Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Σας εκθέτω τον προβληματισμό μου, ως φίλος σας.


Η απάτη έκανε την εμφάνισή της μέσα από τον παράδεισο και ενεργούσα διά του όφεως, εξαπάτησε τους πρωτοπλάστους και τους έκανε να πιστέψουν τον ψεύτη και απατεώνα, και όχι τον Δημιουργό τους και Πατέρα, Τον έχοντα Πνεύμα Αληθείας. Κατανοούμε πόσο δυσδιάκριτη είναι αυτή η ιδιότητα του πνεύματος του ψεύδους και πόσο καθαρό νου πρέπει να διαθέτουμε, ώστε να διακρίνουμε ποιος εμφορείται και ενεργείται υπό πνεύματος απάτης και ψεύδους, και ποιος υπό πνεύματος αληθείας.

Όλη η εν γη ταλαιπωρία μας οφείλεται στο γεγονός ότι εξαπατήθηκε η προμήτωρ Εύα, η οποία είπε στον Θεό: «ο όφις ηπάτησέ με, και έφαγον» (Γεν.,κεφ.γ΄,στ.13). Οι συνέπειες για την ανθρωπότητα είναι γνωστές. Αν και η αποστασία έλαβε χώρα από την αρχή της Γενέσεως μέσα στον ίδιο τον παράδεισο, θα τελειώσει και πάλι δι’ απάτης και ψεύδους εις τους έσχατους καιρούς με την εμφάνιση του υιού της απωλείας, του αντικειμένου και αντιχρίστου, δείτε, λοιπόν, πώς ο Απόστολος Παύλος ενημερώνει τους Θεσσαλονικείς πως θα παρουσιασθεί: «ού εστιν η παρουσία κατ’ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοις απολλυμένοις, ανθ’ ων την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς· και διά τούτο πέμψει αυτοίς ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει, ίνα κριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλ’ ευδοκήσαντες εν τη αδικία» (Θεσ.Β΄,κεφ.β΄,στχ.9-12). Μετά δε την ανωτέρω γνωστοποίηση, ο Απόστολος μας συστήνει την προσοχή: «μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον» (στχ.3).
Στο δε μεσοδιάστημα, ενσαρκώθη ο Θεός και ήρθε στη γη. Τότε οι Αρχιερείς και Φαρισαίοι έπεισαν τον δύστυχο λαό με τερατώδη ψεύδη, συκοφαντίες και απάτη ότι Αυτός που θεράπευε κάθε ασθένειά τους, που ανέσταινε τους νεκρούς, που τους εκλιπαρούσε να έχουν αγάπη μεταξύ τους, ότι είναι δήθεν απατεώνας και πρέπει να θανατωθεί και μάλιστα να παραδοθεί στους εχθρούς τους Ρωμαίους για να θανατωθεί με ατιμωτικό τρόπο, και να ελευθερωθεί ο κακούργος και στασιαστής ληστής Βαραββάς· και φυσικά ο λαός πίστεψε για μια ακόμα φορά τους ψεύτες και απατεώνες και όχι το Πνεύμα της Αληθείας, σε βαθμό που ο Κύριός μας Ιησούς προέβλεψε και προφήτευσε: «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε» (Ιωαν. ε΄, στχ.43). Ο Κύριος λέγοντας «τον εν τω ιδίω ονόματι ερχόμενον», εννοεί τον αντίχριστο. Και το Πνεύμα της Αληθείας προφητεύει για τον αντίχριστο: «εκείνον λήψεσθε»!! Το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι: «ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν» (Ιωαν.,κεφ.ζ΄,στχ.5). Έτσι οι πνευματικοί Πατέρες ενδιαφέρονται πολύ για το θέμα της ευπιστίας των ανθρώπων στο ψεύδος και την απάτη. Μάλιστα φοβούνται, σε βαθμό που ο Απόστολος Παύλος να γράφει στους Κορινθίους: «φοβούμαι δε μήπως, ως ο όφις Εύαν εξηπάτησεν εν τη πανουργία αυτού, ούτω φθαρή τα νοήματα υμών από της απλότητος της εις τον Χριστόν» (Β΄ Κορινθ., κεφ.ΙΑ΄,στχ.3).
Είναι γνωστά τα όσα βιώνει σήμερα ο ελληνικός Λαός, ακριβώς γιατί δεν μπόρεσε να διακρίνει ότι ο κυβερνών είπε προεκλογικά μαζί με τον συνέταιρό του τα περισσότερα και μεγαλύτερα ψέματα από κάθε προηγούμενο Έλληνα πολιτικό, προκειμένου να εξαπατήσει τον κυρίαρχο Λαό και αφού τον εξαπάτησε και εκμαίευσε την ψήφο του και έλαβε την εξουσία, τώρα δείχνει το πραγματικό προκλητικό του πνεύμα και φυσικά οι εξαπατηθέντες για μια ακόμα φορά «διαμαρτύρονται, βρίζουν,…». Εμείς και γι’αυτό το θέμα προεκλογικά (πριν τον Ιανουάριο 2015), ενημερώναμε εν αληθεία περί του πνεύματος των κυβερνώντων (μπορείτε να ανατρέξετε στο blog μας).
Έχουμε προαναγγείλει εδώ και αρκετά χρόνια το βιβλίο με τίτλο: «Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση» (τον τίτλο τον δανεισθήκαμε από αυτή την αγωνία και τον φόβο του Κυρίου μας Ιησού, ο Οποίος είπε: «βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου (βλ.«σωτήρες») λέγοντες ότι εγώ ειμί, και πολλούς πλανήσουσιν», Μαρκ.ΙΓ΄, 5-6). Το αντικείμενο και αυτού του βιβλίου είναι να ετοιμασθούμε, για να μην εξαπατηθούμε.
Σήμερα πήρα την αφορμή να γράψω το παρόν άρθρο και να το αναρτήσω, από τα κάτωθι:
Συμμετέχοντας ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο facebook, διάφοροι φίλοι εγγεγραμμένοι, κοινοποιούν στον “τοίχο” μου στο f/b κάποιες αναρτήσεις, όπως η κάτωθι:
Στην πραγματικότητα όμως, η φωτογραφία είχε κυκλοφορήσει ξανά στο διαδίκτυο πριν μερικά χρόνια, ο εικονιζόμενος είναι Τούρκος και όσον αφορά το παιδάκι, σε καμμία περίπτωση δεν πρόκειται για κάποια πάσχουσα «Ελενίτσα».
Από κάτω καταγράφεται ότι έχει λάβει 5.800 “likes”, 1358 κοινοποιήσεις και εκατοντάδες σχόλια.
Επίσης μια άλλη ενδεικτική ανάρτηση είναι η κάτωθι φωτογραφία, όπου κάποια δήθεν δύστυχη «μανούλα» (που το μάτι της τα λέει όλα), δείχνει το μωράκι της και αφού γνωστοποιεί ότι «της λένε πως δεν θα το μοιραστεί κανείς… το ότι το μωρό της έχει καρκίνο» (έτσι τεχνηέντως καλεί τους ευκολόπιστους να την “διαψεύσουν” για να μη φανούν ανάλγητοι), και αφού τους εκβιάσει συναισθηματικά, στη συνέχεια εκλιπαρεί: «Μπορώ να έχω το αμήν και την προσευχή σου ΕΔΩ, αν φυσικά νοιάζεσαι».
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΈΝΗ ΜΑΝΟΎΛΑ Επειδή το μωράκι μου έχει καρκίνο μου λένε πως δε θα το μοιραστεί κανείς..Μπορώ να έχω το αμήν και την προσευχή σου εδώ αν φυσικά νοιάζεσαι ..

Εκείνο, λοιπόν, που ζητά είναι να πατήσεις like και να γράψεις προσευχητικό σχόλιο (όμως τι είδους βοήθεια είναι να πατήσεις like; ή να γράψεις ΕΚΕΙ «αμήν»;). Τώρα αν καθήσω να αποδεικνύω ότι πρόκειται περί απάτης, ίσως να είναι πλέον γελοίο. Φρονώ ότι όλοι σας κατανοείτε τον σκοπό της ανάρτησης, που ήδη έχει λάβει χιλιάδες “likes”, κοινοποιήσεις, σχόλια όπως η ανωτέρω.
Σε μια προσπάθεια να προβληματίσω κάποιους, έκανα κι εγώ ένα σχόλιο κάτω από αυτή την ανάρτηση και το παραθέτω κάτωθι:
Αμέσως έσπευσε από κάτω η επόμενη χρήστρια να γράψει ότι δεν χρειάζονται αποδείξεις! (δεν γνωρίζω αν η συγκεκριμένη χρήστρια έχει σχέση με την ομάδα που κάνει αυτές τις αναρτήσεις), και από κάτω όλες οι «πολυεύσπλαχνες» γυναίκες συνέχισαν να διαφημίζουν την ευσπλαχνία τους, επικαλούμενες την Παναγία, τους Αγίους Πάντες και την Αγία Τριάδα. Κανένας απολύτως προβληματισμός, παρά το γεγονός ότι το σχόλιο το κάνει ένας Ιερέας, Πνευματικός… Ούτε μια ερώτηση δεν έκανε κάποιος να ρωτήσει «γιατί το λέτε αυτό πάτερ, μήπως ξέρετε κάτι; Μήπως δεν είναι αλήθεια;» Καμμία απολύτως.
Άλλοι πάλι, συνεχώς αναρτούν την παρακάτω ανάρτηση με ενεργό βίντεο και γνωστοποιούν ότι αυτός που ομιλεί είναι δήθεν ο όσιος Παΐσιος και ότι δήθεν ακούγεται η φωνή του οσίου, ενώ δεν είναι αυτή η φωνή του οσίου.
Από κάτω φαίνεται ότι έχει 380.887 προβολές, 1700 “likes”. Πόσες φορές σε αναρτήσεις του συγκεκριμένου βίντεο, εξήγησα ότι εκείνος που μιλά στο βίντεο, σε καμμία περίπτωση δεν είναι ο όσιος. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Το πλήθος του διαδικτυακού κόσμου πιστεύει απροβλημάτιστα τους ψεύτες και τους απατεώνες και δεν έχει διάθεση να ακούσει την αλήθεια.
Εάν κάποιος διαβάσει τα σχόλια των χρηστών, θα δει ότι εύχονται στην Αγία Τριάδα, στην Παναγία, στον όσιο Παΐσιο, στους Αγίους Πάντες και σε όποιον άγιο θυμηθούν και ευλαβούνται, για να κάνει καλά το παιδάκι, τον καρκινοπαθή και αυτό το πράττουν επειδή κάποιος παντελώς άγνωστος τους είπε: «Εάν νοιάζεστε, κάντε ΕΔΩ στο f/b μια προσευχή, ένα like, ένα αμήν και κοινοποιήστε το». Και υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες χρήστες που ανταποκρίθηκαν και πιστεύουν, υπακούουν στον άγνωστο, είναι χριστιανοί. Όμως ο Χριστός στον Οποίο προσεύχονται, έχει δώσει εντολή: «συ δε όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμιείον σου, και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ» (Ματθ. στ΄,στχ.6). Μήπως έχει δώσει και κάποια άλλη εντολή που να λέει λ.χ.: «προσευχηθείτε δημόσια στο διαδίκτυο και κοινοποιήστε και το περιεχόμενο της προσευχής σας σε χιλιάδες χρήστες» και δεν το γνωρίζω; Έχει δώσει κάποια εντολή να κάνετε την ευχή σας κατά τρόπο, ώστε να το βλέπει το f/b, ο συντάκτης της ανάρτησης και όλος ο κόσμος; Δηλαδή τον Χριστό στον Οποίο υποτίθεται ότι προσεύχεστε, ούτε Τον ακούτε, ούτε Τον υπακούτε, ούτε Τον πιστεύετε κι ας έχει Πνεύμα Αληθείας και ακούτε τον πρώτο τυχόντα άγνωστο συντάκτη και απατεώνα;
Ή μήπως η μεγάλη σας ελεήμονα καρδιά εξωθείται από την ελεημοσύνη σας; Ο Κύριος και γι’αυτήν  έχει δώσει εντολή πώς να την ασκούμε: «Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήναι αυτοίς·… όταν ουν ποιής ελεημοσύνην, μη σαλπίσης έμπροσθέν σου… σού δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, όπως ή σου η ελεημοσύνη εν τω κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ» (Ματθ. ΣΤ΄, 1-4). Εσύ, πολυεύσπλαχνε χρήστη, αναρτάς την ελεήμονα διάθεσή σου στο f/b, σαλπίζεις έμπροσθεν χιλιάδων συνανθρώπων μας και την κοινοποιείς και σε χιλιάδες· δεν επιλέγεις (για τους δικούς σου λόγους) την εν τω κρυπτώ ελεημοσύνη και πιστεύεις ότι θα εισακουσθείς από Αυτόν, του Οποίου τον Λόγο καταφρονείς;
Δυστυχώς το επίπεδο του μέσου Έλληνα διαδικτυακού χρήστη είναι από τα χειρότερα παγκοσμίως… Σε ό,τι δει, αμέσως πατά like… αμέσως το κοινοποιεί και το διαδίδει σε χιλιάδες φίλους, κι όλα αυτά τα πράττει χωρίς προηγουμένως να έχει δώσει τη δυνατότητα στον νου του να προβληματιστεί αν αυτό είναι αλήθεια, χωρίς να κάνει κάποια ενέργεια εξακρίβωσης της αλήθειας και μάλλον δεν αισθάνεται την ανάγκη να βεβαιωθεί για την αλήθεια· μάλλον η επιθυμία του να εκμαιεύσει και ο δικός του «τοίχος» στο f/b κάποια “likes” είναι τόσο ισχυρή, που τον κάνει να το αναρτά ανεξέταστα.
Έρευνες μεγάλων πανεπιστημιακών κέντρων έχουν αποδείξει ότι στο διαδίκτυο περί τις έξι (6) φορές περισσότερο διαδίδεται το ψέμα από την αλήθεια, κι αυτό συμβαίνει γιατί το ψέμα ενισχύει τα ανθρώπινα συναισθήματα του φόβου, της έκπληξης, του θαυμασμού, της αηδίας, του μίσους κ.λ.π., κι έτσι σε όλους τους μη ικανούς να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, τους επηρεάζουν εκμαιεύοντας το ενδιαφέρον τους.
Έχοντας, λοιπόν, μπει στην ηλεκτρονική εποχή, οι κάθε είδους επιτήδειοι απατεώνες βρίσκουν τρόπους να εξαπατούν τους πολίτες. Είναι γνωστές πλέον οι μέθοδοι των «Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης» (ΜΜΕ). Στο δε διαδίκτυο έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολυάριθμους αφελείς, εκμεταλλεύονται (ακόμα και δήθεν) άρρωστα παιδάκια, ανθρώπους με ανίατες ασθένειες, αναπήρους κ.λ.π.· εκμεταλλεύονται τη φιλοζωία κάποιων και αναρτούν κακοποιημένα αδέσποτα ζώα (μερικά τα κακοποιούν και οι ίδιοι), δείχνουν ότι δήθεν οι ίδιοι τα περιθάλπουν και κάνουν έκκληση να συνδράμουν οι «φιλεύσπλαχνοι ζωόφιλοι» και φυσικά το διαδίκτυο γέμει «φιλευσπλαχνίας». Άλλος αναρτά: «το μικρό κοριτσάκι (χωρίς όνομα, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο), πάσχει από καρκίνο. Με κάθε δικό σας share η οικογένεια εισπράττει $ 1,30 για την αποθεραπεία της»…. Τα παραδείγματα είναι «ων ουκ έστιν αριθμός».
O “διαχειριστής” απατεώνας ως πρώτιστο σκοπό έχει την απόκτηση κατάλληλου πολυπληθούς ευκολόπιστου κοινού, που θα τον βοηθήσει να κάνει το f/b να τον αντιμετωπίζει ως πολύ δημοφιλή ιστοσελίδα. Με τις κοινοποιήσεις και τα like από τους χρήστες, βοηθιούνται τέτοιες σελίδες «Likewhore» να ανεβαίνουν πολύ ψηλά στην προτεραιότητα του διαδικτύου, να διαδίδονται περισσότερο, διότι το facebook θεωρεί ότι η σελίδα είναι δημοφιλής και έτσι αυτοί οι διαχειριστές έχουν κέρδη από διαφημίσεις· ή όταν το πολυπληθές ελεήμον κοινό κάνει τη σελίδα δημοφιλή, αυτοί την πωλούν μαζί με τα χιλιάδες μέλη έναντι αδράς τιμής, αφού έχουν δημιουργήσει τεράστια δίκτυα με αφελή υποψήφια θύματα απατεώνων, και έχουν ψαρέψει τα διάφορα προσωπικά τους δεδομένα και κυρίως την ευκολόπιστη ευσπλαχνία τους. Οι χιλιάδες «φιλεύσπλαχνοι» του διαδικτύου κοινοποιούν την απάτη, για να ευαισθητοποιήσουν τους υπόλοιπους χιλιάδες πιθανόν ανευθύνους, αφελείς και ευκολόπιστους χρήστες.
Είναι σίγουρο ότι δεν έχετε σκεφθεί εσείς οι χιλιάδες που εκδηλώνετε διαδικτυακά την προσευχητική σας διάθεση, που πατάτε like, που σχολιάζετε «αμήν» και κοινοποιείτε στους φίλους σας τέτοιου είδους αναρτήσεις, ότι μπορεί αυτό να βοηθά έναν απατεώνα και ότι συμβάλλετε στο να βασιλεύσει η Απάτη.
Δυστυχώς, με τη δική μας συμμετοχή και συνέργεια βασιλεύει στις ημέρες μας στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, το πνεύμα ψεύδους και απάτης.
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ   –   ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ
Σας εκλιπαρούμε όλους εσάς που δεν διακρίνετε το ψεύδος και την απάτη από την αλήθεια, και ακόμη περισσότερο όσοι δεν έχετε καν διάθεση να εξετάσετε τι εστίν Αλήθεια και τι ψεύδος, «μην προσέλθετε στις προσεχείς εκλογές να ψηφίσετε», διότι στις προηγούμενες πιστέψατε όλα τα τερατώδη ψέματα που σας είπαν οι πολιτικοί (όπως μερικά από αυτά είναι του πίνακα που παραθέτουμε παρακάτω), και τώρα εμείς τρέχουμε και δεν φθάνουμε…

Αφού αμέσως λυπάστε ακόμα και τον κάθε απατεώνα και τον συνδράμετε, λυπηθείτε μας κι εμάς, τα θύματά σας, που σας ζητάμε έλεος!
Και επειδή πρέπει κι εγώ να ενεργοποιήσω τα συναισθήματά σας, σας αναρτώ φωτογραφίες, μήπως και σας προκαλέσω λύπη, οίκτο, φιλευσπλαχνία και δείτε ότι η δική σας εξαπάτηση έχει επιπτώσεις στην πατρίδα, σε όλο τον Λαό και στον καθένα από εμάς. Λυπηθείτε μας, ελεήστε μας κατά το μέγα έλεός σας και κατά  το πλήθος των οικτιρμών σας…».


Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα “likes”, ούτε οι κοινοποιήσεις στα άρθρα μου (αυτά εξάλλου δεν αποδεικνύουν την ποιότητα ενός άρθρου, αλλά γνωστοποιούν πού εγκειται η δική σας προαίρεση), ούτε αν διαβάζετε τα άρθρα μου, ούτε αν ακούτε και υπακούτε σ’αυτά που γράφω· θέλω απλά να υπομνήσω στους φίλους και αδελφούς την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «Βλέπετε ουν πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισί. Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου» (Εφεσ.,κεφ.ε΄, 15-17). Και το του Κυρίου μας Ιησού ρηθέν: «Προσέχετε δε από των ανθρώπων» (Ματθ., κεφ.Ι΄,στχ.17). Αδελφοί, έχουμε μπει στις ημέρες της αποστασίας και τα γεγονότα των εσχάτων ημερών είναι προ των πυλών· θα συμβούν όλα αυτά τα σημεία, τέρατα ψεύδους και απάτης «εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς» (Ματθ.ΚΔ΄,στχ.24). Πώς αδελφοί και φίλοι, θα διεξέλθουμε τις δύσκολες αυτές ημέρες, όταν πιστεύουμε τον ψεύτη και απατεώνα πολιτικό, τον άγνωστο απατεώνα διαχειριστή μιας διαδικτυακής σελίδας, όταν αδυνατούμε να διακρίνουμε αυτόν που εμφορείται και ενεργείται από πνεύμα ψεύδους και απάτης, από αυτόν που εμφορείται και ενεργείται υπό Πνεύματος Αληθείας; Απλά, τον προβληματισμό μου σαν φίλος εκθέτω, ενόψει του γεγονότος ότι επί των ημερών μας η ενέργεια πλάνης θα είναι τέτοια, που ακόμη και οι εκλεκτοί εάν ήταν δυνατόν, θα επλανώντο.
Συγχωρέστε με για τον προβληματισμό και την υπόμνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου