Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Ἐγέμισαν αἱ «ἐκκλησίαι» τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τραβεστί «ἱερεῖς»!


ΟΠΟΙΟΣ πιστεύει ὅτι ὑπάρχει Χριστιανισμὸς στὴν Εὐρώπη ἀπατᾶται οἰκτρά. Κυρίως ἀπατῶνται οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἁπλὰ «βλέπουν» Χριστιανισμὸ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ «ἐκκλησίες», τὶς ὁποῖες ἐξισώνουν μὲ τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν ἀληθινὴ καὶ μοναδικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!
Ὁ δημοσιογράφος κ. Ν. Χειλαδάκης ἀποκάλυψε μὲ στοιχεῖα πὼς τραβεστὶ «ἱερεῖς» κυρίευσαν τὴ Γερμανία! «Στὴν χώρα ἀπὸ ὅπου μᾶς ἐπιβλήθηκαν τὰ μνημόνια καὶ ἡ ἐξαθλίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ μόδα τῶν ὁμοφυλόφιλων “ἱερέων” ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τελοῦν καὶ χριστιανικὲς λειτουργίες σὲ κάποιους ναούς, ἔχει ἐξαπλωθεῖ σὲ

ἀνησυχητικὸ βαθμὸ σὲ σημεῖο ποὺ ἡ γερμανικὴ εὐαγγελικὴ ἐκκλησία σκέπτεται ὅτι ἴσως πρέπει νὰ λάβει κάποια μέτρα, γιὰ νὰ περιορίσει αὐτὸ τὸ κατὰ πολλούς… “προοδευτικὸ” καὶ ἐκσυγχρονιστικὸ φαινόμενο, ἂν καὶ φοβᾶται μήπως κατηγορηθεῖ γιά… μεσαιωνικὲς ἀντιλήψεις».
Καὶ καταλήγει: «Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἀναμένεται νὰ πάρει μεγαλύτερη ἔκταση τὰ ἑπόμενα χρόνια καθὼς ὅλο καὶ νέοι νόμοι ψηφίζοντα ἀπὸ τὴν γερμανικὴ βουλὴ ποὺ εὐνοοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀκόμα καὶ τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ζευγάρια ὁμοφυλοφίλων καὶ ἀπὸ λεσβίες ὀρφανῶν παιδιῶν, ἐνῷ ὁ θεσμὸς τῆς φυσιολογικῆς οἰκογενείας ἔχει ἀπαξιωθεῖ σάν… ἀναχρονιστικὸς καὶ ὀπισθοδρομικός»!
Συγχαίροντας τὸν ὁμολογητὴ δημοσιογράφο, συμφωνοῦμε μαζί του. Καὶ προσθέτουμε ὅτι ἡ κάθε αἵρεση εἶναι ἀπὸ μόνη της «τραβεστὶ ἐκκλησία» καὶ ὡς ἐκ τούτου μόνο τραβεστὶ «ἱερεῖς» τῆς ταιριάζει!

Ορθόδοξος Τύπος 10/4/2015            http://makkavaios.blogspot.gr/2015/04/blog-post_59.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου