Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

palaiolog mnimos1
Ἐχθὲς Κυριακὴ 26 Μαΐου 2013, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὡμίλησε καταλλήλως καὶ ἐτέλεσε Μνημόσυνο, πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου, Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ὁ ὁποῖος στὶς 29-5-1453 ἔπεσε μαχόμενος καὶ ἀγωνιζόμενος μὲ ἡρωϊσμὸ γιὰ τὴν προάσπιση τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων.
Μαζὺ μὲ τὸν ἥρωα καὶ μάρτυρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ἔπεσαν ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἔνδοξη Κωνσταντινούπολη ἀξιωματοῦχοι καὶ ἄνδρες , ἱερὸς κλῆρος καὶ λαὸς πολύς.
Ἡ εἰρηνικὴ καὶ ὀφειλετικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ὑπῆρξε συμπρωτεύουσα τῆς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, εἶναι μιὰ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καὶ ἱστορικοῦ χρέους πρὸς τοὺς ἐνδόξους προγόνους μας.
Στοὺς καιροὺς ποὺ διερχόμεθα ἐπιβάλλεται νὰ προβάλλωνται τὰ μεγάλα αὐτὰ παραδείγματα τῆς φιλοπατρίας καὶ τῆς αὐτοθυσίας γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα μας.
Στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὸ Μνημόσυνο παρέστησαν κληρικοὶ μαζὺ μὲ τὸν εὐσεβῆ λαὸ καὶ τὶς τοπικὲς ἀρχές.
palaiolog mnimos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου