Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Τί ἑτοιμάζουν; Τί ἔρχεται στὸ πλανήτη;

 


Τί; Μπλὰκ ἄουτ, πείνα, διακοπὲς ἐνέργειας, ψύχος, φωτιές, νεκρὰ τηλέφωνα;

Ὁ πλανήτης βαδίζει πρὸς ὅλο καὶ χειρότερα. Κατὰ τὸ σχέδιο τῶν διεθνῶν σιωνιστῶν, ἡ  ἀνθρωπότητα προχωράει πρὸς τὴν προσχεδιασμένη γενοκτονία καὶ τὸ προγραμματισμένο πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα. Σταθερά. Ἀνέκκλητα. Στὰ βιβλία μου (*) ἔχω περιγράψει τὸ τί ἔχει σχεδιασθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑβραϊκὴ Πενταρχία τοῦ Σκότους γιὰ τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ἐπίσης, σὲ ἄρθρα μου (&) ἔχω δώσει πολλὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ τί ἑτοιμάζουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις γιὰ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Ἀκόμη, σὲ ὁμιλίες μου στὸ διαδίκτυο (#) ἔχω ἀναφέρει ὅτι ὁ σημερινὸς κόσμος, ἔτσι ὅπως τὸν γνωρίζουμε, ἔληξε μὲ τὸ πρῶτο λοκντάουν τὸν Μάρτιο τοῦ 2020 καὶ ὅτι μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἐν ἐξελίξει γενικοῦ πολέμου θὰ ὑπάρχει ἕνας νέος καὶ πολὺ διαφορετικὸς κόσμος.

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά: Οἱ σιωνιστὲς τυφλοπόντικες τῶν μασονικῶν στοῶν, οἱ ἀόρατοι «πεφωτισμένοι» τῶν παιδοφίλων ἀδελφοτήτων καὶ οἱ ὑπόγειες μυστικὲς παγανιστικὲς ἑταιρεῖες ποὺ καταναλώνουν τὸ διάσημο παιδικὸ αἷμα-ἐλιξίριο ζωῆς, τὸ ἀπλησίαστο οἰκονομικὰ «ἀδρενόχρωμα», ἤδη ἔχουν ξεκινήσει τὸν Γ’ ΠΠ μὲ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο στὴ Συρία τὸ 2011. Ὅπως οἱ ἴδιες οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους ἀπὸ μόνες τους τὸ λένε, τὸ σχεδιάζουν καὶ τὸ γράφουν, τελικός τους σκοπὸς εἶναι ἡ ραγδαία μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἑβραίου μεσσία μέχρι τὸ ἔτος 2023!

Οἱ διεθνεῖς ἐωσφοριστὲς βρίσκονται πανηγυρικὰ μέσα στὶς προσχεδιασμένες ἐπιδιώξεις τους καὶ στόχο-χρονοδιαγράμματα καὶ ἤδη ἔχουν πετύχει δύο κεντρικοὺς στόχους τους σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Πρῶτον, ἔχουν βάλει τὸν κόσμο ὁλόκληρο σὲ μία ἄνευ προηγουμένου προπολεμικὴ τροχιά, σὲ πρωτοφανῆ φόβο, σὲ πρωτόφαντο τρόμο καὶ σὲ μία πρωτόγνωρη παγκόσμια κατάσταση συνεχιζόμενων πολεμικῶν ἐξελίξεων, διενέξεων καὶ γεγονότων. Τόσο οἱ ὁρατὲς ὅσο καὶ οἱ ὑπόγειες πολεμικὲς φωτιὲς καῖνε πολὺ μεγάλο μέρος τοῦ πλανήτη.

Τὸ αἷμα ρέει ποτάμι κυρίως μέσα στὴν τεράστια γεωγραφικὴ ἑνότητα ποὺ περικλείεται ἀπὸ τὴν Λιβύη μέχρι τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία μέχρι τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὴν Ὑεμένη.

Δεύτερον, οἱ διεθνεῖς ἐωσφοριστὲς ἔχουν ξεκινήσει καὶ συνεχίζουν ἕναν φρικτὸ καὶ ἀόρατο παγκόσμιο βιολογικὸ πόλεμο μὲ τὶς ἐνέσεις καὶ τάχα ἐμβόλια τοῦ Μπὶλ Γκέιτς. Ὁ τρίτος παγκόσμιος βιολογικὸς πόλεμος ξεκίνησε στὸ Γουχὰν τῆς Κίνας τὸ Νοέμβριο τοῦ 2019. Τὰ πρῶτα θύματα τοῦ ἐν λόγω παγκοσμίου βιολογικοῦ πολέμου καταγράφηκαν λίγο μετὰ τὰ πρῶτα τρυπήματα κατὰ τοῦ κόβιντ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020. Ὁ γενικὸς βιολογικὸς πόλεμος τῶν δῆθεν ἐμβολίων συνεχίζεται ἀνὰ τὴν οἰκουμένη σημαντικὰ αὐξανόμενος μέσα στὸ 2021, ὅσο καὶ μετέπειτα, ἔτσι ὅπως παραλλήλως καὶ αἰτιατὰ συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς αὐξανόμενους «ξαφνικούς», «τυχαίους» ἢ «συμπτωματικοὺς» θανάτους.

Γιὰ ὅσους μελέτησαν προσεκτικὰ καὶ σὲ βάθος τὸ τί σχεδιάζεται μέσα στὰ σκοτεινὰ λαγούμια τῶν ἁπανταχοῦ πρωταγωνιστῶν, πιονιῶν ἢ ὑπηρετῶν τῶν Ἑβραίων Ρότσιλντ, αὐτοὶ ξέρουν πολὺ καλὰ τὸ τί ἤδη λαμβάνει χώρα ὅσο ὁμοίως καὶ τὸ τί ἔρχεται γιὰ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη μας. Διότι, ναί: Οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς τὰ ἔχουν ἤδη πεῖ ἢ γράψει μὲ ἁπλὰ λόγια ὅλα ὅσα ἤδη βιώνουμε ὅπως, ἐπίσης, καὶ ὅλα, ὅσα οἱ ἴδιοι μᾶς ἑτοίμασαν καὶ ἔρχονται. Τὸ τονίζω ἰδιαιτέρως: Ἐδῶ δὲν κάνω δικές μου σκέψεις, ἀναλύσεις, ἑρμηνεῖες καὶ προβλέψεις, ἀλλὰ σᾶς παρουσιάζω αὐτὰ ποὺ ἤδη γνωρίζω ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς διεθνεῖς ἡγέτες καὶ παῖκτες τῆς Νέας Τάξης μὲ τὰ δικά τους λόγια καὶ γραφές.

Πλέον, οἱ παγανιστικὲς στοὲς καὶ οἱ σκοτεινοὶ τύποι δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν τὴν χαρά τους γιὰ τὴν ἀνέλπιστη, τεράστια καὶ παγκόσμια ἐμβολιαστικὴ ἐπιτυχία τους μὲ τὰ δῆθεν ἢ τάχατες σωτήρια ἐμβόλια ποὺ μᾶς παρουσίασαν -ὀβιδιακὰ καὶ ἐν ριπῆ χρόνου- ἐνάντια στὸν ἄκρως «θανατηφόρο» κορωνοϊό! Ἐμβόλια πού, ἀνάμεσα στ΄ ἄλλα, περιέχουν ἀπὸ λουσιφεράση, ὑγρὸ μαγνήτη-διαμολυντὴ καὶ βαρέα μέταλλα, μέχρι τοξικὲς ἀκίδες-πρωτεΐνης, «ἀνιχνευτὴ» γραφενίου, ἀδρανοποιημένο ἀδενοϊὸ χιμπατζὴ καὶ κύτταρα ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἱστοὺς ἐκτρωθέντων ἐμβρύων.

Οἱ ἴδιες σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», μᾶς ἔχουν ἐπιπροσθέτως πεῖ καὶ ἐνημερώσει ὅτι μετὰ τὸν ἐν ἐξελίξει παγκόσμιο βιολογικὸ πόλεμο, σειρὰ ἔχει ὁ τεχνητὸς γεωφυσικὸς παγκόσμιος πόλεμος. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς παιδοφιλίας καὶ τῶν ἐμετικὰ παρὰ φύση σχέσεων καὶ βιωτῆς θὰ προκαλέσουν, μὲ τεχνητὸ τρόπο καὶ μέσα, γεωφυσικὰ φαινόμενα ὅπως: τυφῶνες, πλημμύρες, σεισμούς, ἐκρήξεις ἡφαιστείων, τσουνάμι, κλπ. Ἤδη ἐκτυλίσσονται δίπλα μας μία σειρὰ ἀπὸ τέτοια γεωφυσικὰ φαινόμενα, ὅπως εἶναι, λόγου χάρη, ἡ μὴ φυσιολογικὴ ἐνεργοποίηση τόσων πολλῶν σεισμικῶν ρηγμάτων στὴν Ἑλλάδα, κλπ.

Οἱ σκοτεινοὶ ἀπόγονοι τοῦ  Ἰούδα τῆς Νέας ἑωσφορικῆς Τάξης μᾶς ἔχουν εἰσέτι ἀναφέρει, προϊδεάσει καὶ ἐνημερώσει ὅτι μετὰ τὸν γενικὸ γεωφυσικὸ πόλεμο, σειρὰ ἔχει ὁ γενικὸς ἐπίγειος πυρηνικὸς ἀρμαγεδδώνας. Καὶ φυσικά, αὐτὸ θὰ λάβει χώρα, ταυτόχρονα καὶ πέραν τοῦ ἄλλου καὶ παράλληλου παγκόσμιου συμβατικοῦ γενικοῦ πολέμου. Ἤδη, πολλοὶ παγκόσμιοι ἡγέτες καὶ προσωπικότητες κάνουν δημοσίως καὶ ἐπανειλημμένα λόγο καὶ δῆθεν «προβλέψεις» γιὰ ἕναν ἐπερχόμενο παγκόσμιο πυρηνικὸ πόλεμο. Τυχαῖα λέτε; Πίεσαν ἄραγες τὸ στομάχι τους καὶ βγῆκε λόγος-ἀέρας περὶ ἑνὸς ἐπερχόμενου παγκόσμιου πυρηνικοῦ ὀλέθρου ἐκ τοῦ μηδενός; Τόσο συμπτωματικὰ λέτε;

Βεβαίως, ὅπως πάντα συμβαίνει ἱστορικὰ στὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ ἕναν πόλεμο θὰ πρέπει πρῶτα νὰ προετοιμασθεῖ ὁ ὄχλος. Τὸ πόπολο. Θὰ πρέπει νὰ μπεῖ ὁ ἁπλὸς λαὸς σὲ ἐμπόλεμο κλίμα.

Μὲ ὑποβολιμαία πολιτικὴ τέχνη, μὲ στοχευμένη διπλωματικὴ πρακτικὴ καὶ μὲ ἀργυρώνητη δημοσιογραφικὴ μαεστρία, θὰ πρέπει νὰ μπεῖ καὶ ὁ ἁπλὸς πολίτης σὲ ψυχολογία ἑνὸς ἐπερχόμενου πολέμου, στὸν τρόμο κάποιου δυνητικοῦ αἱματοκυλίσματος, σὲ μία ἐσωτερικὴ πάλη ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, στὸν φόβο ἑνὸς θανάτου καὶ σὲ μία τροχιὰ αὐξανομένης ἀναμονῆς γιὰ τὸ ἄγνωστο αὔριο. Θὰ πρέπει, δηλαδή, οἱ μάζες-χυλὸς νὰ εἰσαχθοῦν μεταβατικά, μὲ τὸ «γάντι» καὶ «ἐπιστημονικὰ» σὲ ἕναν προπολεμικὸ τροχιοδεικτικὸ παλμό, φόβο, τρόμο, αἴσθηση, ἀναταραχή, στάση, κατάσταση καὶ ἀναμονή.

Πάνω σὲ αὐτὴ τὴν ψυχρὴ λογικὴ καὶ πάγιο πρόγραμμα, ἡ Πενταρχία τοῦ σκότους συνεχίζει νὰ  ὑλοποιεῖ τὸ μακάβριο σχέδιο τοῦ παγκόσμιου ἀποπληθυσμοῦ καὶ τὸν συστηματικό της ἀγώνα γιὰ νὰ τσιπαρισθοῦν ἢ σφραγισθοῦν, ἔτι περαιτέρω, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Δὲν τοὺς φτάνει, δηλαδή, τῶν διεθνῶν νεοταξιτῶν τὸ προδρομικὸ προχάραγμα στὸ σῶμα μας ποὺ ἦρθε ἤδη ἢ συνεχίζει νὰ ἔρχεται αὐτομάτως μαζὶ μὲ τὸ μπόλι-σφράγισμα τοῦ Γκέιτς, θέλουν ἐπιπλέον καὶ τὸ κοινωνικὸ ἀπαρτχάιντ μὲ τὸ πάσο ἐμβολιασμοῦ, τὸν κωδικὸ QR ἢ κάτι παρόμοιο γιὰ νὰ φτάσουν στὴ συνέχεια σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τελικούς τους στόχους, ποὺ εἶναι: Τὸ κανονικὸ χάραγμα ἢ σφράγισμα μὲ λέιζερ, ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ παγκόσμιοι ἐωσφοριστές μᾶς τὸ ἔχουν ἤδη πεῖ καὶ τροχιοδεικτικὰ προϊδεάσει.

Καὶ ὡς ἔτσι, τὸ γενικὸ σύνθημά τους εἶναι: Μέσα ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ ἀπαρτχάιντ, τὴν τεχνητὴ ἔλλειψη ἀγαθῶν καὶ τροφίμων καὶ ὑπηρεσιῶν, τὸν ψηφιακὸ ἔλεγχο, τὴν ἐξαθλίωση τῶν μὴ ἐμβολιασθέντων ἀντιπάλων, τὴν παράλυση τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας, τὸ κλείσιμο ἐργοστασίων καὶ καταστημάτων, τὴν ἔκρηξη τῆς ἀνεργίας, τὴν σταδιακὴ καθιέρωση χάους, τὸν στρατιωτικὸ νόμο, τὴν φυλάκιση τῶν ἀντιφρονούντων καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ὅποιων ἀντιπάλων, προχωρῆστε.

Καὶ ὄχι, μὴ σταματᾶτε ἐδῶ: Πυροδοτῆστε ἔτι περαιτέρω τὴν οἰκονομική, χρηματοπιστωτικὴ καὶ χρηματιστηριακὴ κατάρρευση καὶ τὴν χρεωκοπία τραπεζῶν, ὀργανισμῶν καὶ ἐπιχειρήσεων, κάντε κατασχέσεις ἀκινήτων καὶ γῆς, ἐπιβάλλετε σταδιακὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι καὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ἐπιβεβαιῶστε τὴν ὑποχρέωση ἐμβολιασμοῦ ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ἐπιβάλλεται δελτίο τροφίμων καὶ οὕτω καθεξῆς. Ὅλα αὐτὰ μαζὶ σημαίνουν ἢ ἐγκαθιδρύουν, σταδιακά, τὴν Ἑβραϊκὴ Νέα Τάξη Μαζῶν ἢ Πραγμάτων. Τί μᾶς ἑτοιμάζουν λοιπόν; Ἀπάντηση: Μπλὰκ ἄουτ, πείνα, διακοπὲς ἐνέργειας, ψύχος, φωτιές, δίψα, νεκρὰ τηλέφωνα, ὑπολογιστές, κλπ..

Μετὰ τὰ ἀνωτέρω καὶ γιὰ νὰ κλείσω τὸ ἄρθρο, θὰ προσθέσω μία σειρὰ ἀπὸ τίτλους καὶ ὑπότιτλους τῶν διεθνῶν ΜΜΕ ποὺ ἔχουν σχέση καὶ εὐθεῖες ἀναφορὲς μὲ τὰ ἄνωθεν γραφθέντα: «Στοκάρετε τρόφιμα”! “Ὑπερβόμβα” ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο τηλεοπτικὸ κανάλι τῶν ΗΠΑ Fox News, κάνουν λόγο γιὰ οἰκονομικὴ “ἀποκάλυψη»! Ἐπίσης: «Οἱ Ἀμερικάνοι προετοιμάζονται γιὰ ἐπιθέσεις μὲ βιολογικὰ καὶ χημικὰ ὄπλα στὶς πόλεις; Βίντεο μὲ ρεπορτὰζ τοῦ CNBC». Ἀκόμη: «Ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον, ἐμφανίζονται σημαντικοὶ ἄνθρωποι μὲ ἐπιρροὴ καὶ προειδοποιοῦν τοὺς πολίτες τῶν κρατῶν τῆς γῆς καὶ τὶς κυβερνήσεις γιὰ ἕναν πολὺ δύσκολο χειμώνα καὶ ὄχι μόνο». Ἔτι: «SOS: Ἔρχεται ἄμεσα! Ἑτοιμαστεῖτε! Προγραμματίζουν τὴν Παγκόσμια Οἰκονομικὴ Κατάρρευση».

Ἐπιπλέον: «Ἐφιαλτικὴ πρόβλεψη! Γενικὸ μπλὰκ ἄουτ στὴν Εὐρώπη. Ἀσκήσεις Ἐνόπλων Δυνάμεων γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο πανευρωπαϊκού “κρὰχ». Ἐπιπροσθέτως: «Γιὰ τὴ δημιουργία πληθωρισμοῦ τύπου Βαϊμάρης: Πλοῖα περιμένουν νὰ ξεφορτωθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ Λὸνγκ Μπίτς, Καλιφόρνια: Οἱ καθυστερήσεις εἶναι σκόπιμα ἐπινοημένες». Ἔτι: Ζοφερὴ προειδοποίηση ἀπὸ τὸν CEO τοῦ Twitter: «Ἔρχεται παγκόσμιος ὑπερπληθωρισμὸς ποὺ θὰ ἀνατρέψει τὰ πάντα»! Προσέτι: «Σῆμα κινδύνου ἀπὸ Σ.Ἀραβία: Ὁ πλανήτης “ξεμένει” ἀπὸ πετρέλαιο: Τὸ 2022 ἔρχονται τὰ χειρότερα». Τέλος, ἀλλὰ καὶ ὄχι τὸ τελευταῖο παράδειγμα: «Δημοσκόπηση τοῦ πασίγνωστου Ἰνστιτούτου Ἐρευνῶν “YouGov”: 64% οἱ Ἀμερικανοὶ βλέπουν νὰ ἔρχεται παγκόσμια σύγκρουση» κ.οκ.. Πότε ἄραγε θὰ καταλάβουν τὰ πρόβατα ὅτι οἱ βοσκοὶ δουλεύουν γιὰ τοὺς λύκους; Πότε;

===

(*) Βιβλία μου, Ἠλίας Δ. Καλλιώρας: «Ρωμηοσύνη: Τὸ Ὁδοιπορικό της Ρωμανίας-Βυζαντίου», Ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, 2018. – «Σιωνισμὸς καὶ ὁ πρὸ τῶν Πυλῶν Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Στὰ Ἄδυτα τῶν Ἰλλουμινάτι καὶ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων», Ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, 2019. – «Πανθρησκεία: Ἡ Λερναία Ὕδρα τῆς Νέας Τάξης»,  Ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, 2020. – «Ἡ Πενταρχία τοῦ Σκότους», Ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, 2021.

(&) Ἄρθρα μου: triklopodia.gr

(#) Ὁμιλίες μου:

orthodoxia.gr

orthodoxia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου