Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ.

Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους και ανοίγουν και μαθαίνουν τα μυστήρια της πίστεως και διαβάζουν τα αδέλφια την Θείαν και Ιεράν Γραφήν,το Ευαγγέλιον,και ευρίσκουμε πως ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός και τον έχει ο Θεός χιλιάδες χρόνους¨΄και λέγει ο Θεός να στείλει τον προφήτην Ηλία να διδάξει όλον τον κόσμον,και ύστερα να έλθει ο αντίχριστος¨¨ και θέλει θανατώσει τον προφήτη Ηλίαν,και τότε θέλει να χαλάσει όλος ο κόσμος. Εικόνα 

Ο αντίχριστος είναι ο ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος,είναι αυτός οπού είναι εις το κεφάλι μας,χωρίς να ειπώ το όνομά του[εννοεί τον τούρκον]το καταλαμβάνετε,μα λυπηρόν είναι να σας το ειπώ,διότι αυτοί οι αντίχριστοι είναι εις την απώλειαν,καθώς το έχουν.
Ημείς εγκράτεια,αυτοίαπώλειᨴημείς νηστεία,αυτοί πολυφαγίᨴημείς παρθενία,αυτοί πορνείᨴημείς δικαιοσύνη,αυτοί αδικία. 
  Όμως η Γραφή μας λέγει να το ειπώ:Σήμερον αύριον καρτερούμεν πείνες,δίψες,πανούκλες λοιμικές¨΄θανατικά μεγάλα,να μην προφθάσουν οι ζωντανοί να θάψουν τους νεκρούς.Σήμερον αύριον καρτερούμεν σεισμούς,πολέμους και ακαταστασίες.Και θέλουν πέσει όλα τα βουνά κάτω και όλος ο κόσμος να αποθάνουν. Εικόνα 
Και τότε λάμψει ο πανάγιος Σταυρός εις τον ουρανόν τρεις φορές περισσότερον από τον ήλιον¨΄και θέλει λάμψει ο πανάγαθος Θεός,ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός,χίλια μεράδια λαμπρότερος από τον ήλιον,και να αναστήσει όλον τον κόσμον,τις ψυχές και τα σώματα, και να είμαστε όλοι εις μίαν ηλικίαν,33 χρονών.Και θέλει είναι όλα τα πρόσωπα από τους δικαίους λαμπρά και εύμορφα ωσάν τον ήλιον και τους αγίους Αγγέλους,και οι αμαρτωλοί θέλουν είναι μαύρα τα πρόσωπα ωσάν αράπικα και ακόμα ασχημότερα.Και θέλει ανοίξει ο Κύριος έναν πύρινον ποταμό ωσάν θάλασσαν, να φλογίσει τους ασεβείς και αμαρτωλούς και να καίγονται μέσα πάντοτε.Και τότε θέλει ειπεί εις τους ευσεβείς χριστιανούς,στους δικαίους:Ελάτε ,παιδιά μου εις τον Παράδεισον,να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε αντάμα με τους Αγγέλους,διότι πολλά κακά εβαστάξατε δια την ιδική μου αγάπην.Και τώρα ημείς τι να είμαστε τάχα,αμαρτωλοί ή δίκαιοι;
Ει μεν και είμαστε δίκαιοι,καλότυχοι και τρισμακάριοι και αν ίσως είμαστε αμαρτωλοί ,πρέπει τώρα,όπου έχομεν καιρόν,να μετανοήσωμεν,να διορθωθώμεν.  
ΔΙΔΑΧΕΣ Η'-ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ'' ΤΟΥ Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου