Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Θα γίνει σεισμός. Γέροντας Βασίλειος o Καυσοκαλυβίτης.

 

 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Ὁ δαίμονας θὰ κυβερνήσει λίγο καιρό.
Ἡ ἀρχὴ θὰ γίνει ἀπὸ τὴ θρησκεία.
Η ορθοδοξία θὰ διωχθεῖ ἀπὸ τοὺς «ὀρθοδόξους» ποὺ θὰ ἔχουν ἀρχηγὸ τὸν πάπα (οικουμενιστές). Γιὰ λίγο θὰ εἶναι.
Ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ θὰ περνάει, θὰ ἀναζητάει Θεὸ καὶ τότε θὰ καταλάβουν ὅτι ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀληθινή, ή ζῶσα καὶ ἡ μόνη θρησκεία.
Θα διωχθεῖτε, θα κάνετε χιλιόμετρα γιὰ νὰ βρεῖτε ὀρθὸν ἱερέαν.
Τις ἐκκλησίες θὰ τὶς κλείσουν καὶ θὰ βάζουν φόρους μεγάλους, ἀβάστακτους γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ τοὺς πληρώσουν καὶ θὰ τὶς κλείνουν.
Όποιος θὰ λειτουργεῖ θὰ διώκεται.
Θὰ δεῖτε συλλείτουργὰ στὴν Ἀθήνα καὶ ἐδῶ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ὅποιος ἱερέας δὲν θὰ συμμετέχει θὰ διώκεται.
Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀναδείξει πολλοὺς νέους Ἁγίους ἀλλὰ θὰ χαθοῦν καὶ πολλὲς ψυχές.
Οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια τους, ἐθελοτυφλοῦν εἰς τὸν ἀπαγχονισμὸν τῆς ψυχῆς των.
Παραδίδουν τὰς ψυχὰς τῶν εἰς τὴν ἀσχημίαν καὶ ὄχι στὴν εὐπρέπειαν.
Μακάριοι οἱ μετανοοῦντες, μακάριοι οἱ κηρύττοντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, μακάριοι οι πράττοντες τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, τὰ ἱερά. Μακάριοι οι νηστεύοντες, οἱ ἐλεήμονες.
Θὰ δεῖτε ἀρρώστιες πολλές, ἔρχεται ἀνίατη ἀρρώστια καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴ θὰ ἔλθει κι ἄλλη χειρότερη της πρώτης.
Θα βλέπετε ἀνθρώπους ἐκεῖ ποὺ
θὰ περπατοῦν,
θὰ πέφτουν κάτω καὶ
θὰ πεθαίνουν καὶ
οἱ γιατροὶ δὲν θὰ ξέρουν ἀπὸ τί πέθαναν.
Θα γίνει σεισμός..
Γέροντας Βασίλειος ὁ Καυσοκαλυβίτης +

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου