Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Ἡ Πίστις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δύναμις καί αὐτή ἡ δύναμις ...ἐνοχλεῖ !

 


« παρέδωκα γάρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καί παρέλαβον, ὅτι Χριστός ἀπέθανεν ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατά τάς γραφάς,καὶ ὅτι ἐτάφη, καί ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτη ἡμέρᾳ κατά τάς γραφάς ( Ἀπόστολος Παῦλος,
Πρός Κορινθίους Α΄ 15,3-4)

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την περαιτέρω "θωράκιση" των επόμενων βημάτων προς την κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, οι εφετινές γιορτές θα έχουν μεν περισσότερο βαθμό ελευθερίας, σε σύγκριση με το 2020, ωστόσο ο κωδικός "μετακίνηση στο χωριό" θα παραμείνει, με βάση την εικόνα του κορονοϊού στην κοινότητα, στο…κόκκινο..."Είμαστε σε συνεννόηση με την Εκκλησία. Προς το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν ανακοινώσεις", έλεγαν κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους ιερούς ναούς, κατά τη διάρκεια των εκκλησιασμών της Μεγάλης Εβδομάδας, θα επιτρέπεται η είσοδος σε συγκεκριμένο αριθμό πιστών...απαγόρευση της κυκλοφορίας να ξεκινά από τη 10η βραδινή, προκειμένου οι πιστοί να προσέρχονται στους ιερούς ναούς, η περιφορά του επιταφίου θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο ή πέριξ των εκκλησιών, ενώ η λειτουργία της Ανάστασης θα τελεστεί νωρίτερα από τη δωδεκάτη νυχτερινή του Μεγάλου Σαββάτου. Κατά πάσα πιθανότητα, στις δέκα το βράδυ...( ἐδῶ)

Ἄν σήμερα ἀκοῦς τούς ἐπικεφαλής τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά μᾶς λένε «εὐτυχῶς,ἔστω καί ἔτσι θά εἶναι καλλίτερα ἀπό πέρσι»,τότε ἀναρωτιέσαι ἄν αύτοί πού θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ μπροστάρηδες στόν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν σατανικῶν «ἐγκεφάλων» πού μέσῳ τῆς ἀπάτης ἐνός ψευδοϊοῦ ἐπιδιώκουν τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητος,συμβιβάζονται μαζύ τους.Ἄν αὐτοί πού θά ἔπρεπε μέ τήν στάσιν τους νά ἀποδεικνύουν τό μεγαλειώδες θαῦμα τῆς Πίστεως πού φέρνει τόν ἄνθρωπο σέ ἄμεσον ἐπαφή μέ τόν Θεό,νά ἀποδεικνύουν μέσῳ τοῦ συμβιβασμοῦ τους μέ τήν κοσμική ἐξουσία,ἀδυναμία Πίστεως. Ἄν αὐτοί ἀκυρώνουν τό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας καί τῆς δυνάμεώς της στόν πιστό Χριστιανό.Ἄν αὐτοί ἀκυρώνουν τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως γιά τούς Χριστιανούς,μέ τόν συμβιβασμό τους στίς ἐπιταγές κάποιων,ἀποδεδειγμένως,δουλικῶν στήν ἄθεη,ἀπάνθρωπη καί ἐν τελει ἐγκληματική νέα τάξιν πραγμάτων. Τότε,ὅταν ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τήν σημερινή πραγματικότητα,γιά τούς Χριστιανούς,τούς πιστούς ἀνθρώπους πού προσβλέπουν στήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν προστασία Του,τό μήνυμα πού τοῦ μεταδίδουν αὐτοί, δέν εἶναι καθόλου καλό...

Διότι,αὐτομάτως σημαίνει πώς αὐτοί,οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πίστεώς μας εἶναι πού καλοῦν τόν ἄνθρωπο νά ὑποταχθῇ,ἀπολύτως,στίς κάθε εἴδους ἐντολές τῶν ἐξουσιαστῶν.Καί ὅταν ἤδη γνωρίζουμε πώς οἱ ἐντολές αὐτές εἶναι μέρος ἐνός βρωμεροῦ σχεδίου τῶν σατανιστῶν μέ στόχο τήν ἀνθρωπότητα,ἀντιλαμβανόμεθα πώς μᾶς ἀποκόβουν καί ἀπό τήν σύνδεσίν μας μέ τόν Θεό ὡς τόν Μόνον πού ἔχει ἐξουσία ἐπί τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου ! 

Ἡ Πίστις μας εἶναι μία βιωματική πίστις καί διά τοῦτο οἱ πιστοί ἔχουν ἀνάγκη τῆς συμμετοχῆς τους στά θρησκευτικά Μυστήρια,στίς Λειτουργίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Κάθε ἐντολή πού διαφοροποιεῖ τήν θρησκευτική καί ἐκκλησιαστική σειρά πραγμάτων ἔχει καί τό ἀποτέλεσμά της ἐπί τῶν πιστῶν. Ξέρουν αὐτοί πού τό σχεδιάζουν...Ἔχουμε πολλάκις ᾿πῆ :τίποτα τυχαῖον δέν κάνουν,ἀπολύτως τίποτα ! 

Τό θέμα εἶναι πώς,πλέον ἔχει ἀπολύτως χαθῆ ἡ δύναμις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καί μαζύ μέ τήν δύναμίν της καί ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πιστῶν πρός αὐτήν. Τό ζητούμενον εἶναι,οἱ πιστοί θά μπορέσουν νά κρατήσουν τήν Πίστιν τους στό σημεῖο ἐκεῖνο πού οἱ καιροί ἐπιτάσσουν νά κρατηθῆ ἤ μία κατάρρευσίς της πιθανῶς νά ἐπιφέρῃ καί τήν πλήρη ὑποδούλωσιν τῶν ἀνθρώπων στά χέρια τῶν πιό ἀθλίων σχεδιαστῶν ἑνός ζωφεροῦ μέλλοντος; ! 

Υ.Γ. Τό φαντάζεστε τί ἔχει νά γίνῃ μέ τούς πιστούς πού θά θέλουν νά παρακολουθήσουν τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος,νά τούς ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος λόγῳ « πληρότητος τῶν θέσεων» ἐντός τοῦ Ναοῦ; Ἤ τούς πιστούς νά τσακώνονται ἔξωθεν τῶν θυρῶν τῶν Ναῶν γιά τήν σειρά; 

Υ.Γ.2 Ἀλήθεια,ποιό ἀκριβῶς εἶναι τό ...ὤφελος,σέ σχέσιν μέ τήν «πανδημία»,ἡ μετάθεσις τοῦ χρόνου τῆς Ἀναστάσεως,κατά δύο ὥρες ἐνωρίτερα; 


Ἡ Πελασγική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.