Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Τον χριστιανό τον δοκιμάζει και τον φανερώνει ο πειρασμός με την υπομονή που θα δείξει.

 

Ώστε και μ΄ αυτές να αποδειχθεί ποιοι πλούσιοι ή φτωχοί είναι στερεωμένοι στην πίστη και δυνατοί.

Γιατί και οι δυο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων δοκιμάζονται στην υπομονή.

Στον καιρό μάλιστα των πειρασμών και των θλίψεων μπορεί να γίνει φανερό κατά πόσο ο πλούσιος συμπάσχει με τους άλλους.

Κατά πόσο δηλαδή ελεεί και αγαπά τους αδελφούς.

 

Ο φτωχός επίσης κατά πόσο δέχεται τις θλίψεις, ευχαριστώντας τον Θεό και όχι βλασφη­μώντας και αλλάζοντας εύκολα, ανάλογα με τις περιστάσεις, τα φρονήματά του.

Ο κυβερνήτης φαίνεται το χειμώνα στις δυσκολίες που συναντά μέσα στα κύματα.

Ο αθλητής δείχνει την αντοχή και την τέχνη του στο στάδιο.

Ο στρατηγός φαίνεται στον πόλεμο.

Και ο μεγαλόψυχος φαίνεται στη συμφορά.

Τον χριστιανό όμως τον δοκιμάζει και τον φανερώνει ο πειρασμός.

Και όπως οι κόποι των αγώνων χαρίζουν τα στεφάνια στους αθλητές
έτσι και τους χριστιανούς τους πλουτίζει και τους οδηγεί στην τελείωση η δοκιμασία των πειρασμών.

Αυτό βέβαια συμβαίνει όταν κανείς δέχεται με την πρέπουσα υπομονή και την ευχαριστία ότι ο Θεός οικονομεί για τη σωτηρία τους, πράγμα που τον οδηγεί στην τελείωση. 

romioitispolis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου