Στην επιστολή, η Ιερά Κοινόνητα καλεί τους βουλευτές να αποτρέψουν την ψήφιση της παραγρ. 1 του άρθρου 8 με τις αντίστοιχες προσθήκες στον σημερινό νόμο.
Η επιστολή: 
ikivotos.gr