Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Το «Ευαγγελίζου, Γη, Χαράν Μεγάλην» ” αποσιωπήθηκε για 2η συνεχή χρονιά. Βαριές Θλίψεις θα έχουμε. Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων απαγορεύουν κλείσιμο ναών και μασκοφορία. Γαλλίδα Βυζαντινολόγος: δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να κλείνουν οι ναοί σε πανδημία!!!

 

Παναγία Σαιντανάγια σήμερα Ευαγγελισμού στη Συρία

Το ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη” αποσιωπήθηκε για 2η συνεχή χρονιά από τις βέβηλες υγειονομικοπολιτικές κι εκκλησιαστικές ντιρεκτίβες. Βαριές Θλίψεις θα έχουμε..

Το κλείσιμο των ναών και η χρήση μάσκας είναι ρητώς απαγορευμένες πρακτικές σύμφωνα με Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων. Το κλείσιμο των ναών απαγορεύεται από τον Δ΄Κανόνα της Ζ΄Οικουμενικής Συνόδου και η χρήση μάσκας-προσωπείου επίσης απαγορεύεται από τον 62ο Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Η χειρουργική μάσκα εντός μάλιστα ναού είναι ένα ”τραγικό προσωπείο” που ρητώς είναι απαγορευμένο. Οι υγιείς υποδύονται τους ασθενείς, οι πολίτες παριστάνουν τους υγειονομικούς είναι ένα θέατρο παραλόγου που εντός ναού προσλαμβάνει κωμικοτραγικές διαστάσεις εμπαιγμού..

Στό «Πηδάλιο» πού ἔχει συντάξει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, περιέχεται ὁ τέταρτος Κανόνας τῆς ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὁ ὁποῖος εἶναι ξεκάθαρος σχετικά μέ τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἀπαγορεύει ρητῶς στούς Ἐπισκόπους νά ἐπιτρέπουν τό κλείσιμο τῶν Ναῶν, ὁποιαδήποτε αἰτία κι ἄν ὑφίσταται!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό «Σύνταγμα Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων»,
τῶν Ράλλη – Ποτλή, τόμος Β΄, ἐκδόσεις «Γρηγόρη».
Κανών Δ΄ τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ἑβδόμης (Ζ΄) Συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ:
«…Εἴ τις οὖν δι΄ ἀπαίτησιν χρυσοῦ, ἤ ἑτέρου τινός εἴδους, εἴτε διά τινα ἰδίαν ἐμπάθειαν, εὐρεθείη ἀπείργων τῆς λειτουργίας, καί ἀφορίζων τινά τῶν ὑπ΄ αὐτόν κληρικῶν, ἤ σεπτόν ναόν κλείων, ὡς μή γίνεσθαι ἐν αὐτῷ τάς τοῦ Θεοῦ λειτουργίας, καί εἰς ἀναίσθητον τήν ἑαυτοῦ μανίαν ἐπιπέμπων, ἀναίσθητος ὄντως ἐστί, καί τῇ ταυτοπαθείᾳ ὑποκείσεται, καί ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ, ὡς παραβάτης ἐντολῆς Θεοῦ καί τῶν Ἀποστολικῶν διατάξεων…». ( Ἰωάννης Χατζηδιγενῆς, θεολόγος/orthodoxia-ellhnismos.)

 ”Ἀλλὰ μήτε προσωπεῖα κωμικά, ἢ σατυρικά, ἢ τραγικὰ ὑποδύεσθαι· μήτε τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα, τὴν σταφυλὴν ἐκθλίβοντας ἐν ταῖς ληνοῖς, ἐπιβοᾷν· μηδὲ τὸν οἶνον ἐν τοῖς πίθοις ἐπιχέοντας γέλωτα ἐπικινεῖν, ἀγνοίας τρόπῳ ἢ ματαιότητος, τὰ τῆς δαιμονιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας. Τοὺς οὖν ἀπὸ τοῦ νύν τι τῶν προειρημένων ἐπιτελεὶν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μὲν κληρικοὶ εἶεν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν· εἰ δὲ λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι. ( 62ος Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ἀπαγορεύει νά φορᾶμε προσωπεῖα.’‘ 

Επίσης σύμφωνα με την τοποθέτηση της Βυζαντινολόγου κ. Marie-Helene Concourdeau, Eρευνήτριας του CNRS (Eθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών στο Παρίσι-Paris) στη Διαδικτυακή Ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ με θέμα: «Επιστήμη, Εκκλησία και Κοινωνία απέναντι στις πανδημίες» που πραγματοποιήθηκε στις 18/3/21.

Στην ερώτηση αν μέσα στις ιστορικές πηγές υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν επιτελούνταν θείες λειτουργίες κατά τη διάρκεια των πανδημιών;

Aπάντησε:όχι,καμιά πηγή δεν αναφέρει κάτι τέτοιο γιατί εκτός των περιπτώσεων π.χ σε κάποια χωριά όταν ο παπάς πέθαινε εκ των πραγμάτων δεν γινόταν λειτουργία. Ποτέ δεν είδα το κλείσιμο των εκκλησιών. Γιατί δεν γνώριζαν για την μετάδοση οπότε δεν υπήρχαν τα μέτρα σαν αυτά σήμερα με το lockdown..

Δηλ. η καθ΄ύλην αρμόδια λέει ότι από την επιστημονική της έρευνα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στο κλείσιμο των ναών στην αντίστοιχη περίπτωση επιδημιών πανδημιών. Αυτό είναι το αναντίρρητο ιστορικό δεδομένο. Στη συνέχεια βέβαια σπεύδει να το ερμηνεύσει αλλά η δευτερογενής της άποψη δεν είναι παρά μια υποκειμενική εκτίμηση. Το γεγονός, η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι το 2020 και το 2021 απαγορεύθηκε η θεία λατρεία στην Ορθοδοξία για α΄ φορά στην δισχιλιετή πορεία της και μάλιστα με απόφαση της ίδιας της Εκκλησίας. Δηλ. η Εκκλησία αυτοκαταργήθηκε….αυτοκαταλύθηκε εκ των έσω!!

ΥΓ.Αν και διαφωνούμε σε πολλές τοποθετήσεις το παραπέμπουμε το βίντεο της Ημερίδας καθώς έχει την διαφωτιστική τοποθέτηση της Γαλλίδας ερευνήτριας στο πιο υψηλό επιστημονικό κέντρο του Παρισιού. Η δήλωσή της είναι περίπου στο 3.13.22.

dimpenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου