Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ : Πρέπει νά πάρουμε διαζύγιο από τήν λογική.Είπε ό Γέροντας σέ μιά ομάδα ευλαβών προσκυνητών πού τόν είχαν επισκεφτεί: -Όταν ένας αποφασίζει νά κάνει πνευματική ζωή, τό πρώτο πού πρέπει νά κάνει είναι νά πάρει διαζύγιο από τήν λογική, ε­άν θέλει νά προκόψει. Λογική καί πνευματική ζωή είναι δυό κα­ταστάσεις εντελώς αντίθετες, πού αντίκειται ή μιά στήν άλλη. Αυτός πού ζει πνευματικά δέν χρησιμοποιεί τήν λογική του. Α­πό φυσικού τους οι γυναίκες


χρησιμοποιούν πολύ τήν καρδιά τους καί λίγο τήν λογική. Βλέπουμε, οί απόστολοι μετά τήν σύλληψη του Χριστού κάθησαν καί σκέφτηκαν μέ τήν λογική καί
φοβούμενοι δέν ακολούθησαν τόν Χριστό στήν Σταύρωση, ενώ οί γυναίκες μέ τήν αγάπη της καρδιάς τους ακολούθησαν τόν Χριστό μέχρι τό Σταυρό. Κι όταν ό Κύριος μας κάλεσε τόν Πέτρο νά περπατήσει πάνω στήν θάλασσα καί νά πάει κοντά Του, ό Πέτρος άρχισε νά σκέπτεται μέ τήν λογική κι άρχισε νά βουλιάζει.
Νά ενδιαφέρεστε μόνο γιά τήν θεία δικαιοσύνη κι όχι γιά τήν ανθρώπινη. Έγώ, όταν πολεμούσα, δέν υπολόγιζα ούτε τά κρυοπαγήματα ούτε τίς ασθένειες ούτε τόν θάνατο" γι' αυτό καί πήγαινα πάντα μπροστά στήν πρώτη γραμμή. Οί άλλοι κρυβόντουσαν και μέ κορόιδευαν, έγώ όμως ένιωθα μέσα μου τήν χα­ρά της θυσίας.
Νά μήν κρατάτε ποτέ κακία σέ κανέναν γιά ό,τι κι όσο κι άν σας πίκρανε. "Αν οί άλλοι δέν φροντίζουν νά εξαγνίζουν τήν ψυχή τους καί θέλουν συνεχώς ν' ανοίγουν δουλειές, νά τούς μι­λάτε μέ καλοσύνη, αλλά νά μην τούς συναναστρέφεστε, γιατί σήμερα ό κόσμος είναι ζαλισμένος καί δέν ελέγχει τό τί κάνει, γι' αυτό κι ό Χριστός πήρε πλέον τό κατσαβίδι στό χέρι του κι εχει αρχίσει νά βιδώνει ξελασκαρισμένες βίδες.
Είδατε τί έπαθε ό Τσαουσέσκου στήν Ρουμανία; Τούς μωραίνει ό Θεός κι άφού γίνουν ρεζίλι, μετά παίρνουν τό δρόμο τους. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τήν Αλβανία, τό ίδιο καί μέ τούς δικούς μας εδώ. Τούς αφήνει πρώτα νά ρεζιλευτούν. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου