Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Παναγία η Βλέπουσα! η διορατική, η Γερόντισσα! Με τους ασύμμετρους οφθαλμούς..Βλέπουσα που βλέπει αλλά και που την βλέπουν.. η Διορατική και η κατά συγκατάβαση Ορατή, Ειδωμένη.

 

Παναγία η Βλέπουσα..από την Παναγία την Επιβλέπουσα που επιβλέπει κι

επιτηρεί στην Παναγία τη Βλέπουσα που βλέπει τη διορατική, τη Γερόντισσα …Η μεγαλομάτα Παναγία με τους ασύμμετρους οφθαλμούς σαν πρωτοποριακός κυβιστικός πίνακας του Πικάσο. Αυτή η ασυμμετρία παραπέμπει στο υπέρ φύσιν στην υπερβατικότητα που σπάει τη φόρμα της πραγματικότητας και τη νόρμα του εγκιβωτισμένου ρεαλισμού.

Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γαβριήλ θαρσαλέως·…….

ἵνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτήν….

Η τεχνική του Πικάσο ακροστιχώς ανιχνεύει την ασυμμετρία οφθαλμών μόνο ως προς την ανισομέρεια επιπέδου παραπέμποντας πιθανώς και σε μια άλλη πραγματικότητα πιο πνευματική στους δύο κόσμους.

Η Παναγία η Βλέπουσα φέρνει στο προσκήνιο και ”το νου ως οφθαλμό της ψυχής” που δίνεται ως υπερτονισμός του ενός οφθαλμού.

Παναγία η Βλέπουσα που βλέπει αλλά και που την βλέπουν..η Διορατική και η κατά συγκατάβαση Ορατή, Ειδωμένη.

dimpenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου