Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Περί αυτολογίας.

Περιαυτολογία είναι να μιλάς για τον εαυτό σου σαν νά είσαι κάτι μεγάλο ή να είσαι δυνατότερος άπ’ όλους.Όσοι φέρονται έτσι, δείχνουν λόγο ανελεύθερο καί γεμάτο πάθος, Ιδιαίτερα αυτοί που δέχονται τα ενοχλητικά λόγια, ·" μπορούν νά συγκρατηθούν άπό την άηδία καί άποφεύγουν έναν τέτοιον άνθρωπο, σημειώνει ο Πλούταρχος.Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλιο αγιος νεκταριος-γνωρισε τον εαυτο σου

Ο ίδιος λέει: «Είναι άδειος ό έπαινος, χωρίς αξία, όταν απευθύνει κανείς στον εαυτό του. Αύτά γιά όσους θέλουν να  επαινοΰνται.Όταν αύτοί δεν καταφέρουν νά τούς επαινέσουν οι
άλλοι,βοηθούμενοι άπό τή μεγάλη του φιλοδοξία πού επιθυμεί τον έπαινο, καί νομίζοντας ότι είναι   σωστό  φέρονται άσχημα».
Ο Νεόφυτος Δούκας υπογραμμίζει λέγοντας ότι: «Ή περιαυτολογία είναι επίδειξη λόγων, η οποία όμως καταμαρτυρά τη φτώχεια των έργων. Φανερώνει περισσότερη κίβδηλη αρετή που προσβλέπει στην επιφάνεια των πραγμάτων υποδηλώνοντας άδειο μυαλό. Νά θέλεις λοιπόν να πράττεις τά καλύτερα καί τά περισσότερα, να λες όμως τα λιγότερα, γιά νά μή φαίνεσαι σάν άσκός φουσκωμένος με υπερηφάνεια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου