Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Ο Βαρλααμισμός ήταν η αίρεση που πολέμησε με πολύ προσωπικό κόστος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αφού καθαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και εξορίστηκε .

 

 
Η αίρεση αυτή είχε σαν κεντρική ιδέα την άρνηση της παρουσίας και της δράσης της Ακτίστου Χάριτος του Τριαδικού Θεού και την θεοποίηση της λογικής και της επιστήμης. 
Αυτή η αίρεση εμφανίζεται σήμερα με την καθιέρωση της λεγόμενης θεολογίας της απολύμανσης, της απολύμανσης δηλ και την μασκοφορία εντός των ιερών ναών.
 
Έτσι λοιπόν ο νέο-βαρλααμισμός παίρνει την μορφή της νέο-εικονομαχίας, της ναομαχίας αφού ο ναός θεωρείται χώρος μόλυνσης, της άρνησης της προσκύνησης των ιερών λειψάνων, την άρνηση της χάριτος της ιερωσύνης.
 
Σήμερα Β Κυριακή των Νηστειών η Αγία Εκκλησία μας υπενθυμίζει τους αγώνες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την παραπάνω αίρεση. Όμως εμείς μασκοφορούντες και μνημονεύοντες νέο-βαρλααμιστές επισκόπους τιμήσαμε( υποτίθεται )τον Άγιο. Ο επαναλαμβανόμενος από τους ιεροκήρυκες Χρυσοστομικός λόγος «ΤΙΜΗ ΑΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ» αλήθεια πως εφαρμόστηκε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου