Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ.

Σε καμμία περίπτωση δεν θέλουμε να εξουθενώσουμε τις προφητείες γράφοντας σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση σενάρια για το τι θα γίνει.Είχαμε ειδοποιήσει στις 9 Μα'ι'ου με άρθρο μας για όσα έρχονται.


Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ-ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ.

 Η ώρα της αλήθειας έφτασε.Το άρθρο αφιερώνεται στους Γέροντες που με ειδοποίησαν σε ανύποπτο χρόνο για όσα ζούμε και θα ζήσουμε.

 Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά και σε διαφορετικές περιοχές έχω συζητήσει με Γέροντες για όσα θα συμβούν μέχρι να φτάσουμε στα γεγγονότα της Κωνσταντινουπόλεως και οι μαρτυρίες αυτές ξεκινούν από τον Ιούλιο του 1974 με την πρώτη Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο πρώτος μου πνευματικός Παπα-Σπύρος Σκορδίλης μου έλεγε στις αρχές του 1990 σε ερώτηση πότε θα πάρουμε την Πόλη,ότι θα ζήσω πρώτα την παγκοσμιοποίηση η οποία θα είναι ένα αντίχριστο σύστημα,δεν θα είναι πρόσωπο.

Αλλος ιερέας κατά το 2010 μου είπε σε ερώτηση πότε θα πάρουμε την Πόλη-Πρώτα οι διπλές εκλογές και μετά τα γεγγονότα.

Και πράγματι έγιναν διπλές εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία με τον Μητσοτάκη να ανανεώνει τη θητεία του,όπως και ο Ερντογάν στην Τουρκία. 

Ακολούθησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 η έκδοση των νέων ταυτοτήτων με την απόλυτη σιγή από την Ιεραρχία και ακολούθησε η επιχείρηση πλημμύρα Αλ-Ακσά στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο Ισραήλ με νεκρούς και ομήρους τόσο Ισραηλινούς,όσο και άλλων εθνοτήτων.Ακολούθησε η χερσαία εισβολή της IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Κι εδώ έχουμε την πρώτη επαλήθευση προφητείας του Προφήτη Ιερεμία.

 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29- ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΟΥΜΑΙΑΣ.

Κατά των Φιλισταίων

Ιερ. 29,1            Τάδε λέγει Κύριος·

Ιερ. 29,1                    Αυτά λέγει ο Κυριος·

Ιερ. 29,2            ἰδοὺ ὕδατα ἀναβαίνει ἀπὸ βοῤῥᾶ καὶ ἔσται εἰς χειμάῤῥουν κατακλύζοντα καὶ κατακλύσει γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, πόλιν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ· καὶ κεκράξονται οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἀλαλάξουσιν ἅπαντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.

Ιερ. 29,2                   Ιδού, αναβαίνουν από τον βορράν ύδατα, ωσάν χείμαρροι κατακλύζοντες τα πάντα. Θα πλημμυρίσουν την γην και ο,τι υπάρχει επάνω εις αυτήν, τας πόλεις και τους κατοίκους αυτών. Οι άνθρωποι θα εκβάλουν κραυγάς, θα αλαλάξουν θρηνολογούντες όλοι, όσοι κατοικούν εις την γην.

Ιερ. 29,3            ἀπὸ φωνῆς ὁρμῆς αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ὁπλῶν τῶν ποδῶν αὐτοῦ καὶ ἀπὸ σεισμοῦ τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ, ἤχου τροχῶν αὐτοῦ οὐκ ἐπέστρεψαν πατέρες ἐφ᾿ υἱοὺς αὐτῶν ἀπὸ ἐκλύσεως χειρῶν αὐτῶν

Ιερ. 29,3                   Από τας κραυγάς των επερχομένων με ορμήν εχθρών, από τας οπλάς των ποδών του ιππικού του και από τον μεγάλον πάταγον των πολεμικών αρμάτων του, από τον θόρυβον των τροχοφόρων οχημάτων, κατετρόμαξαν τόσον πολύ και οι γονείς, ώστε δεν εγύρισαν πίσω εις αναζήτησιν των παιδιών των, διότι παρέλυσαν τα χέρια των.

Ιερ. 29,4            ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπερχομένῃ τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς ἀλλοφύλους. καὶ ἀφανιῶ τὴν Τύρον καὶ τὴν Σιδῶνα καὶ πάντας τοὺς καταλοίπους τῆς βοηθείας αὐτῶν, ὅτι ἐξολοθρεύσει Κύριος τοὺς καταλοίπους τῶν νήσων.

Ιερ. 29,4                   Αυτά θα γίνουν κατά την ημέραν, που έρχεται, δια να καταστρέψη ο Κυριος όλους τους Φιλισταίους. Τοτε θα εξαφανίσω, λέγει ο Κυριος, την Τυρον και την Σιδώνα και όλους τους βοηθούς των, που έχουν απομείνει. Ο Κυριος θα εξολοθρεύση επίσης και τους εναπομείναντος εις τας νήσους.

Ιερ. 29,5            ἥκει φαλάκρωμα ἐπὶ Γάζαν, ἀπεῤῥίφη Ἀσκάλων καὶ οἱ κατάλοιποι Ἐνακίμ.

Ιερ. 29,5                   Η Γαζα θα αποψιλωθή, θα ομοιάζη προς φαλακράν κεφαλήν· θα απορριφθή η Ασκάλων, όπως επίσης και οι απομείναντες γίγαντες Ενακίμ.

Το Ισραήλ έδωσε επανηλλειμένα εντολή για εκκένωση από τους αμάχους στη Βόρεια Γάζα και λίγες μέρες αργότερα στις 28 Οκτωβρίου 2023 ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση με κάλυψη αεροπορικών βομβαρδισμών και από το Πολεμικό Ναυτικό.Σειρά παίρνει ο Νότιος Λίβανος και οι πόλεις Τύρος και Σιδώνα που εδρεύει η Χεζμπολάχ,ενώ αναμένουμε το 2ο διάγγελμα του αρχηγού της, Νασράλα, στις 11 Νοεμβρίου 2023.

Ο Αγιος Πα'ι'σιος στο βιβλίο ΓΕΡΩΝ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ αναφέρει:"Σε αυτόν τον πόλεμο όλοι θα γυρίσουν νικημένοι.Ο ελληνικός στρατός θα είναι θεατής.Γήπεδο θα είναι η Παλαιστίνη,τάφος τους η Νεκρά θάλασσα.Αυτό θα είναι το πρώτο ημίχρονο."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είχαμε γράψει και για τον πόλεμο στην Ουκρανία Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ.(PROFECY FOR RUSSIA). 

 <<Επί τη χερσονήσω έξεις τη νίκη και διαβάς την Ελω(Μαιώτιδα λίμνη ή Αζοφική θάλασσα)καταθραύσης την Ταυρικήν και τα πέριξ και τα Μαιωτικά μέρη των Σκυθών>>

Πράγματι τα Ρωσικά στρατεύματα πέρασαν από την περιοχή του Ντονμπάς στα υπόλοιπα μέρη της Αν.Ουκρανίας όπου γίνονται ακόμη μάχες,δηλαδή ακριβώς από την Αζοφική θάλασσα.


Ο Αγαθάγγελος στο Κεφάλαιο ζ' αναφέρει <<Ακουσα φωνή ερχόμενη από την Αρκτο λέγουσα αυτό,Ρωσία ξύπνησε από τον ύπνο,για σένα ο λόγος του Αγγέλου του Κυρίου.>> και συνεχίζει παρακάτω<<πριν ο ήλιος στο Ανατολικό ζώδιο φανεί συ μεν εμφανής εση,ω φίλη ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα πληρούσι τον αιθέρα μελωδίας ,οι πολεμιστές και οι ήρωές σουψάλλουσι σχεδόν τα νικητήρια,προσκαλούντες σε αναμόρφωση τον πλακούν>>  Ο 

ήλιος στο Ανατολικό ζώδιο βγαίνει στις 22 Μαρτίου.Ο πόλεμος ξεκίνησε πιο πριν στις 23 φεβρουαρίου 2022 και διαρκεί μέχρι σήμερα.
Εχουμε λοιπόν δύο πολέμους σε εξέλιξη που ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ανέφερε:
71. Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπό κάτω, τότε κοντά θά εἶναι.

72. Ἄν ὁ πόλεμος πιαστῆ ἀπό κάτω, λίγα θά πάθετε• ἄν πιαστῆ ἀπό πάνω, θά καταστραφῆτε.
Το θέμα τώρα είναι που θα γίνει το ξέσπασμα του γενικευμένου πολέμου και πότε.
Επίσης υπάρχει η αναφορά του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για τα καράβια στη Μεσόγειο και αργότερα και στο Αιγαίο.
 17. «Ὅταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στήν Ἄσπρη Θάλασσα, τότε θἄρθη».

18. «Ὅταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στά ἑλληνικά νερά, τότε θἄρθη».

19. «Ὅταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στά ἑλληνικά ὕδατα, τότε θά λυθῆ τό ζήτημα τῆς Πόλης»
Ηδη έχουμε 5 αεροπλανοφόρα στην Αν.Μεσόγειο,δύο από ΗΠΑ,ένα Ισπανικό ,ένα Βρετανικό και ένα Ιταλικό.
Κι εδώ έρχονται οι συνοπτικές σκέψεις του ιεροκήρυκα Δ.Παναγόπουλου, από το βιβλίο ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ,που αναφέρουν:
"Της Μεσογείου τα πλοία ως φρύγανα θα πεταχτούν εις τον αέρα" 
Πέρα όμως από τα γεγγονότα στην Ουκρανία και τη Μ.Ανατολή πρέπει να περιμένουμε το πλήρωμα του χρόνου και στα Βαλκάνια.
ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ
Η φωτιά που άναψε στα Βαλκάνια θα επεκταθεί . Η σημερινή ρωσική ηγεσία θα ανατραπεί και οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων θα συγκρουστούν με τους Νατοϊκούς στο έδαφος της Τουρκίας, η οποία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη . Η Κύπρος θα δεχθεί προσωρινό ράπισμα από τους Τούρκους . Μέσα όμως από την Γενική Σύρραξη θα ξαναγεννηθεί το «Βυζάντιο».
Εχουμε υπόψιν ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2023 έχουμε Προεδρικές και Δημοτικές εκλογές στη Σερβία. Οι εκλογές για Πρόεδρο στη Ρωσία θα γίνουν τον Μάρτιο του 2024.

2 σχόλια:

  1. «Θα έρθει (το Ποθούμενο) όταν έρθουν δύο καλοκαίρια και δύο Πασχαλιές μαζί».δυο πασχαλιες το 25 με την ενωση οποτε 26 ο πολεμος Δυο καλοκαιρια 22-23 23-24 και φετος τον ιδιο καιρο θα εχουμε«Θάρθουν δυο χρονιές η μια πίσω από την άλλη που τα ξεροπάλουκα του Μάρτη θα μείνουν στη θέση τους και το γιόμα του φεγγαριού θα κάνει τους παπικούς να γιορτάσουν το Πάσχα αντάμα με το δικό μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. KAΛΑ ΕΣΥ ΡΩΤΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ.ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή