Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Αποδίωξον Κύριε τους κακούς λογισμούς.

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Λόγε του Θεού αθάνατε, ο των μεγίστων φύσεων τεχνίτης και κυβερνήτης… το φως της αληθείας, ο του σκότους της αγνοίας διώκτης, η λαμπρότης των νηφαλίων ψυχών, η παγκόσμιος χαρά των ορθοδόξων , η ηδύτης των Αγγέλων και των ψυχών, ο όλος ων κάλλος ακόρεστον, ο όλος ων γλυκασμός, ο όλος ων επιθυμία και έφεσις, ο της κατά νουν αντιλήψεως άφθονος όλβος τοις γνησίως σοι διακειμένοις, ο φύσει αγαθός και εύσπλαχνος και ελεήμων. Αποδίωξον απ ‘ εμού του ταλαιπώρου τους παρενοχλούντας μοι λογισμούς. Συ γαρ επίστασαι, καρδιογνώστα, ο θεωρών τα κρυπτά της καρδίας μου. ότι ακούσιά μου εισί. Συγχώρησον μοι , Δέσποτα των απάντων , και μη γενέσθωσαν μοι εις σύνταγμα αμαρτίας. Αλλ ‘ ίλεώς μου γενόμενος, εξαπόστειλον την χάριν σου εξ αγίου θρόνου δόξης σου, και επισκίασον τη ασθενεία μου του αχρείου δούλου σου.
Συμεών Θαυμαστορείτης
http://clubs.pathfinder.gr/emmaous 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου