Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Σὲ ἄλλη…πίστα πιά τὸ παιχνίδι τῆς ἐκκοσμίκευσης!

 

ποιμένες μας. Καὶ ἂν ἡ μετατροπὴ τῶν ναῶν μας σὲ συναυλιακοὺς χώρους (ἐνίοτε δὲ καὶ σὲ μπουζουκερὶ) βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη τὰ τελευταῖα 2-3 χρόνια, πλέον τὸ πρᾶγμα μοιάζει νὰ παίρνει διαστάσεις ἐπιδημίας. Ἡ ὁποία γίνεται ἀκόμη πιὸ θλιβερὴ (καὶ συνάμα προκλητική), ἐπειδὴ συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν κορύφωση τῆς πλέον ἱερῆς καὶ κατανυκτικῆς περιόδου στὴ ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Καὶ ἀντὶ τῆς πραγματικῆς κατανύξεως, ἀντὶ τοῦ κλάματος γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ἀντὶ καὶ τῆς εἰλικρινοῦς μετάνοιας γιὰ τὰ δικά τους τρομακτικὰ λάθη, βγαίνουν οἱ δύστυχοι ποιμένες μας καὶ μᾶς προσκαλοῦν σὲ πολιτιστικὲς «θρησκευτικὲς» δράσεις καὶ λοιπὲς φεστιβαλικὲς ἐκδηλώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου