Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Η ΘΕΪΚΗ ΛΙΤΟΤΗΣ ΕΝ ΦΑΤΝΗ ΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΛΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΡΑΚΕΙ ΣΠΑΡΓΑΝΟΥΤΑΙ #christmas

christmas
«Ήλθε σαρκωθείς, Χριστός ο Θεός ημώνο κρατών των αχράντων Δυνάμεων, εν φάτνη των αλόγων ανακλίνεται, ράκει σπαργανούται, λύει δε, πολυπλόκους σειράς παραπτώσεων» (Ωδή στ΄, Κανών Χριστουγέννων).


Aγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, φίλοι και διαδικτυακοί επισκέπται,
Εκ βάθους καρδίας ευχόμεθα όπως ο εν φάτνη των αλόγων ανακληθείς και ράκει σπαργανωθείς διά την ημών σωτηρίαν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, χαρίζη εις όλους υμάς και τας οικογενείας σας την επί γης ειρήνην και ευλογίαν Του διά της εντός υμών Βασιλείας Του, της οποίας την εκζήτησιν εντέλλεται.
Διά δε την είσοδόν μας εις το νέον έτος, 2017 από της γεννήσεώς Του, ευχόμεθα όπως Αυτός, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, του έτους δε τας εισόδους και τας εξόδους ευλογών και κατευθύνων ως Φιλάνθρωπος, καταξιώση υμάς συμπληρώσαι τούτο το έτος ευαρέστως Αυτώ.
XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
Υ.Γ.: Μην ξεχνάτε ότι  ο χριστιανισμός γεννήθηκε σε φάτνη εν σπηλαίω (διδάσκοντας την απόλυτη λιτότητα «ράκει σπαργανωθείς»), μεγαλούργησε στις κατακόμβες (αντιτασσόμενος στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και διωκόμενος) και παρήκμασε στα μέγαρα, στον υπερ-καταναλωτισμό και… με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου