio-ierosolimon


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου