Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

+ Μοναχός Γερόντιος των Δανιηλαίων

Ποτέ μην κατακρίνεις κληρικό η μοναχό για ηθικά παραπτώματα. Γιατί την ώρα που εσυ τον κατακρίνεις, αυτός μπορεί να έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του... Όμως, να είσαι αυστηρός με κληρικούς ή μοναχούς, που «αἴρουν ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν». Αυτοί οι νεωτεριστές με το κοσμικό φρόνημα, κάνουν μεγάλο κακό στήν Εκκλησία. Όποιον νεωτερισμό και αν εισάγουν, γίνεται κακή παράδοση και δεν διορθώνεται με τίποτα...

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και γένι 
+ Μοναχός Γερόντιος των Δανιηλαίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου