Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Σημείο στή Λευκορωσία σε σημερινή Λιτανεία ο Πελεκάνος προσκύνησε τήν Κα Θεοτόκο.

Στη Λευκορωσία δεν έκλεισαν οι Εκκλησίες, ο Πρόεδρος είναι ανένδοτος νά κλείσουν οι Εκκλησίες.
Σήμερα έγινε 4 ώρες Λιτανεία τής θαυματουργής εικόνας τής Κας Θεοτόκου στη Λευκορωσία, και στα τελευταία 12 χιλιόμετρα ενσωματώθηκε μαζί τους, θαυμαστό τον τρόπο καί ένας πελεκάνος, ο οποίος ακολούθησε την λιτανεία μέχρι τέλους.

Ο πελεκάνος προπορεύεται σημαιοφόρος τής Λιτανείας.
Η αστυνομία βοήθησε τη λιτάνευση τής Αγίας Εικόνας, και άσκησε καί μέριμνα προστασίας καί γιά τον πελεκάνο.


Στην τελευταία στάση τής λιτανείας γιά τήν δέηση, πρίν τό τέλος δύο χιλιόμετρα, ο πελεκάνος στάθηκε και αυτός ακίνητος μπροστά στην θαυματουργή Εικόνα της Κας Θεοτόκου, και την προσκύνησε, τήν ακούμπησε με τον ράμφος του.

Για τον Πελεκάνο, παρακάτω ο θρύλος του και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.Μέσα στους άφθαστους υμνολογικούς θρήνους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συγκινούν κάθε καρδιά, ξεχωρίζει το αλληγορικόν εγκώμιον του Επιταφίου, το όποιον ψάλλει:

«’Ώσπερ πελεκάν την πλευράν Σου τετρωμένος, Λόγε, σούς θανόντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς».

Ο πελεκάνος είναι από τα πλέον φιλόστοργα πτηνά. Κτίζει την φωλιά του σε υψηλούς βράχους και εκεί γεννά και εκκολάπτει τους νεοσσούς του. Τρέχει παντού για να εξοικονόμηση την τροφήν των.

Αλλά ακριβώς την ώραν που απουσιάζει ο πελεκάν, πλησιάζουν οι διάφοροι όφεις οι οποίοι έχουν αφυπνισθή από την χειμερινήν νάρκην και σύρονται πειναλέοι μέχρι τις φωλεές των πελεκάνων και ροφούν το αίμα των μικρών…

Επιστρέφων ο πελεκάν ευρίσκει αυτά εις απελπιστικήν κατάστασιν και σχεδόν ετοιμοθάνατα. Δι’ αυτό, λέγεται, ότι με το ράμφος του σχίζει το στέρνον του και κύπτων επάνω από τα μικρά του αφήνει να στάξη το ζεστό του αίμα μέσα στα μισάνοικτα στόματα των μικρών του, τα όποια τότε ανασταίνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου