Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Ἡ κυβέρνηση «καμαρώνει» γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ δηλώνει: «Τὸ πείραμα πέτυχε...»! Οἱ χριστιανοὶ τί κάνουν;


 
Ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἰσαπόστολος καὶ μεγάλος ἅγιος τῆς Ὀρθοδοξίας κυνηγήθηκε ἀπὸ τὸν τότε ἑβραϊκὸ παράγοντα, ποὺ τελικὰ πλήρωσε τὸν Τοῦρκο ἀγὰ τοῦ Βερατίου, γιὰ νὰ τὸν δολοφονήσουν, ἐπειδὴ προέτρεπε τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν ἐργάζονται τὶς Κυριακές. Ἡ προτροπὴ του προκαλοῦσε προβλήματα στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ πανίσχυρου οἰκονομικὰ ἑβραϊκοῦ παράγοντα, ὁ ὁποῖος τελικὰ καὶ τὸν ὁδήγησε στὴν ἀγχόνη.
Οἱ καιροὶ σήμερα ὅμως, ὅπως φαίνεται, ἔχουν ἀλλάξει. Οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν -ἐπώνυμοι πλέον μεγαλοτραπεζίτες σιωνιστὲς- μὲ τὸ πρόσχημα τῆς κίνησης τῆς ἀγορᾶς πιέζουν τὶς ἐγκάθετες σ’ αὐτούς κυβερνήσεις νὰ νομοθετοῦν ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς Κυριακῆς! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς παρούσας «χριστιανικῆς» ἑλληνικῆς κυβέρνησης νὰ καταργήσει σταδιακὰ καὶ μὲ τὴ μέθοδο τῆς «σαλαμοποίησης» τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Σὲ πρώτη φάση -λόγω τῶν πενιχρῶν ἀντιδράσεων- δὲν προχώρησαν στὴν πλήρη κατάργηση τῆς ἀργίας, καθιερώνοντας τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων γιὰ ἑπτὰ Κυριακὲς κατ’ ἔτος. Τώρα, διὰ στόματος τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης Κ. Χατζηδάκη μιλοῦν γιὰ πείραμα τὸ ὁποῖο πέτυχε καὶ ἐμμέσως ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ προχωρήσουν στὴν γενίκευση τοῦ μέτρου. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ «χριστιανοὶ» κυβερνῆτες ἔχουν ἤδη καταργήσει τὶς ἀργίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν!
 «Τὸ πείραμα πετυχαίνει, ἀκόμα καὶ ἄνθρωποι τοῦ ἐμπορίου καὶ δήμαρχοι συμφωνοῦν στὸ ἄνοιγα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Ὅλες τὶς προηγούμενες Κυριακὲς ποὺ ἦταν ἀνοιχτὰ τὰ καταστήματα, εἴδαμε ὅτι ὑπῆρξε κίνηση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τῶν πόλεων, ἰδιαίτερα τῶν μεγάλων πόλεων» δήλωσε σὲ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης Κωστῆς Χατζηδάκης. Ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης ἐκτίμησε ὅτι στὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τίς Κυριακὲς «ὑπῆρξε ὁ φόβος τοῦ καινούργιου» καὶ σημείωσε ὅτι «σὲ χῶρες ποὺ μᾶς ἀνταγωνίζονται τουριστικά, τὸ καθεστὼς αὐτὸ ἔχει ἤδη υἱοθετηθεῖ»!!!

Ἀπέναντι σ’ αὐτά ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου μας σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ ἀρκέστηκε μόνο σὲ ὑποτονικὲς ἀνούσιες ἀνακοινώσεις. Τώρα ἀπέμεινε νὰ ἀντιδρᾶ μόνο ἡ Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων (ΟΙΥΕ) ἡ ὁποία κατέβηκε σὲ 24ωρη ἀπεργία τήν Κυριακή 4 Μαΐου. Οἱ ἐμποροϋπάλληλοι μάλιστα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο «The Mall Athens». Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ΟΙΥΕ ἀναφέρει ὅτι χιλιάδες ἐμποροϋπάλληλοι, ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐργαστοῦν τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ἀκόμα περιμένουν νὰ πληρωθοῦν γιὰ τὴν κυριακάτικη ἐργασία τους ἢ τουλάχιστον νὰ πάρουν τὸ ρεπὸ ποὺ τοὺς ὀφείλουν οἱ ἐργοδότες καὶ τονίζει ὅτι τὰ καταστήματα, μὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις, δὲν δούλεψαν. «Οἱ καταναλωτὲς ἔκαναν βόλτα καὶ ὄχι ψώνια. Οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις ἐξουθενωμένες, προσπαθοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν ἰσχυρῶν, τῶν μεγάλων ξένων ἁλυσίδων, τῶν τεράστιων ἐμπορικῶν κέντρων καὶ τῶν ἐκπτωτικῶν χωριῶν, ἀνοίγοντας τὶς Κυριακὲς μὲ δυσβάσταχτο κόστος λειτουργίας» ὑπογραμμίζεται στὴν ἀνακοίνωση.
Ἂν καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ δείχνει τὸ δρόμο στοὺς παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκεῖνοι μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ἐπιλέγουν νὰ νίπτουν τὰ χέρια τους καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν. Πολλοὶ ἔθεσαν τὸ ἐρώτημα τὶ ἄραγε θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ἡ Ἐκκλησία; Πολλὰ ἐκτιμοῦν ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες. Νὰ ἐκδώσουν λ. χ.  ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία νὰ ζητοῦν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ὄχι μόνο νὰ μὴν ψωνίζουν τὶς Κυριακὲς ἀλλὰ νὰ μποϋκοτάρουν τὰ καταστήματα ποὺ ἀνοίγουν καὶ νὰ προτιμοῦν γιὰ τὶς ἀγορὲς τους τὰ καταστήματα ποὺ ἐπιλέγουν, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς κυβέρνησης, νὰ μένουν κλειστά. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ἁλυσίδα Σοῦπερ Μάρκετ «Σκλαβενίτης», ἂν καὶ δέχεται παρασκηνιακὰ πιέσεις ἀρνεῖται κατηγορηματικὰ νὰ λειτουργήσει τὰ καταστήματα της τὴν Κυριακή. Θὰ μποροῦσαν λοιπὸν οἱ Χριστιανοὶ νὰ προτιμοῦν νὰ κάνουν τὰ ψώνια τους ἀπὸ τὰ συγκεκριμένα Σοῦπερ Μάρκετ καὶ νὰ μποϋκοτάρουν αὐτὰ ποὺ ἀνοίγουν. Ἀρκεῖ καλοί μου Χριστιανοὶ ἡ ἐλάχιστη δυνατὴ ἀντίδρασή μας γιὰ νὰ δείξουμε στὸν Θεὸ ὅτι κάτι κάνουμε καὶ δὲν εἴμαστε γλυκανάλατοι καὶ ἀδιάφοροι. Ἂς μὴν λησμονοῦμε ὅτι θά κριθοῦμε ἀπὸ τίς μικρὲς αὐτές λεπτομέρειες... Θὰ μοῦ πεῖτε θὰ χάσουμε τὶς προσφορὲς καὶ τή πρόσβαση στά ἄλλα συναφῆ ἐκπτωτικά τεχνάσματα, ποὺ κάνουν οἱ ἐπιχειρηματίες γιὰ νὰ μᾶς ἑλκύσουν;  Δὲν πειράζει ἂς τὴν χάσουμε, τὸν Παράδεισο νὰ μὴν χάσουμε... Ἂς μὴν ξεχνᾶμε λοιπόν τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. «Καταραμένα τὰ χρήματα τῆς Κυριακῆς». Μὴν περιμένετε ἀπὸ τὴν θρησκευτική μας ἡγεσία νὰ προβεῖ σὲ ὀργανωμένες ἀντιδράσεις, γιατί ὅπως καθημερινὰ διαπιστώνεται ἔχει πλήρως συμβιβαστεῖ μὲ τὰ κέντρα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ἀνομίας. Ἔχει καταστεῖ κομμάτι τοῦ συστήματος πού μέ κάθε εὐκαιρία τῆς ἀποδίδερι τά εὔσημα καί τούς ἐπαίνους της...
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου