Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Ένας φτωχός ρώτησε τον σοφό:

 

Ένας φτωχός ρώτησε τον σοφό: 
 «Γιατί είμαι τόσο φτωχός;» 
Ο σοφός του απάντησε: 
 «Γιατί δεν έχεις μάθει να δίνεις.» 
Ο φτωχός είπε: 
«Αφού δεν έχω τίποτα να δώσω.»  
Ο σοφός απάντησε: 
«Και όμως έχεις κάτι να δώσεις … 
 -το πρόσωπο, μπορείς να δώσεις στους άλλους ένα χαμόγελο. 
  -το στόμα, μπορείς να επαινέσεις ή να παρηγορήσεις τους άλλους.  
 -την καρδιά, μπορείς να «ανοίξεις» την καρδιά σου στους άλλους. 
  -τα μάτια, μπορείς να κοιτάξεις με τα μάτια της καλοσύνης.  
 -το σώμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις τους άλλους.  
Επομένως, στην πραγματικότητα δεν είσαι φτωχός, η «φτώχεια» του πνεύματος είναι η πραγματική φτώχεια.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου