Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων ΑΦΟΡΙΣΕ τους εκπεσόντες βουλευτές και καλεί τη Σύνοδο να πράξει το ίδιο !! Ο Πειραιώς και ο Κυθήρων τους αφόρισαν.. Ο υιός της Απωλείας και της Αποστασίας ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. no pasaran!

 

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ ΑΦΟΡΙΣΕ τους εκπεσόντες βουλευτές αρνητές και

αναθεωρητές του ανθρώπινου είδους, της Γενέσεως, τους παραχαράκτες της Βίβλου, τους αρχι-αιρεσιάρχες του αίσχους που διδάσκουν ότι υπάρχουν περισσότερα από 2 φύλα που αλλοίωσαν τη διδασκαλία την Ηθική και την οντολογία ανθρωπολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διαπόμπευσαν καρναβάλισαν τα μυστήρια της, νομιμοποίησαν γάμο ομοφυλοφίλων και πολύχρωμη ψευδο- οικογένεια θέτοντας της ως ομήρους αιχμαλωσίας άμοιρα παιδιά στερώντας τους το βιολογικό-φυσιολογικό γονεικό πρότυπο.!!

Ο Πειραιώς και ο Κυθήρων αφόρισαν τα ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Ο υιός της Απωλείας και της Αποστασίας ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.no pasaran! Ο Κυθήρων μάλιστα καλεί σε γενικό αφορισμό που θα τους επιβάλει η Σύνοδος. Καλεί τη Σύνοδο να πράξει το καθήκον της..

Να το πράξει άμεσα και να διαβαστούν τα αναθέματα την Κυριακή της Ορθοδοξίας..

Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούνε το χάσανε το πλοίο της γραμμής..

Μεταξύ άλλων αναφέρει η Ποιμαντορική Εγκύκλιος της Μητρόπολης Κυθήρων:

”Ὀφείλω νά δηλώσω εἰς τούς κκ. Βουλευτάς τῆς Περιφερείας μας, πλήν ἑνός, ὅτι ἐλύπησαν
βαθύτατα καί ἐσκανδάλισαν τόν εὐσεβῆ Λαόν τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μέ
τήν τοποθέτησίν των αὐτήν. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, μέχρις ὅτου ἐκδηλωθῇ ἐμπράκτως ἡ
ἀληθινή μετάνοιά των διά τό ἀτυχῶς πεπραγμένον, δέν θά τούς καλέσῃ εἰς τάς ἐπισήμους
ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας καί θά τούς στερήσῃ τήν Θείαν
Κοινωνίαν,
ἐάν προσέλθουν καί τό ζητήσουν εἰς ἄλλας λατρευτικάς συνάξεις. Ὁ Αὐτοκράτωρ
Μέγας Θεοδόσιος, ὁ ὁποῖος, μετά τήν σφαγήν χιλιάδων ἀνθρώπων εἰς τό στάδιον τῆς
Θεσσαλονίκης, ἠθέλησε νά ἐκκλησιασθῇ εἰς Μεδιόλανα, ἱερουργοῦντος τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου
Ἐπισκόπου Μεδιολάνων, παρεμποδίσθη ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου καί ἀργότερον, ἀφοῦ ἔκαμε τόν
κανόνα του καί μετενόησε εἰλικρινῶς, ἐγένετο δεκτός.
Τό συζητούμενον ζήτημα τοῦ ἀφορισμοῦ, τό ὁποῖον δέν εἶναι μόνον τοπικόν, ἀλλά
Πανελλαδικόν, δέον ὅπως ἀντιμετωπισθῇ ἁρμοδίως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀποφασισθῇ διά τῶν 2/3 τῶν ψήφων αὐτῆς, συμφώνως πρός τόν
Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας μας.

dimpenews.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου