Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Κατάλογος των εδαφίων της Αγίας Γραφής που παραποιεί ο Δ. Λιακόπουλος.


Εισαγωγικό σχόλιο ΕΛΛΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Με τη βοήθεια του Θεού, ξεκινάμε σήμερα την ΑΝΑΙΡΕΣΗ των αιρέσεων και αντορθόδοξων απόψεων που πρεσβεύει ο Δημοσθένης Λιακόπουλος. 

Γιατί το κάνουμε αυτό; Διότι ο κόσμος πρέπει να μάθει για τις ΠΛΑΝΕΣ του συγκεκριμένου, καθώς όλο και περισσότεροι αφελείς - ακόμα και πιστοί Χριστιανοί - παρασύρονται από αυτές.

Βοηθός μας σε αυτές τις αντι - αιρετικές δημοσιεύσεις είναι η αξιόλογη ιστοσελίδα NO RFID, τα κείμενα της οποίας για τον Λιακόπουλου θα δημοσιεύσουμε σε συνέχειες. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.

Κατάλογος των εδαφίων της Αγίας Γραφής που παραποιεί ο Δ. Λιακόπουλος.

Σκοπός μας 

Απώτερος σκοπός μας είναι να ενημερωθεί ο κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος, το βάθος και την καταστροφική επίδραση, που ασκούν στις ψυχές χιλιάδων συμπολιτών μας, οι τόσες πολλές αιρέσεις του Δ. Λιακόπουλου. Επίσης να αφυπνιστούν όσοι έχουν παγιδευτεί στα δίχτυα της πλάνης.
Και το χειρότερο είναι πως όλα αυτά λέγονται δήθεν, εξ ονόματος της Ορθοδοξίας. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε με μία νεοφανή αίρεση, που γνωρίζει απίστευτη διάδοση, τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο δεν προβάλλει Ορθόδοξες θέσεις, αλλά αντίθετα αλλοιώνει πολλές από τις δογματικές αλήθειες και τελικά στρέφεται κατά της Εκκλησίας και αρκετών Αγίων της. Αν κάποιος που αλλοιώνει μία και μόνη αλήθεια, ονομάζεται αιρετικός και αναθεματίζεται, κάποιος που διαστρέφει δεκάδες δόγματα πως θα πρέπει να ονομαστεί;
Στην προσπάθεια μας να ταξινομήσουμε το πλήθος των αιρέσεων που πιστεύει (;) και διαδίδει ο Δ. Λιακόπουλος δημοσιεύουμε τον παρακάτω κατάλογο με τις βασικότερες από αυτές.
___
* Οι πράσινοι αριθμοί μέσα σε παρένθεση δείχνουν σε ποιό βιβλίο του Δ. Λιακόπουλου, είναι γραμμένα όσα αναφέρουμε. Για παράδειγμα (1.28) σημαίνει 1ο βιβλίο, σελίδα 28.
* Με πράσινα γράμματα είναι οι αιρετικές θεωρίες του Δ. Λιακόπουλου.
*Προτιμήσαμε την Εβραική λέξη יהוה = IEUE = Κύριος, (που οι περισσότεροι γράφουν σαν Γιαχβέ), να την γράψουμε Ιαβέ. Υπάρχουν μέχρι σήμερα σοβαρές διαφωνίες για το πως προφέρεται. Όπως γράψαμε σε παλαιότερο άρθρο μας στα Ελληνικά κείμενα αναφέρεται σαν Ιαβέ, Ιαβαί ή Ιαουέ.
Τό ίδιο έγινε και μέ την λέξη אלהים = ALEIM = Θεός. Αντί του Ελοχίμ, προτιμήσαμε το σωστότερο Ελωείμ.
* Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ή Εβραική γραφή γράφεται (ανάποδα) από τα δεξία πρός το αριστερά.
___

Κατάλογος των εδαφίων που έχει παραποιήσει ο Δ. Λιακόπουλος

  • Γένεσις 1.1, 6.2, 18.16, 18.17, 18.20, 18.22, 18.26, 18.32, 18.33, 19.1, 19.24, 2.21, 3.9
  • Έξοδος 20.1
  • Δευτερονόμιον 7.25, 32.17
  • Κριταί 2.12, 2.16, 2.17
  • Ψαλμοί 48.3, 52.3, 81.1, 81.4, 102.21, 101.29, 103.4, 113.24
  • Αμώς 5.27
___

Εδάφια της Αγίας Γραφής που παραποιεί ο Δ. Λιακόπουλος

___
Παραποίηση. Εν αρχή εποίησεν τους Ελοχίμ, τον Ουρανόν και τη Γην. (1.28, 1.30).
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 1.1 Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
___
Παραποίηση. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους Ελοχίμ αυτού πυρός φλόγα. (1.28).
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 103.4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט.
Το Εβραικό κείμενο είναι το ίδιο με το Ελληνικό και δεν γράφει Ελοχίμ  אלהים, αλλά μα-σαράθ  משרת  που σημαίνει τους λειτουργούς.  משרת μα-σαράθ = τους λειτουργούς.
___
Παραποίηση. Το Εβραικό κείμενο δεν λέει ”Κυρίω τω Θεώ”, αλλά Αντονάι. (1.36).
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Δευτερονόμιον 7.25 τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν καύσετε πυρί· οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ᾿ αὐτῶν σὺ λήψῃ σεαυτῷ, μὴ πταίσῃς δι᾿ αὐτό, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι·.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : פסילי אלהיהם תשרפון באש לא-תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
Το Εβραικό κείμενο είναι το ίδιο με το Ελληνικό και δεν γράφει Αντονάι   אדני , αλλά Ιαβέ Ελωεί-κα  יהוה אלהיך  που σημαίνει Κυρίω τω Θεώ σου. יהוה אלהיך= Ιαβέ Ελωεί-κα = Κυρίω τω Θεώ σου.
___
Παραποίηση. Το Εβραικό κείμενο δεν λέει ”Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ”, αλλά ”Ελοχίμ Ελ Σεντάι”. (1.37)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει Αμώς 5.27 καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי-צבאות שמו
Το Εβραικό κείμενο είναι το ίδιο με το Ελληνικό και δεν γράφει Ελοχίμ Ελ Σεντάι  אלהים  אל שדי , αλλά  Ιαβέ Ελωείμ Σαβαώθ  יהוה אלהים צבאות που σημαίνει Κύριος ο Θεός ο Σαβαώθ (Παντοκράτωρ). יהוה  אלהים  צבאות = Ιαβέ Ελωείμ Σαβαώθ = Κύριος ο Θεός ο Σαβαώθ (Παντοκράτωρ).
___
Παραποίηση. Το Εβραικό κείμενο δεν λέει ”ου Θεώ, Θεοίς”, αλλά ”ου Αντονάι, Ελοχίμ”. (1.38)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Δευτερονόμιον 32.17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ, θεοῖς, οἷς οὐκ ᾔδεισαν· καινοὶ καὶ πρόσφατοι ἥκασιν, οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם
Το Εβραικό κείμενο είναι το ίδιο με το Ελληνικό και δεν γράφει Αντονάι, Ελοχίμ  אדני אלהי , αλλά Ελωά(χ) Ελωείμ  אלה אלהים  που σημαίνει Θεώ, Θεοίς.  אלה  אלהים = Ελωά(χ) Ελωείμ = Θεώ, Θεοίς.
___
Παραποίηση. (1) Και ελάλησεν Αντονάι (Κύριος) πάντας τούς λόγους τούτους λέγων. (2) Εγώ είμαι Αντονάι Γιαχβέ (ο Κύριος ο Θεός σου). (1.39)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Έξοδος 20.1 Καί ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : וידבר אלהים את כל-הדברים האלה לאמר1. και 2. אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
1. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει στο εδάφιο 1  Αντονάι אדני , αλλά Ελωείμ  אלהים  που σημαίνει Θεόςאלהים = Ελωείμ = Θεός.
2. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει στο εδάφιο 2 Αντονάι Γιαχβέ  אדני  יהוה , αλλά Ιαβέ Ελωε-κά  יהוה  אלהיך  που σημαίνει Κύριος ο Θεός σουיהוה אלהיך = Ιαβέ  Ελωε-κά  = Κύριος ο Θεός σου.
___
Παραποίηση. (2) Ιδόντες δε Ελοχίμ τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισίν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας απασών ως εξελέξαντο. (3) Και είπεν Αντονάι Γιαχβέ (Κύριος ο Θεός). Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν Νεφελίμ . (1.40)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 6.2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο. 6.3 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : 6.2ויראו בני-האלהים את-בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו  και 6.3. ויאמר יהוה לא-ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה.
1. Το Εβραικό κείμενο στο εδάφιο 2, δεν γράφει Ελοχίμ  אלהים , αλλά μπενέ Ελωείμ  בני  אלהים  που σημαίνει υιοί του Θεού.  בני אלהים = μπενέ Ελωείμ υιοί το Θεού.
2α. Το Εβραικό κείμενο στο εδάφιο 3, δεν γράφει Αντονάι Γιαχβέ   אדני , αλλά μόνο Ιαβέ   יהוה  που σημαίνει Κύριος יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
2β. Το Εβραικό κείμενο στο εδάφιο 3, δεν γράφει Νεφελίμ  נפלים , αλλά Αδάμ  אדם που σημαίνει άνθρωποι אדם = Αδάμ = Άνθρωποι.
___
Παραποίηση. Το εβραικό κείμενο δεν λέει άντρες, αλλά Ελοχίμ. (1.43)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.16 ᾿Εξαναστάντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδόμων καὶ Γομόρρας. ῾Αβραὰμ δὲ συνεπορεύετο μετ᾿ αὐτῶν συμπροπέμπων αὐτούς.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויקמו משם האנשים וישקפו על-פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά χα-ενωσίμ  האנשים που σημαίνει οι άνδρες האנשים χα-ενωσίμ = οι άνδρες.
___
Παραποίηση. Το εβραικό κείμενο δεν λεει Κύριος, αλλά Ελοχίμ. (1.44)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.17 ὁ δὲ Κύριος εἶπεν· οὐ μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ ῾Αβραὰμ τοῦ παιδός μου, ἃ ἐγὼ ποιῶ.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος.  יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
___
Παραποίηση. Είπε δε ο Ελοχίμ (Κύριος ο θεός). (1.44)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.20 εἶπε δὲ Κύριος· κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρας πεπλήθυνται πρός με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי-רבה וחטאתם כי כבדה מאד.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος. יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
___
Παραποίηση. Και αποστρέψαντες εκείθεν Ελοχίμ ήλθον εις Σόδομα. Αβραάμ δε έτι ην εστηκώς εναντίον Ελοχίμ. (1.45)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.22 καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σόδομα. ῾Αβραὰμ δὲ ἔτι ἦν ἑστηκὼς ἐναντίον Κυρίου.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה.
1. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά χα-ενωσίμ  האנשים που σημαίνει οι άντρες. האנשים= χα-ενωσίμ = οι άνδρες.
2. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος. יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
___
Παραποίηση. Το Εβραικό κείμενο δεν λέει ”είπεν ο Κύριος”, αλλά είπεν ο Ελοχίμ”. (1.45).
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.26 εἶπε δὲ Κύριος· ἐὰν ὦσιν ἐν Σοδόμοις πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω ὅλην τὴν πόλιν καὶ πάντα τὸν τόπον δι᾿αὐτούς.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויאמר יהוה אם-אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל-המקום בעבורם.
Το Εβραικό κείμενο είναι το ίδιο με το Ελληνικό και δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος. יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
___
Παραποίηση. Εδω ο Αβραάμ μιλάει με τον ενσαρκωμένο Ελοχίμ. (1.46)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.32 καὶ εἶπε· μήτι κύριε, ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν· οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויאמר אל-נא יחר לאדני ואדברה אך-הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Αδωναί  אדני που και αυτό σημαίνει Κύριος.  אדני = Αδωναί = Κύριος.
___
Παραποίηση. Εδω Ελοχίμ μεταφράζεται Κύριος ο Θεός. (1.47)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 18.33 ἀπῆλθε δὲ ὁ Κύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ ῾Αβραάμ, καὶ ῾Αβραὰμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל-אברהם ואברהם שב למקמו.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος. יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
___
Παραποίηση. Το εβραικό κείμενο δεν λέει ”δύο άγγελοι”, αλλά δύο Ελοχίμ. (1.47)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 19.1 Ήλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער-סדם וירא-לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Μαλαχίμ  מלאכים  που σημαίνει Άγγελοιמלאכים Μαλαχίμ = Άγγελοι.
___
Παραποίηση. Και Ελοχίμ έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα και πυρ παρά Αντονάι εξ ουρανού. (1.48)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 19.24 καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויהוה המטיר על-סדם ועל-עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן-השמים.
1. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος. יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
2. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει  Αντονάι אדני, αλλά Ιαβέ יהוה που σημαίνει Κύριος. יהוה = Ιαβέ = Κύριος.
___
Παραποίηση. Και επέβαλεν Ελοχίμ έκτασιν επί του Αδάμ (1.49, 2.27) * σημ. μας : έκστασιν είναι το σωστό και επί τον
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 2.21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויפל יהוה אלהים תרדמה על-האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά Ιαβέ Ελωείμ יהוה אלהים  που σημαίνει Κύριος ο Θεός. יהוה אלהים  = Ιαβέ Ελωείμ = Κύριος ο Θεός.
___
Παραποίηση. Και εκάλεσεν Αντονάι Ελοχίμ τον Αδάμ. (1.50)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Γένεσις 3.9 καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ᾿Αδάμ, ποῦ εἶ;.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויקרא יהוה אלהים אל-האדם ויאמר לו איכה.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Αντονάι Ελοχίμ אדני  אלהים , αλλά Ιαβέ Ελωείμ יהוה אלהים που σημαίνει Κύριος ο Θεός. יהוה אלהים = Ιαβέ Ελωείμ = Κύριος ο Θεός.
___
Παραποίηση. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι Ελοχίμ Αυτού, λειτουργοί Αυτού, οι ποιούντες το θέλημα Αυτού. (1.79, 1.95)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 102.21 εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ברכו יהוה כל-צבאיו משרתיו עשי רצונו.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ  אלהים , αλλά σαβαί-ου  צבאיו  που σημαίνει δυνάμεις συτού.  צבאיו σαβαί-ου = δυνάμεις αυτού.
___
Παραποίηση. Ο Αντονάι έστηκεν εν συναγωγή Ελοχίμ, εν μέσω δε  Ελοχίμ διακρίνει. (1.97)  * σημ. μας : έστη είναι το σωστό όχι έστηκεν.
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 81.1 Ψαλμὸς τῷ ᾿Ασάφ. Ο Θεός ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  מזמור לאסף אלהים נצב בעדת-אל בקרב אלהים ישפט.
1. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Αντονάι  אדני , αλλά Ελωείμ  אלהים  που σημαίνει Θεός אלהים = Ελωείμ = Θεός.
 2. Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ  אלהים, αλλά ελ  אל  που σημαίνει Θεοί. אלελ = Θεοί.
___
Παραποίηση. εξελέσυε πένητα και πτωχόν, εκ χειρός Νεφελίμ ρύσασθε αυτόν. (1.98) * σημ. μας : εξέλεσθε είναι το σωστό όχι εξελέσυε.
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 81.4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ρύσασθε αὐτόν.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  פלטו-דל ואביון מיד רשעים הצילו.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει  Νεφελίμ נפלים , αλλά ρασαίμ  רשעים  που σημαίνει αμαρτωλού.  רשעיםρασαίμ = αμαρτωλού.
___
Παραποίηση. οι υιοί των Ελοχίμ σου κατασκηνώσουσι. (1.100)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 101.29 οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσι, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  בני-עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά εμπεντί-κα  עבדיך  που σημαίνει δούλων σου.  עבדיךεμπεντί-κα = δούλων σου.
___
Παραποίηση. οι τε γηγενείς και οι υιοί των των Ελοχίμ. (1.101)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 48.3 οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλούσιος καὶ πένης.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει : גם-בני אדם גם-בני-איש יחד עשיר ואביון.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά αδάμ אדם που σημαίνει ανθρώπων. אדם αδάμ = ανθρώπων.
___
Παραποίηση. ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των Ελοχίμ. (1.102)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 52.3 ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  אלהים משמים השקיף על-בני אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά αδάμ אדם που σημαίνει ανθρώπων. אדם = αδάμ = ανθρώπων.
___
Παραποίηση. την δε γην έδωκε τοίς υιοίς Ελοχίμ. (2.161)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Ψαλμός 113.24 ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ Κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκε τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Ελοχίμ אלהים , αλλά αδάμ אדם που σημαίνει ανθρώπων. אדם = αδάμ = ανθρώπων.
___
Παραποίηση. και ακολούθησαν άλλους θεούς (Νεφελίμ). (2.163)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Κριταί 2.12 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καί προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν Κύριον.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :   ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את-יהוה.
Το Εβραικό κείμενο  δεν γράφει Νεφελίμ נפלים , αλλά Ελωείμ אלהים που σημαίνει θεοί. אלהים = Ελωείμ = θεοί.
___
Παραποίηση. Και ήγειρε Κύριος κριτάς (Ελοχίμ)… και γε των κριτών (Ελοχίμ) ουχ υπήκουσαν. (2.164)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Κριταί 2.16 καὶ ἤγειρε Κύριος κριτάς, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς Κύριος ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς. καί γε τῶν κριτῶν οὐχ ὑπήκουσαν.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :  ויקם יהוה שפטים ויושיעום מיד שסיהם  וגם אל-שפטיהם לא שמעו.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει  Ελοχίμ אלהים , αλλά σαφατίμ  שפטים  που σημαίνει κριτάςשפטים  = σαφατίμ = κριτάς.
___
Παραποίηση. ότι εξεπόρνευσαν οπίσω θεών (Νεφελίμ) ετέρων. (2.164)
Απάντηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει : Κριταί 2.17 ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς· καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν τῶν λόγων Κυρίου, οὐκ ἐποίησαν οὕτως.
Η Εβραική Γραφή αναφέρει :   כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות-יהוה לא-עשו כן.
Το Εβραικό κείμενο δεν γράφει Νεφελίμ נפלים , αλλά Ελωείμ אלהים που σημαίνει θεοί. אלהים = Ελωείμ = θεοί.
http://norfid.wordpress.com/2013/04/16/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85/            http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2014/01/blog-post_7656.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου