Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Πριν από τή δευτέρα παρουσία του Χριστού, «θα γίνουν σημεία στον ήλιο, στη σελήνη καί στ’ αστέρια», Ό ιερός Θεοφύλακτος ερμηνεύει: «“Ό ήλιος”, λέει, “θα σκοτεινιάσει”, αντί να πει “θα αμαυρωθεί”, όχι επειδή θα εξαφανιστεί, άλλά επειδή θα νικηθεί από τό φώς της παρουσίας τού Χριστού, όπως ακριβώς καί τ’ αστέρια καί ή σελήνη.


Πριν από τή δευτέρα παρουσία του Χριστού, «θα γίνουν σημεία στον ήλιο, στη σελήνη καί στ’ αστέρια», ένώ ή θάλασσα θα μουγκρίζει καί τά κύματα θα σηκώνονται τεράστια. Πώς θα ξεχωρίσουμε τά σημεία αυτά από τά σημεία πού θα κάνει καί ό Αντίχριστος στον Ήλιο, στη σελήνη, στ’ αστέρια καί στον αέρα;
Τά σημεία τού Χριστού θα είναι αληθινά. Τά σημεία τού Αντίχριστου θα είναι φαινομενικά καί θα απατούν τίς αισθήσεις. Τά σημεία τού Αντίχριστου θα τά κάνουν ό ίδιος καί οι απόστολοι του. Τά σημεία στον ήλιο, στη σελήνη καί στ’ αστέρια, πού θα εξαγγείλουν την παρουσία τού Χριστού, θα γίνουν από μόνα τους, χωρίς να μεσολαβήσει κανείς. Τά φωτεινά σώματα τού στερεώματος θα έχουν πια εκπληρώσει τόν σκοπό γιά τόν όποιο, με εντολή τού Δημιουργού, έλαμπαν στον ουρανό. 


Τόν εκπλήρωσαν καί στη γέννηση τού Χριστού μέ τό θαυμαστό εκείνο αστέρι. Τόν εκπλήρωσαν καί στη σταύρωσή Του, όταν χάθηκε ό ήλιος μέρα μεσημέρι κι έπεσε σκοτάδι σ’ όλη τή γή. Ό άγιος ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι αμέσως μετά τά δεινά πού θα προκαλέσει ή κυριαρχία τού Αντίχριστου, θα γίνει ξαφνικά ή έλευση τού Χριστού, καί τότε «ό ήλιος θα σκοτεινιάσει, ή σελήνη θα πάψει να φέγγει καί τ’ αστέρια θα πέσουν από τόν ουρανό». Ό ιερός Θεοφύλακτος ερμηνεύει: «“Ό ήλιος”, λέει, “θα σκοτεινιάσει”, αντί να πει “θα αμαυρωθεί”, όχι επειδή θα εξαφανιστεί, άλλά επειδή θα νικηθεί από τό φώς της παρουσίας τού Χριστού, όπως ακριβώς καί τ’ αστέρια καί ή σελήνη. Γιατί τί θα χρειάζεται ένα τέτοιο αισθητό φώς, όταν, μετά την εμφάνιση τού Ήλιου της δικαιοσύνης, δεν θα υπάρχει πια νύχτα;».


ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΗ. ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου