Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Γέροντας Θεόφιλος Ζερβάκος : Χρειάζεται υπομονή και μεγάλη επιμονή.

ΣΧΟΛΙΟ Ζούμε σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο,που όλοι θέλουν να τελειώσει το συντομότερο.Δυστυχώς υπάρχει και συνέχεια αφού δεν έχουμε πιάσει πάτο.Κυβερνήτης στην Ελλάδα-όπως πολλοί Γέροντες αναφέρουν-δεν είναι ο σημερινός πρωθυπουργός,ούτε ο επόμενος-αλλά η Υπεραγία Θεοτόκος.Αποτέλεσμα εικόνας για θεοφιλοσ ζερβακοσ
 Χρειάζεται υπομονή και μεγάλη επιμονή.
...Οι παρούσες ημέρες είναι πονηρές και οι καιροί δύσκολοι. Ό "Αρχοντας του σκότους βλέποντας ότι o καιρός του είναι εγγύς και θα δεθή με όλους τους εργάτας του, κατέβη με θυμό να αρπάση όσους δυνηθή και να τους πάρη μαζί του, και οι δυνατοί θα σαλευθοϋν....

Ό πόλεμος του Αντίχριστου και των στρατευμάτων του κατά της Εκκλησίας και των εκλεκτών του Θεού είναι γενικός, και παντού όπου υπάρχουν εκλεκτοί θα δοκιμασθούν ως χρυσός εις το χωνευτή ρι. Και θα υπάρχει τότε μεγάλη θλίψις εις τον κόσμο, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα, ούτε θα γίνη ποτέ παρόμοια.

Χρειάζεται υπομονή, προσοχή, προσευχή και επιμονή μεγάλη, διότι ο υπομείνας εις τέλος αυτός θα σωθή.

Κάθε παράβασις και παρακοή έλαβε την δίκαιη τιμωρία, πως εμείς θα ξεφύγουμε την τιμωρία, εάν αμελήσουμε μιά τόση μεγάλη σωτηρία; λέγει ό Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού. Είναι δυνατόν να μη έλθη η οργή η μεγάλη του Κυρίου!

Τότε μόνον θα παρέλθη, όταν οι άνθρωποι όλοι μετανοήσουν ώς οι Νινευΐται. Αλλά που μετάνοια! Αλλοίμονον εις τον κόσμον τον αμαρτωλόν καί αμετανόητον! Υπάρχει και μία ελπίς σωτηρίας, εάν η Κυρία Θεοτόκος, με τις πολλές πρεσβείες και μεσιτείες, μας διασώσει....

Μετά πατρικής αγάπης καί ευχών
(14-1-1975)
Ιερομόναχος Θεόφιλος Ζερβάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου