Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Δεν ἔπαψαν νὰ προβληματίζουν ἀφορῶντα τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης.

 

  Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι στὴν προσπάθειά τους νὰ στηρίξουν τὰ ἄτοπα, τὰ ὁποῖα παρεισέφρησαν σὲ κείμενα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, ἀπαξίωσαν καὶ ἀπαξιώνουν τὴ στάση τῶν Πατριαρχείων Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας.

  Ψέγουν τὴ στάση τῶν δύο Πατριαρχείων, ὡς δῆθεν παρακινούμενη ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ρωσίας. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀναληθές, καθότι οἱ λόγοι ποὺ τήρησαν τὴ στάση αὐτὴ τὰ δύο Πατριαρχεῖα γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, εἶναι πολὺ διαφορετικοὶ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας. Τὰ δύο Πατριαρχεῖα Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας τοποθετήθηκαν ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ ἔφεραν θεολογικότατες ἐνστάσεις.

  Ἦταν ὅμως εὐκολότερη ἡ καταφυγὴ σὲ τέτοιας μορφῆς ἀπαξίωση, ἀπὸ τὸ νὰ ἀπαντήσουν ἐπὶ τῆς οὐσίας. Καὶ μόνο τὸ γεγονός, ὅτι τὰ δύο Πατριαρχεῖα ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ συνονθύλευμα τοῦ λεγομένου Π.Σ.Ε., μεθερμηνεύει πολλά.

  Ὡς ἐκ τούτων δὲν μᾶς βρῆκε καθόλου σύμφωνους ἡ τότε ἀπαξιωτικὴ στάση τοῦ μ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄, ἀπέναντι στὰ Πατριαρχεῖα Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας, ἀναφορικὰ μὲ τὴ στάση τους γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἡ λυπηρὴ τότε ἀναφορά του, ὅτι “τοὺς ἔβαλε πάνω” ὁ Πατριάρχης Ρωσίας, σκανδάλισε πιστοὺς σὲ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα.

  Ὅσοι ἀπαξιώνουν τὴ στάση τῶν Πατριαρχείων Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, δὲν τοποθετοῦνται ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ἐξάλλου τί νὰ στηρίξουν, τὰ περὶ ἀναγνώρισης στοιχείων ἀληθοῦς ἐκκλησίας σὲ αἱρετικὲς κοινότητες καὶ τὶς ἄλλες φρικτὲς στρεβλώσεις τῆς Δήλωσης τοῦ Τορόντο;

  Ὅλοι σχεδὸν οἱ Πανεπιστημιακοί, οἱ ὁποῖοι ἐνθέρμως στήριξαν στὴν ὁλότητά τους τὰ κείμενα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συν­όδου τῆς Κρήτης, κατάλαβαν τὸ μεγάλο ἀτόπημά τους καὶ ἐπακόλουθα τοὺς ἔχει ἀπομείνει ἡ “σιωπὴ” ὡς μόνη καταφυγή.

  Ἕνα ἄλλο θέμα τὸ ὁποῖο ἐκζητεῖ ἀπαντήσεις εἶναι τὸ θέμα τῶν ὑπογραφῶν τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 5 Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι παρευρέθηκαν, ἀλλὰ δὲν ὑπέγραψαν τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (ἀσχέτως τῶν ἐτσιθελικῶν καὶ ἀντιδημοκρατικῶν “ἀντ’ αὐτοῦ” ὑπογραφῶν), οἱ 17 ἀπὸ τοὺς εἰκοσιπέντε Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, δὲν ὑπόγραψαν τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.

  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας συμμετεῖχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης μὲ 25 Ἱεράρχες της, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ τότε Πατριάρχη Σερβίας Εἰρηναίου. Ἀπὸ τοὺς 25 Ἱεράρχες, οἱ 17 δὲν ὑπόγραψαν τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Αὐτὸ δὲν προβληματίζει;

  Δὲν ὑπέγραψαν οἱ ἀκόλουθοι Ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης: “Ὁ Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος, ὁ Ζάγκρεπ καὶ Λουμπλιάνας Πορφύριος, ὁ Σιρμίου Βασίλειος, ὁ Βουδιμίου Λουκιανός, ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος, ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος, ὁ Σβορνικίου καὶ Τούζλας Χρυσόστομος, ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος, ὁ Βρανίων Παχώμιος, ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης, ὁ Δαλματίας Φώτιος, ὁ Μπίχατς καὶ Πέτροβατς Χρυσόστομος, ὁ Νίκσιτς καὶ Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος, ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν, ὁ Κρούσεβατς Δαβΐδ, ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης, ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων.

  Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ συνυπολογίσουμε στὴν στάση αὐτὴ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καὶ τὴν ἀπόφαση τὸ ἔτος 1997 τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας γιὰ ἀποχώρηση ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε., ἀπόφαση τὴν ὁποία ἐπικαλέστηκε μετέπειτα ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος, ζητώντας τὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε.

  Τὰ ἀφορῶντα τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐξακολουθοῦν νὰ προβληματίζουν, τόσον ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἄτοπα τὰ ὁποῖα παρεισέφρησαν σὲ κείμενά της, ὅσο καὶ τὸ θέμα τῶν ὑπογραφῶν τῶν ἀποφάσεών της.

tasthyras.wordpress.com 

1 σχόλιο:

  1. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν φρόνιμο και εποικοδομητικό να μάθουμε τις θέσεις των Πατριαρχείων Μόσχας, Βουλγαρίας και Γεωργίας, ώστε να μπορούμε να μορφώσουμε άποψη και να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή