Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Προβληματίζει γῆ καὶ οὐρανὸ ἡ συνειδητά ἀποῦσα θρησκευτική μας ἡγεσία.

 

Ὅλα τά ‘σχιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε… ὁ κορωνοϊός!

Ἡ ἔνοχη σιωπή τῶν … σύγχρονων διαδόχων τῶν Ἀποστόλων

Γιατί ἡ Ἱεραρχία σφυρίζει ἀδιάφορα στά φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα καὶ στὴν κατά κόρον σήψη τῆς ἀνομίας; Γιατί προπανδίζει τὰ ὑγειονομικά μέτρα τῶν «εἰδικῶν» καὶ συνειδητὰ παροπλίζει τἀ ὑγειονομικά μέτρα τοῦ πλέον Εἰδικοῦ, ἤτοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

 Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Θεολόγος-Δημοσιογράφος.

Εἰσερχόμαστε στὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ συναγωνισθοῦμε ὡς Χριστιανοὶ στὸν ἀγώνα τῶν ἀρετῶν. Μετὰ λύπης ὡστόσο διαπιστώνουμε ὅτι καὶ πάλι εἰσερχόμαστε στὸ στάδιο παντελῶς ἀπροπόνητοι. Κι αὐτὸ γιατί οἱ φυσικοὶ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, οἱ σύγχρονοι μαθητὲς  τοῦ Κυρίου μας, οἱ Ἀρχιερεῖς μας στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα αὐτῶν,  ἐξ αἰτίας  τοῦ φόβου τοῦ κορωνοϊοῦ κρύφτηκαν. Ἀρνοῦνται κατηγορηματικὰ νὰ φορέσουν τὴν πανοπλία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ πολεμήσουν τὸν ἐχθρὸ μὲ τὰ ἀνίκητα ὄπλα τῆς πίστεως. Τοὺς κατατρόμαξε ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Γιατί ἄραγε; Μήπως γιατί λησμόνησαν ὡς φαίνεται τὴ νίκη τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ θανάτου; Μήπως ξέχασαν τί σημαίνει ἡ γνωστὴ φράση «καταργήσας θάνατον». Τί σημαίνει Ἀνάσταση. Ποῦ εἶναι ἡ πραγματικὴ πατρίδα γιὰ τὸν χριστιανό;

Κατὰ τὴν ταπεινὴ μας ἄποψη πιστεύουμε πὼς φταίει ἡ κατὰ κράτος ἐπικράτηση τῆς ἁμαρτίας στὴ σύγχρονη κοινωνία μας. Ἁμαρτία ποὺ δυστυχῶς ἐξαπλώθηκε μὲ τὴ χειρότερη μορφὴ πανδημίας σὲ ὁλάκερη τὴν οἰκουμένη καὶ κατέστη ὡς μόδα, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος!  Αὐτὴ φαίνεται ὅτι μᾶς ἐπηρέασε ὅλους ἀνεξαιρέτως! Κι αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἀπιστία καὶ ἡ ἀποστασία, ἡ ἀνηθικότητα καὶ ἡ ὀλιγοπιστία.

Δυστυχῶς ἡ στάση τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῆς Ἱεραρχίας μας δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα καὶ δηλοῖ συμπτώματα ὀλιγοπιστίας. Οἱ Ἀρχιερεῖς μας ἐπηρεάστηκαν ἀπὸ τὴν τεχνητὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ φόβου τοῦ θανάτου, ποὺ συστηματικὰ καλλιεργήθηκε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ἀποδέχθηκαν ἀσυζητητὶ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα τῶν λεγομένων εἰδικῶν καὶ τῆς κυβέρνησης! Καὶ ὄχι μόνο τὰ ἐφάρμοσαν κατὰ γράμμα διχάζοντας τὸ Χριστεπώνυμο ποίμνιο ἀλλὰ ἐνίοτε κατέστησαν καὶ οἱ ἴδιοι κακοὶ διαφημιστὲς αὐτῶν, ἰσοπεδώνοντας ἱερὲς παραδόσεις, ἱεροὺς κανόνες, ὅρκους ποὺ ἔδωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἀρχιερωσύνης τους ἀκόμη καὶ δόγματα. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀρχιερατικῆς αὐτῆς ἀπιστίας εἶναι ἡ αὔξηση τῆς ἀμφισβήτησης τῶν μυστηρίων τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

 

Τρανὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Θεία Κοινωνία, ἡ ὁποία πολεμήθηκε λυσσωδῶς ἀπὸ τοὺς ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Εἰσῆλθε ἡ ἀμφιβολία στοὺς χλιαροὺς καὶ ταυτόχρονα αὐξήθηκαν τὰ ἐμπόδια προσέλευσης καὶ συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴν Θεία Κοινωνία. Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ δαιμονοποίηση τῆς κοινωνίας. Ἐπισήμως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιχειρώντας νὰ ἀποκρούσει τὶς ἀνηλεεῖς ἐπιθέσεις τῶν ἐκκλησιομάχων «εἰδικῶν» ἀνέδειξε τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ὡς κόκκινη γραμμή. Ὡστόσο, ἀπὸ τὴν ὅλη συμπεριφορὰ τῆς τὸ ἀμφισβητοῦσε ἡ ἴδια ἡ Ἱεραρχία, ὅταν λ.χ. ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς φωτογραφίζονταν στὴν Ἁγία Τράπεζα φορώντας προστατευτικὲς μάσκες καὶ κρατώντας ἀποστάσεις δῆθεν ἀσφαλείας!

Μητροπολίτης μάλιστα τῆς περιφέρειας Πελοποννήσου φέρεται νὰ προέτρεπε τοὺς ἱερεῖς νὰ μὴν κοινωνοῦν τοὺς πιστούς. Μάλιστα ἐκτόξευε καὶ ἀπειλὲς σκληρῆς τιμωρίας σὲ περιπτώσεις ἀνυπακοῆς… Τὴν ἴδια στιγμὴ σὲ ὁρισμένες Μητροπόλεις τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Εὐρώπης ἐπιβλήθηκαν τὰ κουταλάκια μίας χρήσης.

Κατόπιν αὐτῶν εὔλογα μπορεῖ κάποιος νὰ ὑποβάλλει τὸ ἐρώτημα. Αὐτὰ ἔπρατταν καὶ οἱ προκάτοχοι τῶν Ἀρχιερέων μας σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις πανδημιῶν; ΟΧΙ, κατηγορηματικὰ ὄχι. Πῶς ἄραγε ἀντιμετώπιζαν ἐκεῖνοι παρόμοιες δοκιμασίες; Ἐκεῖνοι σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς σημερινοὺς Ἀρχιερεῖς χρησιμοποιοῦσαν κατὰ κόρον τὰ ὅπλα τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν ἔμεναν ἐγκλωβισμένοι στὰ σερβιριζόμενα ἀπὸ τοὺς «εἰδικοὺς» ὑγειονομικὰ μέτρα. Γνώριζαν σὲ τί ἀποσκοποῦν οἱ δοκιμασίες ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς σημερινοὺς ποὺ φαίνονται πὼς παντελῶς τὸ ἀγνοοῦν.

 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος  στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ του εἶναι σαφέστατος «…ὅν γὰρ ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὅν παραδέχεται. εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τὶς γὰρ ἐστιν υἱὸς ὅν οὐ παιδεύει πατήρ; εἰ δὲ χωρὶς ἐστε παιδείας, ἢς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὒχ υἱοὶ» (Ἑβρ. 12, 1-10) Δηλαδὴ μᾶς λέγει ὅτι αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ ὁ Κύριος τὸν ἐκπαιδεύει  καὶ μαστιγώνει, δηλαδὴ προπονεῖ  κάθε γιὸ ποὺ παραδέχεται. Γιὰ τὴν ἐκπαίδευση σας αὐτὴ ὑπομένετε συνιστᾶ ὁ Ἀπόστολος. Γιατί ὁ Θεὸς φέρεται πρὸς ἐσᾶς ὅπως σὲ γιούς. Γιατί ποιὸς εἶναι ὁ γιὸς ποὺ δὲν τὸν παιδεύει ὁ πατέρας του; Ἂν ὅμως εἶστε χωρὶς παιδεία, στὴν ὁποία ὅλοι ἔχουν γίνει μέτοχοι, τότε εἶστε νόθοι καὶ ὄχι γιοί. Καὶ προσθέτει: «…εἴτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτᾶς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολλῶ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ». Δηλαδὴ σὲ ἁπλὴ νεοελληνικὴ ἀπόδοση λέγει «ἔπειτα, ἀφενὸς τοὺς σαρκικούς μας πατέρες εἴχαμε ἐκπαιδευτὲς καὶ τοὺς ντρεπόμασταν. Ἀφετέρου δὲ θὰ ὑποταχτοῦμε πολὺ περισσότερο στὸν Πατέρα τῶν πνευμάτων καὶ ἔτσι νὰ ζήσουμε; Γιατί αὐτοί, οἱ γονεῖς μας, μᾶς ἐκπαίδευαν γιὰ λίγες ἡμέρες σύμφωνα μὲ αὐτὸ ποὺ θεωροῦσαν σωστό, Ἐκεῖνος ὁ Χριστὸς ὅμως γιὰ τὸ συμφέρον μας, γιὰ νὰ λάβουμε μέρος στὴν ἁγιότητά Του».

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ λοιπὸν κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη πιστεύουμε πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ αὐξηθοῦν οἱ λιτανεῖες σὲ πόλεις καὶ χωριά. Δηλαδὴ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸ «βαρὺ πυροβολικὸ» τῆς Ἐκκλησίας μας. Νὰ ἐνισχυθοῦν τὰ σαλπίσματα ἐπιστροφῆς τῶν ἀνθρώπων στὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας καὶ τῆς ταπείνωσης, τὴν πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ καὶ μοναδικὴ ὁδὸ τῆς εὐτυχίας. Καὶ μὲ συνθήματα ὅπως λ. χ. «Τὸ σφράγισμα τῶν ναῶν αὐξάνει τὴ μεταδοτικότητα τοῦ ἰοῦ» ἢ «ἐμβολιαστεῖτε μὲ τὸν Σωτήρα Χριστό, τὸν ἰατρὸ ψυχῶν καὶ σωμάτων» οἱ θρησκευτικοί μας ἡγέτες νὰ δώσουν τὸ καλὸ παράδειγμα τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν γενικὴ ἀποστασία καὶ κοινωνικὴ ἀκαταστασία, τῆς φυγῆς ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἰδιοτέλειας, τοῦ τέλους τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς ἀνηθικότητας, ποὺ ταλανίζει τὴν κοινωνία.

Δὲν μπορεῖ ἡ κυβέρνηση νὰ προωθεῖ ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀναθυμιάσεων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ καλλιτεχνικὸ χῶρο μαθήματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα καὶ ἡ θρησκευτική μας ἡγεσία νὰ σφυρίζει ἀδιάφορα. Δὲν μπορεῖ ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ σιωπᾶ ἔναντι μεγάλων κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ ἀνεφύησαν μετὰ τοὺς συνεχεῖς ἀντισυνταγματικοὺς παράνομους ἀποκλεισμοὺς (lockdown), ὅπως τὸ τραγικὸ φαινόμενο τῆς παιδεραστίας, τῆς αὔξησης τῶν διαζυγίων, τοῦ οἰκονομικοῦ μαρασμοῦ τῶν οἰκογενειῶν. Γιατί ἡ λαϊκὴ ρήση μᾶς θυμίζει ὅτι ὅταν καίγεται τὸ σπίτι τοῦ γείτονα, ἡ φωτιὰ μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὸ δικό σου σπίτι. Καὶ τότε…

Κι ἂν οἱ Ἀρχιερεῖς μας δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν καὶ νὰ μποῦν μπροστάρηδες στὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ τῆς κοινωνίας μας στὴν ἀρετὴ καὶ στὶς διδαχὲς τοῦ εὐαγγελίου μὲ τὰ πανίσχυρα ὅπλα τῆς Ἐκκλησίας τουλάχιστον ἂς μὴν ἐμποδίζουν τοὺς ἁπλοὺς ἱερεῖς τους νὰ τὸ πράξουν. Γιατί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅποιοι ἐκ τῶν ἱερέων καὶ εὐτυχῶς δὲν εἶναι λίγοι προτάσσουν τὴ μετάνοια καὶ βγαίνουν μπροστά, ὁμολογώντας Χριστό, τότε ὑψώνεται ἀπειλητικὰ ἡ ἀπέχουσα ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς ἀλήθειας ποιμαντορικὴ ἀρχιερατικὴ ράβδος. Βλέπετε στὶς περιπτώσεις αὐτὲς φανερώνεται ἡ ἀρχιερατικὴ ἀδυναμία…

Γνώμη μας εἶναι πὼς ἡ θρησκευτική μας ἡγεσία ἀντὶ νὰ προπαγανδίζει μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν δεινῶν μέσω τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἀντὶ νὰ δίνει τὸ κακὸ παράδειγμα ἀνεπίτρεπτου καὶ καταδικαστέου δημοσίου ἐμβολιασμοῦ Ἀρχιερέων θὰ ἔπρεπε νὰ φροντίσει νὰ ἐρευνήσει ποιοὶ καὶ γιατί ἐπιδιώκουν τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ 80% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Νὰ προβληματισθεῖ ἀπὸ δεκάδες ἀντίθετους σ’ αὐτὸν ἐπιστήμονες πρώτης γραμμῆς καὶ ὄχι νὰ «παραδοθεῖ» ἄνευ ὅρων στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Καίσαρος. Καὶ νὰ ἀπολύει, νὰ ἀπειλεῖ καὶ νὰ ἐκβιάζει ὑπαλλήλους ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων κ.οκ.

Σκέφτομαι τί ἀπολογία θὰ δώσουν οἱ Ἀρχιερεῖς μας στόν Θεό ἂν ἐπαληθευτοῦν τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ λεγόμενοι συνωμοσιολόγοι ἢ ψεκασμένοι καὶ ὁ ἐμβολιασμὸς ἀποδειχθεῖ σὲ λίγους μῆνες ὡς τέχνασμα τῆς Νέας Τάξης γιὰ νὰ μειώσει κατὰ 80% τὸ πληθυσμὸ τῆς γῆς; Τί ἀπολογία θὰ δώσουν γιὰ τὰ εἰδωλόθυτα ποὺ προέτρεπαν τὸ λαὸ νὰ «φάγει», ἀφοῦ οἱ κατασκευάστριες πολυεθνικὲς φαρμακευτικὲς ἐταιρίες δὲν ἀποκρύπτουν ὅτι τὰ ἐμβόλια περιλαμβάνουν κυτταρικὲς δομὲς ἀπὸ ἀμβλώσεις!

Μποροῦν βεβαίως νὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι δὲν γνώριζαν ἢ νὰ κατηγορήσουν ἁγίους γέροντες, ὅπως ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ὁ γέροντας Βασίλειος ὁ Καυσοκαλυβίτης ὡς συνωμοσιολόγους ἢ ψεκασμένους! Γιατί τόσο ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὅσο καὶ ὁ  γέροντας Βασίλειος προφήτευσαν καὶ προέτρεψαν  τοὺς πιστοὺς νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό, ποὺ μόνο δεινὰ θὰ προκαλέσει. Ἄστοχα τὸ ἔπρατταν; Ἤ ἐπεδίωκαν τὸ κακὸ τῶν ἀνθρώπων;

Μοναδικὴ εὐκαιρία.

 

Ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἔχει λοιπὸν –ἔστω καὶ τώρα- τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἀφυπνισθεῖ ἀπὸ τὸ λήθαργο τῆς ἀπραξίας καὶ τῆς ἔνοχης σιωπῆς καὶ νὰ διδάξει τὸν πιστὸ λαό. Νὰ βγάλει στὴν ἐπιφάνεια τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἡ ὁποία στὸ διάβα τῶν αἰώνων συνοδευόταν πάντοτε ἀπὸ τὸ συνεχές θαῦμα. Ὀφείλει νὰ ἀποκαλύψει τὸ αἴτιο τῆς κάθε ἀσθένειας-πανδημίας, δηλαδὴ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ προσκαλέσει τὸν λαὸ στὴν εὐεργετικὴ ἴαση τῆς μετανοίας. Νὰ διαλαλήσει ὅτι ὁ θεῖος νόμος εἶναι αὐτὸς ποὺ καθορίζει τὰ πάντα. Καὶ σ’ αὐτὸν ὑποτάσσονται ὅλοι οἱ λεγόμενοι φυσικοὶ νόμοι. Νὰ ἀντιδράσει στὰ τεχνάσματα τῶν ἀνόμων ποὺ ἐπιχειροῦν μὲ πονηριὲς νὰ ἐπιβάλλουν στὸ ἐγγὺς μέλλον καταστάσεις, ὅπως ἡ καύση τῶν νεκρῶν μὲ ἔμμεσο τρόπο (τὸ θέμα τὸ γνωρίζει καλῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος)… καὶ μὲ ὑπόλογες ὑπουργικὲς ἀποφάσεις.

Νὰ διακηρύξει ἀκόμη ὅτι ἡ ἁμαρτία μοιάζει σὰν τὰ λιμνάζοντα ὕδατα, ἤτοι τὸ ἕλος ποὺ ἐμποδίζει τὸν ἄνθρωπο  νὰ βαδίσει τὴ φυσικὴ του ὁδὸ καὶ πορεία του. Τὸν ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ μόνο στόχο καὶ σκοπὸ ποὺ ἔχει ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ γεννιέται μέχρι καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό. Δηλαδὴ τὴν σύνδεσή του μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴ συμμετοχή του στὴν ἁγιότητα Ἐκείνου.  Νὰ διακηρύξει ὅτι ἡ αἰτία τῶν σεισμῶν λοιμῶν, λιμῶν, σεισμῶν, πολέμων καὶ καταποντισμῶν εἶναι ἡ ἁμαρτία καὶ τὰ λιμνάζοντα αὐτῆς ὕδατα.

Ὁ ἄνθρωπος λέγει σύγχρονος ἀσκητὴς ὁμοιάζει σὰν ἕνα ποταμάκι ποὺ κυλᾶ ἀπὸ τὸ βουνὸ προκειμένου νὰ ποτίσει καὶ νὰ δώσει ζωὴ στὰ δέντρα καὶ τὰ φυτὰ στοὺς κάμπους. Ὁ διάβολος ὅμως συστηματικὰ ἐπιχειρεῖ νὰ διακόψει τὴν φυσικὴ αὐτὴ πορεία του δημιουργώντας στασιμότητα καὶ ἕλη. Γνωρίζει καλὰ ὅτι στὸ ἕλος ἀναπτύσσονται ζιζάνια, ἰοὶ καὶ ἀναδύεται μπόχα-δυσωδία.

Ἀρκεῖ ὅμως μία μικρὴ διέξοδος, αὐτὴ δηλαδὴ τῆς μετανοίας καὶ τότε ὅλα, μὰ ὅλα διορθώνονται. Ἄλλωστε ἡ ἔνταση καὶ ἡ χρονικὴ διάρκεια κάθε ἀσθένειας καθορίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους, προσθέτει ὁ σύγχρονος ἀσκητής. Καὶ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ μετάνοια, ἤτοι τὴ συνειδητὴ καὶ ἄνευ ὅρων ἐπιστροφή μας στὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ νοῶν νοείτω!

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΤΕΥΧ 230 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

orthodoxia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου