Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Ἡ νύχτα τῶν Ἰμίων ἔφερε τήν νύχτα τῶν Μνημονίων.

Γράφει ὁ Δρ. Kωνσταντῖνος Βαρδάκας.
Τόσα χρόνια μετά ἀπό τήν τραγωδία τῶν Ἰμίων ποιός μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι γνωρίζει τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τό τί συνέβη ἐκείνη τή μοιραία γιά τούς τρεῖς ἀξιωματικούς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί γιά τή χώρα νύχτα; Πόσοι μποροῦν μέ βεβαιότητα νά ὑποστηρίξουν ὅτι ἔχουν ἀπόλυτα πειστεῖ ἀπό τήν ἀλήθεια ποῦ ἔχει παρουσιαστεῖ κατά καιρούς; Καί ὅμως πέρα ἀπό τά γεωπολιτικά, τίς γκρίζες ζῶνες καί τά ὑποθαλάσσια ἐνεργειακά κοιτάσματα τῆς περιοχῆς πού εἶναι μιά ἁπτή πραγματικότητα στίς ἡμέρες μᾶς ψηλαφᾶμε καί μία ἄλλη διάσταση πού δρομολογήθηκε  ἐκείνη τήν κρίσιμη νύχτα καί ἔφερε μετέπειτα ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις. 
Δυστυχῶς ἐκείνη ἡ νύχτα δρομολόγησε τήν "μεγάλη νύχτα τῶν λαμογιῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐξοπλισμών". Κάποιοι ἀποφάσισαν νά τρέξουν στό γκράν-πρί τῆς μίζας τῶν ἐξοπλισμῶν καί νά παίξουν κορῶνα γράμμα τήν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας σέ κρίσιμες ἐποχές. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητας τῆς  χώρας θεωρεῖται εὔλογη ἀνάγκη καί μεγίστη προτεραιότητα. Ἐκεῖνες τίς στιγμές πού τό αἴσθημα τοῦ Ἕλληνα πληγώθηκε καί ὁ Ἐθνικός συναισθηματικός του χῶρος  κατέρρευσε μέ τόν θάνατο τῶν τριῶν παλληκαριῶν τό βράδυ τῶν ΙΜΙΩΝ  κάποιοι ξεκινοῦσαν τό marketing  τῆς....

κούρσας τῶν ἐξοπλισμῶν τῆς μίζας.
Σοῦ λέει ὁ Ἕλληνας δέν εὐχαριστήθηκε "μέ τό εὐχαριστῶ πού εἴπαμε στούς Ἀμερικάνους" γί' αὐτό θά τόν "πνίξουμε" στά ἐξοπλιστικά προγράμματα γιά νά αἰσθάνεται ἀσφαλής! Γιά αὐτούς ἡ νύχτα τῶν ΙΜΙΩΝ καί ὁ Θάνατος τῶν Ἡρώων μᾶς ἦταν ἡ καλύτερή τους εὐκαιρία καί ἡ ἀπαρχή τοῦ ἄκρατου πλουτισμοῦ τους.  
Ἀναρωτιοῦνται ἄν στά ΙΜΙΑ ὑπῆρξε προδοσία; Μά ἡ προδοσία φτάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας. Ἄλλωστε τήν διαβάζουμε στήν καθημερινή εἰδησεογραφία. Δέν ἔχουν τελειωμό οἱ λίστες μίζας! 
Σήμερα ἀποτυπώνεται τό ψηφιδωτό της προδοσίας μέ τίς διαδρομές τοῦ μαύρου χρήματος  τῆς  "ξεπλυμένης μίζας" μέσω  ὑπεράκτιων ἑταιρειῶν. Σήμερα ὁ Λαός καλεῖται νά πληρώσει  μέ τό ὑστέρημα τοῦ τά κλεμμένα τῶν πάσης φύσεως λαμογιῶν. Σήμερα τίθεται καί ἕνα κορυφαῖο ἐρώτημα γιατί περιμέναμε  νά ἔρθει ἡ ὥρα τῶν μνημονίων γιά νά ἀνοίξουν οἱ ὄζουσες ὑποθέσεις τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων ὅπως καί ἄλλες; Οἱ ἀπαντήσεις δίνονται μέσα ἀπό τήν ὀδύνη τῶν ἡμερῶν πού βιώνουμε καί ποικίλουν.
Ἡ θεατρική αὐλαία τῶν δῆθεν ἀξιολογήσεων, τῶν δῆθεν συμβούλων ,  τῶν βαρέων ὑπογραφῶν πού ἔπεσαν ΑΝΟΙΞΕ καί φιγουράρουν πλέον  τά καλοπληρωμένα ¨σαπάκια¨ πού ἀγοράσθηκαν ἀπό τόν ἀνυποψίαστο Ἕλληνα φορολογούμενο  γιά νά ἐνισχύσουν τήν Ἀμυντική Θωράκιση τῆς χώρας! Εἶναι ἡ ἀπληστία τῶν πράξεων αὐτῶν μόνο κακούργημα; Ἤ ἡ διακινδύνευση  τῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἀποτελεῖ Ἐσχάτη Προδοσία; Τήν στιγμή πού σέ ὅλα αὐτά τά χρόνια το ΑΙΓΑΙΟ ἔπαιρνε φωτιά ἀπό τήν θρασύτητα τῶν γειτόνων.
Ἡ νύχτα τῶν ΙΜΙΩΝ ἔφερε τήν νύχτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ. Μήπως ἡ νύκτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ  φέρει ἄλλου εἴδους ΙΜΙΑ; Ὅτι καί νά φέρει τά κακά στήν πατρίδα μᾶς ἦρθαν βαθειά νύχτα δίχως ξαστεριά.  Ὅμως νύχτα θά φύγουν μέ ξαστεριά γιά νά ξημερώσει  στήν χώρα ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου