Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Η Γερμανία θα γίνει ορθόδοξη μετά την καταστροφή της κατά τον επικείμενο γενικό πόλεμο, σύμφωνα με προφητείες.

Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης.
Τα γεγονότα δείχνουν ότι πρωτοφανείς καταστάσεις έρχονται γρήγορα, χωρίς να φαίνεται ότι η ροή τους μπορεί ν’ αλλάξει. Όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε ανασφάλεια και αναβρασμό. Τις περισσότερες ευθύνες για την κατάσταση στην Ευρώπη τις έχει η Γερμανία με αποτέλεσμα να ξεμένει από φίλους, αλλά όχι από φιλικούς ηγέτες, διότι οι ηγεσίες των χωρών έχουν όμοιες απόψεις και κοινό σκοπό, εν
αντιθέσει με τις μάζες που διοικούν. Φυσικά, το “τι” και το “πότε” θα γίνει κάτι, ανήκει στην αποκλειστική εξουσία του Θεού, πλην όμως πολλοί προφήτευσαν τα μελλούμενα κατά θεϊκή παραχώρηση. Για την Γερμανία έχουν προφητεύσει ο Αγαθάγγελος και ο Ιωσήφ Βατοπαιδινός. Ο Αγαθάγγελος προφητεύει πολλά για την Γερμανία. Το Β’ Κεφάλαιο με τις προφητείες του είναι αφιερωμένο ολόκληρο σ’ αυτήν, και έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του στο πως δημιουργήθηκε η ισχυρή Γερμανία. Προείπε κάτι που ισχύει σήμερα. Η τωρινή ισχύς που έχει η Γερμανία οφείλεται στο ότι την εξουσιάζει ο αντίχριστος, από τον οποίο αντλεί την δύναμή της και αυτός την ικανοποιεί με ευεργετήματα. Και νομίζει, ότι είναι ζηλευτή χώρα καθώς και ότι πράττει το σωστό, σύμφωνα πάντα με τον Αγαθάγγελο.
Ο Αγαθάγγελος λοιπόν έγραψε επ’ ακριβώς «… και εγκολπώσει σε (Γερμανία) ο αντίχριστος· αυτός δώσει σε δύναμιν, και ικανοποιήσει σε, και νομίσεις σεαυτήν ζηλήμονα, είναι και ορθόδοξον. Αλλ’ εγώ βλέπω σε εξηπατημένην, και μηνύω σε τούτο άνευ υπερβολής, τουτέστιν απλώς· ότι μενείς άνευ ιερωσύνης, καθάπερ οι Ιουδαίοι οι θανατώσαντες τον υιόν του Θεού εν πόλει Δαβίδ· ναι, έστι μεν ούτως ως έχει η αλήθεια· αυτός οίδα ότι έση ισχυρά δια μέσου τοιούτου συμβάντος· έση μεν δεδοκιμασμένη από των νεοφανών αιρέσεων, αλλ’ έση βλασφημουμένη δια την αποστασίαν· …»
Όπως τα προείπε ο Αγαθάγγελος έτσι ακριβώς έγιναν. Η Γερμανία προωθώντας την Νέα Εποχή στην Ευρώπη, την εποχή του Αντίχριστου, κατεστάθη ισχυρή ως αντιστάθμισμα της προσφοράς της προς τους ευεργέτες της. Δεν ήταν μόνο ο καγκελάριος Α. Χίτλερ που εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την προώθηση της Νέας εποχής μέσω κακουργιών και καταστροφών. Ο Κ. Μάρξ, του οποίου οι ιδέες τόσο πολύ ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν τον πλανήτη οδηγώντας τον στην Νέα Τάξη, ήταν γερμανός. Αλλά χειρότεροι όλων, είναι οι γερμανοί Ρότσιλντ. Αυτοί, οικογενειακώς, ελέγχουν το χρήμα στον πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες. Ευνοούν την Γερμανία και αυτή με την σειρά της προωθεί τα σχέδια των αφεντικών της. Υπόψη ότι ο Χίτλερ και ο Μάρξ ήταν μέλη της οικογένειας Ρότσιλντ.
Μετά την άνοδο της Γερμανίας, η οποία επιτελέσθη, έρχεται η καταστροφή της. Διηρημένη, χωρίς φίλους, χωρίς φυσική και πνευματική ηγεσία, θα καταστραφεί. Νέμεσις; Ο Αγαθάγγελος την χαρακτηρίζει «δεινόν πτώμα», κάτι που σημαίνει ότι η Γερμανία θα υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή.
Γράφει ο Αγαθάγγελος «… το τέλος αναιρεί όλην την καλήν αρχήν· βλέπω την επί σοι αποστασίαν εισφερομένην, τους φίλους σου απηλλοτριωμένους, επεισάγοντας τοσαύτας νεοφανείς αιρέσεις, … βλέπω απωθουμένας τας εορτάς, χωλαίνουσαν την πίστην, εξουθενημένας τας θυσίας και τα υπέρ έννοιαν ιερά, τους μεταγενέστερους διεστραμμένους ίππους, απολελυμένους και αχαλίνωτους, πλοιάριον άνευ πηδαλίου και κυβερνήτου, η εκκλησία σου χωρίς οδηγού, και η πίστις σου άνευ βάσεως. Δεινόν το πτώμα, λυπηρά η τύχη, ω Θεέ!… ».
Και τότε, μέσα από την συμφορά της, μέσα από την καταστροφή της, ο λαός της Γερμανίας θ’ ασπασθεί την Ορθοδοξία, βλέποντας την Ελλάδα να μην καταστρέφεται. Και ως ορθόδοξη πλέον χώρα, θα ευτυχήσει ξανά. Και ως νεοσύστατη ορθόδοξη χώρα, στην προσαρμογή της θα την βοηθήσουμε εμείς οι Έλληνες. Αυτή λέτε να ‘ναι η «εκδίκησή» μας;
Η περιγραφή του Αγαθαγγέλου έχει ως εξής « … εξ αυτής της αιρετικής Γερμανίας, και διά αυτής ανυψωθήσεται μετά ταύτα η αλήθεια, και η αψευδής λατρεία της ορθοδόξου πίστεως· αύτη μάλλον των άλλων φυλών εκδικήσει σταθερώτατα την αποστολικήν αλήθειαν. Ούτω σοι έστι, και ούτως σοι έσται, αμήν· εν τη ανατολή έσται η ευτυχία σου, το ανατολικόν δόγμα εν αυτή αναλάμψει· αμήν, αμήν, αμήν.».
Από την άλλη, ο Ιωσήφ Βατοπαιδινός θέλοντας να δείξει το μέγεθος της καταστροφής της Γερμανίας αλλά και να τονίσει την προσχώρηση της Γερμανία στην Ορθοδοξία, είχε πει ότι «τα ποτάμια της Γερμανίας θα κοκκινίσουν από το αίμα, αλλά η Γερμανία θα είναι η πρώτη χώρα που θ’ ασπασθεί την Ορθοδοξία, διότι και άλλες χώρες θα γίνουν ορθόδοξες».
Έτσι έχει το μέλλον της Γερμανίας σύμφωνα με τις προφητείες. Έφθασε φαίνεται ο καιρός να διαψευσθεί ο φημισμένος γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Νίτσε ο οποίος είχε πει για τους συμπατριώτες του ότι «οι Γερμανοί είναι ανίκανοι να αντιληφθούν το υψηλό σε οποιαδήποτε μορφή».
triklopodia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου