Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Ἐκκλησία, ὁ κόσμος, δέν θά διορθωθῇ ἀπό ἐσένα.

Ἐνῶ ἐσύ θά διορθωθῇς, θά τελειωθῇς, θά φωτισθῇς, διά νάφωτίσῃς τούς θέλοντας.

Τόν κόσμον μόνον ὁ πόλεμος θά τόν διορθώσῃ ὅπου ἤδη θά ἔλθῃ ἤ καί ἔρχεται μετά καλπασμοῦ.

Ἡ δυστυχία θά φέρῃ πολλούς εἰς συναίσθησιν· οἱ δέ ἀμετανόητοι, ἀναπολόγητοι!

 

Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής.

orthodoxoiorizontes.mysch.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου