Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

21 Μαΐου, γιὰ δὲς καιρὸ ποὺ διάλεξε...

 

Τὸ 312 μ.Χ. ὁ Αὔγουστος Κων/νος, νικᾶ, στὰ περίχωρα τῆς Ῥώμης, τὸν κουνιάδο του  Αὔγουστο Μαξέντιο καὶ γίνεται κυρίαρχος τοῦ Δυτικοῦ τμήματος 
τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀφοῦ σὲ ὄραμα τοῦ φανερώθηκε ὁ Σταυρὸς μὲ τὸ «ἐν Τοῦτῳ νίκα» (ὅπως ὁ Μ. Ἀλέξανδρος στὸ Δῖον, μὲ τὴν Θεοπτία 
καὶ τὴν ὑπόσχεση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ;) «ὠς ὁ Παῦλος οὐρανόθεν τὴν κλήσιν ἐδέξατο»
 
Τὸ 313 μ.Χ. μὲ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ποὺ ὑπογράφουν ὁ Μ.Κων/νος καὶ ὁ γαμβρὀς του Αὔγουστος Λικίνιος - ὁ ὁποῖος τὸ παραβίασε ἔνα χρόνο μετὰ- θεσπίζεται ἡ ἀνεξιθρησκεία καὶ ἡ  θρησκευτικὴ ἐλευθερία (ἀπὸ τὸ 311 μ.Χ.  ὁ Αὔγουστος Γαλέριος εἶχε παύσει  ἤδη τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν)
 
Τὸ 324 μ.Χ. στὴν Θράκη, νικᾶ ὁριστικὰ ὀ Μ.Κων/νος, τὸν Λικίνιο, καὶ γίνεται κυρίαρχος καὶ τοῦ Ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς Ῥωμαϊκῆς αύτοκρατορίας.
(ὡς κυρίαρχος πλέον,καταργεῖ  Αὐγούστους καὶ Καίσαρες, περιορίζει τὴν Σύγκλητο, κόβει νέο νόμισμα, άγοράζει  μαζικὰ χρυσό, μεταφέρει τὴν πρωτεύουσα...)
 
Τὸ 325 μ.Χ. ὁ Αὐτοκρἀτωρ Κων/νος, συγκαλεῖ  τὴν Α' Οἰκουμενικῆ Σύνοδο στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας ὅπου γίνεται ἡ καταδίκη τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ἡ σύνταξις τοῦ «Πιστεύω...» καὶ ὁ ὀρισμὸς τῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα.
 
Τὸ 330 μ.Χ. ἡ ἑπτάλοφος Ῥώμη, ἡ πρωτεύουσα τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, μεταφέρεται στὴν ἑπτάλοφο πόλη Βυζάντιο, ὡς  Νέα 'Ρώμη, καὶ ὡς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ !
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΪΚΟΥ, ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 1.123 ΕΤΩΝ !!
1204 μ.Χ. Α' Φραγκοκρατία, ἔως τὸ 1261 μ.Χ.
1453 μ.Χ. Ὀθωμανοκρατία ἔως τὸ 1821 καὶ ἔως τὸ 1916 καὶ ἔτι...
1832 μ.Χ. Β' Φραγκοκρατία (Βαυαροκρατία πού, καὶ στὸ  Βαρβαροκρατία ἀκούει )
1878 μ.Χ. Οἱ Τοῦρκοι πωλοῦν τὴν Κύπρο στοὺς Ἄγγλους.Ἐλευθερώνεται μὲ αἷμα τὸ 1960.
1920-22 μ.Χ. Συρρίκνωσις τοῦ ἑλληνισμοῦ, καταστροφή, ξεριζωμός,πόνος. Μ.Ἀσία, Πόντος, Καππαδοκία, Κων/πολις, παραμένουν σκλαβωμένες
στὰ χέρια πλέον,τῶν Νεοτούρκων Κεμαλιστῶν.
1940 μ.Χ. Ἰταλοί, Ἀλβανοί, Γερμανοί, Βούλγαροι καὶ «σύμμαχοι» Ἄγγλοι κάνουν ὅτι μποροῦν γιὰ «τὸ καλό μας» ἔως τὸ 1944.
1946-1949 μ.Χ. Σπαραγμός, ἀγιάτρευτη πληγή, ἐμφύλιος πόλεμος, αἷμα ἀδελφικὸ, μὲ μίσος ἀναίτιο πρὸς τέρψιν τῶν ἐχθρῶν...
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗΝ 1955 τὰ Σεπτεμβριανά,1941 τὰ τάγματα ἐργασίας - ἐνῶ ἡ Ἑλλάς βιώνει τὴν τετραπλῆ κατοχή, 1964  βίαιες ἀπελάσεις, φόροι ἀβάσταχτοι, 
δημεύσεις περιουσιῶν. 
1912, 1914 καὶ 1940,  τὸ Βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου ποὺ ἐλευθερώθηκε 3 φορὲς μὲ αἷμα, παραμένει μὲ ὑπογραφὲς «φίλων» καὶ «συμμάχων μας» στὴν Ἀλβανία.
1974  ΚΥΠΡΟΣ- ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ !
2018 ΠΡΕΣΠΕΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ !
2018 ΜΑΤΙ - 2023 ΤΕΜΠΗ- ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ !

11 Μαΐου 330 μ.Χ. τὰ ἐγκαίνια τῆς Πόλης τῶν ὀνείρων μας.
29 Μαΐου 1453 μ.Χ. πάρθεν ἡ Ῥωμανία...
21 Μαΐου 2023 μ.Χ. ...τὸ λίγο λίγο γίνεται πολύ, κι άνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο.

Στοῦ ἁγίου Κων/νου καὶ  τῆς μαννούλας του τὴν ἑορτή, βρὲ Καραμήτρο, μετὰ ἀπὸ παλλινδρομήσεις, κατέληξες νὰ κηρύξῃς ἐκλογές;;; 
Τυχαῖα ἄραγε ;; 
Τύχη, ξέρεις, εἶναι τὸ καλλιτεχνικὸ τοῦ Θεοῦ !
 
Καραμήτροι τοῦ ψευτορωμαίϊκου, τὸ ψευτορωμαίϊκο ποὺ σᾶς ἔθρεφε, τελειώνει ! Τελειώνει ὅπως ξεκίνησε. «Ἕναν νέο Μέγα Κωνσταντίνο θὰ φανερώσῃ ὁ Θεός » στὴν ἅγια μας τὴ γῆ ποὺ εἶναι ποτισμένη μὲ πόνο, δάκρυα καὶ αἶμα, ἡρώων καὶ μαρτύρων ! «Ἀπὸ μάννα θὰ τὴν βροῦν»
μὲ πόνο ἀνέκραξε μιὰ μάννα, ὅπως ἀπὸ Μάννα Παναγία Ἀειπάρθενο τὴν «βρῆκε» ὁ Δράκων, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος.

(Μετανοεῖστε ὅσο εἶναι καιρός, τὸ τέλος σας πλησιάζει καὶ δὲν θὰ εἶναι καλό. Λυπηθεῖτε τοὐλάχιστον τὸν ἐαυτό σας, καὶ τὴν ψυχή σας, 
ποὺ τὴν πουλήσατε, ζητῆστε την πίσω ! Γιὰ τὸν Θεό μας ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά, διότι «Τίς Θεὸς Μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν» !)

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου