Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Το λάδι και το νερό του καντηλιού δεν ανακατεύονται, δεν γίνονται ποτέ μείγμα, όσο κι εάν προσπαθήσουν να τα αναμείξουν.

 

Παίρνει το καθένα τη θέση του και την αποστολή του.
Κάτω το νερό ταπεινά, πάνω το λάδι έτοιμο για θυσία.

Και υπηρετούν τον ίδιο πόθο: Να μείνει η φλόγα άσβεστη.
Ένας ακόμη συμβολισμός του καντηλιού,
μπροστά στο εικονοστάσι της οικογένειας και μια προτροπή.
Μια θέση για το κάθε μέλος της
και κάθε μέλος σε μια θέση μέσα στην οικογένεια.
Όλοι δε μαζί στην υπηρεσία της φλόγας. Της οικογενειακής προκοπής…και της αληθούς γνήσιας Ορθοδοξιας σε καθε οικογένεια…

 «Τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου» (στίχ. 6).

Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, θὰ μὲ καταδιώκει ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου, καὶ ἡ Χάρι Σου θὰ ἐπιμένει νὰ βρίσκει διάφορα μέσα, ὥστε καὶ ἂν ἀκόμη ἐγὼ φεύγω ἀπὸ κοντά Σου, νὰ μὲ συλλαμβάνει στὸ δίχτυ τῆς σωτηρίας. 

romioitispolis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου