Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Με το τέλος του Αντιχρίστου έχουμε και το τέλος της Ιστορίας.

  

Εἰς αὐτὴν τὴν ὁμιλίαν ξεκαθαρίζονται ὁρισμένα βασικὰ θέματα, εἰς τὰ ὁποῖα

πλεῖστοι Χριστιανοὶ ὄχι μόνον ἔχουν ἄγνοιαν, ἀλλὰ πιστεύουν ἄλλ᾿ ἀντ᾿ ἄλλων, μιμούμενοι τοὺς Χιλιαστάς!

trelogiannis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου