Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Παρουσιάστηκε σε αξιωματικό και του είπε: " οι Έλληνες να μην στενοχωρούνται, εγώ θα τους βοηθήσω"

 

Εικόνα του τέμπλου στον Ιερό Ναό του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στην ΤΗΝΟ
Η Ελλάδα μας εν έτη 2021 μοιάζει με τα 
"φυλακισμένα μνήματα"  της Κύπρου , με το Μεσολόγγι λίγο πριν απελπισμένη έξοδο του, μοιάζει με πολλά άσχημα που αμαυρώνουν την ανθρώπινη ιστορία.
Ας κρατηθούμε από τα παρακάτω: 
  " Ἀπεστάλη Γαβριὴλ τὴν παγκόσμιον μηνῦσαι σωτηρίαν.

Ἀπεστάλη Γαβριήλ, φέρων τῷ Ἀδὰμ ὑπογραφὴν ἀνακλήσεως.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς Παρθένον, ἵνα τὴν ἀτιμίαν τοῦ θήλεος εἰς τιμὴν μεταβάλῃ.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ ἄξιον προευτρεπίσαι τῷ καθαρῷ Νυμφίῳ τὸν θάλαμον.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ νυμφεύσασθαι τὸ πλάσμα τῷ Πλάσαντι.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς τὸ ἔμψυχον Παλάτιον τοῦ Βασιλέως τῶν Ἀγγέλων.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς Παρθένον μεμνηστευμένην μὲν τῷ Ἰωσήφ, τηρουμένην δὲ τῷ Ἰησοῦ.

Ἀπεστάλη δοῦλος ἀσώματος πρὸς Παρθένον ἀμόλυντον.

Ἀπεστάλη ὁ ἁμαρτίας ἐλεύθερος πρὸς τὴν φθορᾶς ἀνεπίδεκτον.

Ἀπεστάλη λύχνος μηνῦσαι τὸν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης.

Ἀπεστάλη ὄρθρος προτρέχων τοῦ φωτὸς τῆς ἡμέρας.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ τὸν ἐν κόλποις τοῦ Πατρὸς καὶ ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός.

Ἀπεστάλη Γαβριὴλ δεικνὺς τὸν ἐν θρόνῳ καὶ ἐν σπηλαίῳ.

Ἀπεστάλη στρατιώτης δηλῶν τὸ τοῦ Βασιλέως μυστήριον.

Μυστήριον γνωριζόμενον πίστει, οὐχ ἑρμηνευόμενον πολυπραγμοσύνῃ.

Μυστήριον προσκυνούμενον, οὐ ζυγοστατούμενον.

Μυστήριον θεολογούμενον, οὐκ ἐρευνώμενον.

Μυστήριον ὁμολογούμενον, οὐ μετρούμενον." 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(σήμερα το εσπέρας μας το είπε συγκινημένος λέγοντας μας " αν θέλεις το πιστεύεις , εγώ πήρα όμως κουράγιο" "σου το λέω για να το πεις" 

Εμφανίστηκε η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ σε ένα αξιωματικό και  του είπε:
 "να μην στενοχωρούνται οι Έλληνες , εγώ θα τους βοηθήσω και τώρα "
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΙΠΕ 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας.

konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου