Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Οί «απόκρυφες» ανοησίες των αιρετικών ονομάσθηκαν ώς «Απόκρυφα Ευαγγέλια…»


GENNHSHXRISTOY2 

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα πολεμάνε το Θείο βρέφος χωρίς να κατορθώσουν τίποτα, παρά μόνο να κολαστούνε οί ίδιοι, αλλά καί να κολάσουνε καί όσους κάθονται καί τούς πιστεύουν χωρίς να ελέγξουν πού βρίσκεται η αλήθεια...


Απόκρυφα κείμενα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦνται ψευδεπίγραφα κείμενα, πού συντάχθηκαν ἀπό ἄγνωστους αἱρετικούςσυγγραφεῖς καί ἔχουν μυθῶδες περιεχόμενο.

Μία ἀπό τίς κατηγορίες τῶν ἀρχαίων ἀπόκρυφων κειμένων εἶναι καί τά λεγόμενα «Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια».
Λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τό περιεχόμενο τῶν Κανονικῶν Εὐαγγελίων, οἱ ἀρχαῖοι αἱρετικοί συγγραφεῖς στά «Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια», ἄλλοτε ἀλλοιώνουν καί ἄλλοτε προσθέτουν γεγονότα καί λόγια, στήν προσπάθειά τους νά διαδώσουν τίς αἱρετικές τους ἀντιλήψεις.
Τό φαινόμενο ὅμως τῆς σύνταξης καί τῆς ἐμφάνισης «Ἀπόκρυφων Εὐαγγελίων», ξαναεμφανίζεται στό ἱστορικό προσκήνιο κυρίωςκατά τόν 20στό αἰώνα.
Ἡ πρακτική αὐτή ἐντάσσεται στίς προσπάθειες τῶν νεώτερων χρόνων διαφόρων ἀνθρώπων, πού προσπάθησαν νά ἀλλοιώσουν καί νά παραμορφώσουν τήν ἱστορική εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου...


Εἶναι μιά παραγωγή νεοφανῶν ἀπόκρυφων«Εὐαγγελίων», πού γιά μιά ἀκόμη φορά ἀποκαλύπτουν δῆθεν κρυμμένες, ἀπό τόν ἱστορικό Χριστιανισμό, πτυχές τῆς ζωῆς, τοῦ προσώπου καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ.
Πρόκειται γιά κείμενα πού ἐνσωματώνουν μία ἀκατάσχετη φαντασιοκοπία τῶν συγγραφέων τους καί διαφημίζονται ἄλλοτε ὡς συμπλήρωμα, ἄλλοτε ὡς ἀποκατάσταση, ἄλλοτε ὡς νέα ἀνάδειξη καί ἄλλοτε ὡς ἀνατροπή τῶν ἱστορικῶν θεολογικῶν δεδομένων.
Στά νεώτερα ἀπόκρυφα «Εὐαγγέλια» ὑπάρχει μιά ἔντονη ἀντιιουδαϊκή θεώρηση τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιπλέον, ἀνάλογα μέ τόν συγγραφέα,
Τόν παρουσιάζουν ὡς μύστη, ὡςμυημένο σέ παγανιστικά μυστήρια, ὡς μάγο, ὡς ἁπλό θεραπευτή, ὡς ἐξωγήϊνη ὀντότητα, ὡς μετενσαρκωμένη ὀντότητα, ὡς χορτοφάγο, ὡς ταξιδιώτη στό Θιβέτ καί στήν Ἰνδία, ὡς Ἐσωτεριστή, ὡς παντρεμένο καί ἄλλοτε ὡς Ἐσσαῖο.
Στά ἴδια κείμενα, συνδυάζονται ἐκτός ἀπό τήν πρωτοφανῆ φαντασιοκοπία καί μιά ἔμμονη μυθομανία ἀκύρωσης τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Γι᾽ αὐτά τά ἀπόκρυφα νεώτερα «Εὐαγγέλια», οἱ συγγραφεῖς τους χρησιμοποίησαν ἐντυπωσιακούς καί ἀσυνήθιστους τίτλους στήν προσπάθειά τους νά τά διαδώσουν περαιτέρω καί νά τύχουν εὐρύτερης προσέγγισης.
Τά πιό γνωστά ἀπόκρυφα «Εὐαγγέλια» τῶν νεώτερων χρόνων εἶναι:

1) Τό Πέμπτο Εὐαγγέλιο ἤ τό Πρωτοευαγγέλιο τῶν Ἐσσαίων [F.Clemens].
(Ὁ ὅρος “Πέμπτο Εὐαγγέλιο” ἐν προκειμένῳ δέν πρέπει νά συγχέεται μέ ἀνάλογη φρασεολογία τοῦ R. Steiner ἱδρυτῆ τῆς Ἀνθρωποσοφίας ).

2) Τό Εὐαγγέλιο τῆς Εἰρήνης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσῳ τοῦ μαθητῆ Ἰωάννη ἤ τό Εὐαγγέλιο τῆς Εἰρήνης τῶν Ἐσσαίων [ E.B. Szekely ].

3) Τό Εὐαγγέλιο τῆς Τέλειας Ζωῆς  [ G.J. Ouseley].

4) Ἡ μυστική ζωή τοῦ Ἰησοῦ [H.S. Lewis].

5) Τό Ὑδροχοϊκό Εὐαγγέλιο γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό τῆς ἐποχῆς τῶν Ἰχθύων[L. Dowling].

6) Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου (ὑπαγορεύθηκε ἀπό ἕνα μέντιουμ τῆς Fraternität Silvani).

7) Τό Πέμπτο Εὐαγγέλιο (διαφορετικό ἀπό τό πρῶτο στήν παροῦσα ἀρίθμηση)
[H. Naber, J. Reban].

8) Τό Λατινικό Εὐαγγέλιο τῆς Παιδικῆς Ἡλικίας [ C. Mendes].

9) Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα τοῦ  Ἰσκαριώτη  [E. Meier].

Τί ἀποτελοῦν όμως ὅλα αὐτά τά κείμενα;
Τίποτα άλλο παρά σύγχρονες προσπάθειες παραμόρφωσης τοῦ Προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ.
ἤ ἐάν χρησιμοποιήσουμε τόν Παύλειο λόγο: «βεβήλους καί γραώδεις μύθους» (Α΄Τιμ. 4, 7) καί «βεβήλους κενοφωνίας καί ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» ( Α΄ Τιμ. 6, 20)
 
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ   http://www.kivotoshelp.gr/index.php/eidhseis/684-oi-apokryfes-anoisies-ton-airetikon-onomasthikan-os-apokryfa-evaggelia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου