Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

«Πες μου τι έχεις κερδίσει κάνοντας τόσο κόπο».

 

Έλεγαν για τον αββά Σαρματά ότι πολλές φορές έκανε άσκηση επί σαράντα ημέρες σύμφωνα με τη γνώμη

του αββά Ποιμένα, καιπερνούσαν οι μέρες σαν ένα τίποτε γι αυτόν. Ήρθε ο αββάς Ποιμήν
και του λέει:
«Πες μου τι έχεις κερδίσει κάνοντας τόσο κόπο».
Εκείνος έλεγε: «Τίποτε περισσότερο».
Του λέει πάλι ο αββάς: «Δεν θα σ΄ αφήσω, αν δεν μου πεις».
Εκείνος είπε: «Ένα μόνο είδα, ότι αν πω στον ύπνο «πήγαινε»,
πηγαίνει.
Και αν πω «έλα», έρχεται».

Γεροντικό

romioitispolis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου