Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Ποιός θά δώσει φωνή σ᾽ αὐτόν τόν λαό, πού τόν ἐξαθλίωσαν οἰκονομικά γιά νά τόν προδώσουν ἐθνικά; Ποιός θά μιλήσει;


«... καί τό αἷμα ἐκ χειρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω»

 Ακούσαμε στό ραδιόφωνο ὅτι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, γιά νά προωθήσει τίς συναλλαγές μέ πλαστικό χρῆμα (φαίνεται ὅτι ὁ κόσμος δέν ἀνταποκρίνεται στό βαθμό, πού περίμεναν), θά ὀργανώνει «λοταρίες» (ἔτσι ἀκριβῶς τίς ὀνόμαζε τό Δελτίο Τύπου), στίς ὁποῖες ἀπό τό σύνολο τῶν συναλλασσομένων μέ κάρτες θά ἐπιλέγονται διά
κληρώσεως χίλιοι κάθε φορά, οἱ ὁποῖοι θά κερδίζουν ἀπό χίλια εὐρώ ἕκαστος!
Ἔχουμε λοιπόν ἕνα κράτος πού ἐκπίπτει σέ καζίνο. Καί μάλιστα μέ κυβέρνηση «τῆς γιά πρώτη φορά ἀριστερᾶς».Μπροστά στό ἀπίστευτο κατάντημα πού βιώνουμε ὡς κοινωνία καί τή σχεδιασμένη
ἐκθεμελίωση τῶν πάντων, διερωτᾶται κάθε πιστός: Τί σκέπτεται ἡ Διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας καί παραμένει νωθρή, ἀπαθής καί ἄβουλη; Μήπως ἔτσι διευκολύνει τήν
κατεδάφιση;

Τί νά πεῖ κανείς γιά τή διαφήμιση, παραδείγματος χάριν, τῆς ὁμοφυλοφιλίας
στά σχολεῖα μέσῳ τοῦ προγράμματος τῶν «ἔμφυλων ταυτοτήτων»;

Τί νά πεῖ γιά τήν προδοσία πού συνετελέσθη στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;

Τί νά πεῖ γιά τήν οὐσιαστική κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν, 
γιά τή μή ἀπόδοση τιμῆς στή σημαία καί ἄλλα πρόσφατα κατορθώματα τῶν «ἐκ-
συγχρονιστῶν», πού μᾶς κυβερνοῦν μέ τά χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου τῆς «Νέας
Ἐποχῆς»; (βλ. Διαμαρτυρία τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης στίς
σσ. 11-12 τῆς Παρακαταθήκης).

Τί νά πεῖ γιά τήν κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῆς Κυριακῆς ἀργίας στά καταστήματα, 
θεσμοῦ πού σεβάσθηκαν οἱ αἰῶνες;

Τί νά πεῖ γιά τή δρομολογημένη ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, γιά νά ἀπαλείψουν
ἀπό αὐτό κάθε ἀναφορά στόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία;

Τί νά πεῖ γιά νομοθετήματα παλαιότερα καί νεότερα, ὅπως ὁ λεγόμενος ἀντιρατσιστικός νόμος, ὁ ὁποῖος –σχεδιασμένος εἰς βάρος τῶν δικαιωμάτων τῶν γηγενῶν
Ἑλλήνων– προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει ποινές σέ ὅσους ἀντιδροῦν;

Τί νά πεῖ γιά τό τελευταῖο τερατῶδες νομοθέτημα, ὅπου μέ μία ἁπλῆ δήλωση
θά μπορεῖ κάποιος νά ἀλλάζει φύλο, καί –ἄν τό μετανιώσει– νά ἐπανέλθει στό προ-
ηγούμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἐάν εἶναι ἔγγαμος ἤ ἔχει καί παιδιά!

Σωστό τρελλοκομεῖο πᾶνε νά κάνουν τήν κοινωνία!


Τί νά πεῖ, κυρίως, γιά τήν ἅλωση τῆς πατρίδος μας ἀπό ἀλλόφυλους καί ἀλλόθρησκους μέσῳ τῆς ἀθρόας λαθρομετανάστευσης, χωρίς νά πέσει οὔτε μιά ντουφεκιά!

Τί νά πεῖ; Τί νά πεῖ; Τί νά πεῖ;
Ὁ κατάλογος εἶναι ἀτέλειωτος...

Καί ὅλα αὐτά γίνονται μέ πρόγραμμα καί στρατηγικό σχεδιασμό. Ἐκπονοῦνται
τά σχέδια ἀπό γνωστούς «φιλέλληνες» τύπου Κίσσινγκερ, Ρότσιλντ, Σόρος κ.ἄ. καί
ὑλοποιοῦνται ἀπό τούς ἐδῶ «Ἕλληνες» συνεργάτες τῶν ξένων.

Διερωτᾶται κανείς: Οἱ πολιτικάντηδες, πού μᾶς κατέστρεψαν, εἶναι δυνατόν νά
πιστεύουμε ὅτι μποροῦν τώρα νά μᾶς σώσουν;

Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας; 83 Ἀρχιερεῖς,
τόσες ἑκατοντάδες Ἱεροκήρυκες, Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, ἐντός καί ἐκτός
Ἁγίου Ὄρους, καί χιλιάδες κληρικοί;

Ποιός θά δώσει φωνή σ᾽ αὐτόν τόν λαό, πού τόν ἐξαθλίωσαν οἰκονομικά γιά νά
τόν προδώσουν ἐθνικά; Ποιός θά μιλήσει;

Ποῦ εἶναι τά λεγόμενα Ἀνώτατα Πνευματικά Ἱδρύματα, τά Πανεπιστήμια, ἡ
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ Στρατιωτική Ἡγεσία, ἡ ὁποία κατ᾽ ἐπιταγήν τῶν πολιτι-
κάντηδων, κατασκεύαζε μέχρι πρό τινος «Κέντρα Φιλοξενίας» (ἑλληνιστί Hot Spots)
διευκολύνοντας –καί ὄχι ἐμποδίζοντας– τήν εἰρηνική (!) κατάληψη τῆς Ἑλλάδος
ἀπό πλήθη ἀλλοφύλων καί ἀλλοθρήσκων, στούς ὁποίους ἤδη παρέχεται στέγη, τροφή, ὑγειονομική περίθαλψη καί μεθαύριο ὑπηκοότητα, τζαμιά καί ὅ,τι ἄλλο;

Ποιός θά μιλήσει γιά τή δημογραφική κατάρρευση; Τά Ἑλληνόπουλα εἴτε δέν
παντρεύονται ἤ, ἄν καταλήξουν σέ γάμο, ἀποκτοῦν τό πολύ ἕνα ἤ δύο παιδιά, ἐνῶ
οἱ φανατικοί σουνίτες εἰσβολεῖς γεννοῦν πέντε καί δέκα παιδιά. 

Σβήνουμε ὡς ἔθνος.

Ἡ πολυτεκνία τιμωρεῖται φορολογικά, ἐνῶ καλύπτονται τά ἔξοδα δολοφονίας κατ᾽ ἔτος
στά νοσοκομεῖα καί τίς κλινικές τριακοσίων καί πλέον χιλιάδων ἀνυπεράσπιστων
Ἑλληνόπουλων, πρίν ἀκόμη γεννηθοῦν.

Ποῦ πηγαίνουμε; Παραφρονήσαμε;

Συγχρόνως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καλπάζει. Ἡ πλειονοψηφία τῶν ἐπισκόπων 
δέν συμφωνεῖ μέν μέ ὅλα αὐτά τά ἐπικίνδυνα –ὅπως φαίνεται σέ κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις– ἀλλά καί ἐλάχιστοι ἀντιδροῦν.

Τί φοβοῦνται;

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, θερμά σᾶς παρακαλοῦμε: ἀφῆστε τίς προκλητικές καί πολυέξοδες «φιέστες», μέ ἀφορμή ὀνομαστήρια καί πανηγύρεις, καί ἀφουγκρασθῆτε τή φωνή
τοῦ ἐξαθλιωμένου καί προδομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού εἶναι καί τό ποίμνιό σας.
Ἄς μᾶς ἀφυπνήσει ἡ συγκλονιστική προειδοποίηση τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ ἀπό 
τήν Παλαιά Διαθήκη: «καί ὁ σκοπός, ἐάν ἴδῃ τήν ρομφαίαν ἐρχομένην καί μή σημάνῃ 
τῇ σάλπιγγι, καί ὁ λαός μή φυλάξηται, καί ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, 
αὕτη διά τήν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καί τό αἷμα ἐκ χειρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω» 
(Ἰεζεκιήλ, 23, 6). 

Μέ ἄλλα λόγια: Οἱ ψυχές, ὅσων χάνονται, θά ζητηθοῦν ἀπό αὐτούς, πού δέν ἔκαναν 
καλά τή δουλειά τους ὡς φύλακες τοῦ ποιμνίου τους.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τεύχος 115

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης,
κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Atlas TV, ἡ ὁποία ἐκπέμπει 
στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.

  orthodoxnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου