Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

Ἔρχεται τό τέλος στὸ ψευτο-ρωμαίϊκο

Πνίγεται ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τῆς διαστροφῆς, τῆς μπόχας ποὺ ἀναβλύζει ἀπό τὴν ἀνωμαλία, τὴν παιδεραστία, τὴ γενική κοινωνικὴ σήψη.

Μπήκαμε στὴ δίνη φοβερῶν ἐξελίξεων. Ὁ Θεὸς ἑτοιμάζεται νὰ δημιουργήσει τὴν σύνθεση τῆς γνήσιας ἑλληνορθόδοξης ὑπόστασης μέσα ἀπὸ καθαρτήριες διαδικασίες. Φεύγει ἡ ψεύτικη Ρωμηοσύνη καὶ ἔρχεται ἡ πραγματική. Γι’ αὐτὰ τὰ δεδομένα εἶχε μιλήσει τὸν 18ο αἰώνα μ. Χ. καὶ ὁ προφηταπόστολος τοῦ Γένους Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Πνίγεται ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ «καλλιτεχνικοῦ» ὀχετοῦ ποὺ ἀποκαλύφθηκε. Δὲν εἶναι μόνο αὐτά. Ὅλη ἡ κοινωνία εἶναι βυθισμένη στὸ βοῦρκο! Ἡ διαστροφὴ μονοπώλησε τὸ ἐνδιαφέρον μικρῶν καὶ μεγάλων! Οἱ παρὰ φύση ἀσέλγειες ἔγιναν περισσότερο ἀπαραίτητες ἀπὸ τὸ ψωμὶ ποὺ τρῶμε! Τὰ πρωκτικὰ καὶ στοματικὰ ὄργια ποὺ ἀηδιάζουν καὶ τὰ ζῶα ἀκόμη, κυριαρχοῦν στὴν ζωὴ τῶν περισσότερων. Ἡ Σοδομιτικὴ ἁμαρτία (πρωκτικὴ διαστροφὴ) ποὺ θεωροῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες «κολοφώνα» τῶν κακῶν τῆς γῆς, δηλαδή, τὸ κορυφαῖο τῶν ἁμαρτημάτων, ἔχει γίνει ἡ πιὸ συνηθισμένη καθημερινότητα.

Ὅμως, ὅταν μπεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἔστω ἀπὸ περιέργεια, σ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς, ὁ δαίμονας τὸν διαφθείρει σὲ σταθερὴ συνέχεια..Τὸν διαστρέφει καταλυτικὰ καὶ ἐπαυξανόμενα… Ἐπιζητεῖ ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος διαρκῶς νὰ βρεῖ κάτι καινούργιο ποὺ θὰ καλύψει τὸ κενό τῆς ψυχῆς του. Δοκιμάζει τὶς σαρκικὲς σχέσεις ποὺ ἔχουν δῆθεν τὸ μεγαλύτερο βαθμό ἡδονῆς, ἀλλὰ τὸ κενὸ ὁλοένα καὶ διογκώνεται περισσότερο. Τότε ὁ ἀρχιμάστορας τοῦ κακοῦ, ὁ διεστραμμένος δαίμονας, τοῦ σερβίρει καινούργιες ὀρέξεις. Τοῦ λέει στὸ λογισμό: Κάνε καὶ τοῦτο, κάνε καὶ τὸ ἄλλο γιὰ νὰ νοιώσεις καλύτερα… Δοκίμαζε τὶς σαρκικὲς ἀλλαγὲς πού σοῦ προτείνω γιὰ νὰ μὴν μπουχτίσεις καὶ νὰ ἔχεις πάντα κάτι διαφορετικὸ ποὺ θὰ σοῦ καλύψει καὶ τὸ κενό…

Καὶ φθάνουν προδευτικά μέχρι τὰ ἀγγελικὰ κορμάκια τῶν μικρῶν παιδιῶν, ζητώντας νόημα ζωῆς καὶ κάλυψη τοῦ κενοῦ ψυχῆς!!!

Αὐτὸ μὲ τὰ παιδάκια εἶναι φόνου βαρύτερο. Καταντοῦν, ὅμως, μέχρι ἐκεῖ ὁρισμένοι, γιατί ὅταν μπεῖς σ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία τῆς ἐναλλακτικῆς ἡδονῆς, ἡ διαστροφὴ καλπάζει ἀνερμάτιστη. Καὶ φυσικὰ τὸ κενὸ δὲν καλύπτεται ποτέ! Ἀντίθετα μεγενθύνεται ὀδυνηρὰ μέχρι ἀκραίας ἀπελπισίας! Ζοῦν τὴν κόλαση, ἡ τραγωδία διέπει τὴ ζωή τους καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶ τοὺς φταίει. Ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ ἦρθαν καὶ θὰ ἔρθουν, ὀφείλονται στὶς ἐκτρώσεις, καὶ στὶς παρὰ φύση ἀσέλγειες, ποὺ ἔγιναν τρόπος ζωῆς.

Γενικευμένο ἦθος τῆς κοινωνίας. Ὅποιος ἰσχυρισθεῖ σὲ μία συζήτηση ὅτι τὶς ἀποστρέφεται καὶ τὶς ἀηδιάζει, γελοιοποιεῖται ἀπὸ τὴν παρέα του καὶ στιγματίζεται ὡς ψυχικὰ ἀνισόρροπος καὶ ὀπισθοδρομικός! Αὐτὸ ἐννοοῦσε ὁ Μέγας Ἀντώνιος ὅταν προφήτευε, ὅτι ἔρχεται καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ τρελλαθοῦν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Θὰ διασαλευθοῦν δαιμονικὰ τὰ ἀξιολογικὰ νοητικά τους κριτήρια… Θὰ θεωροῦν,γιὰ παράδειγμα, τὰ κόπρανα σοκολάτα!!! Καὶ ἂν βρεθεῖ κάποιος νοήμων καὶ φυσιολογικὸς ἄνθρωπος,καταλήγει ὁ Καθηγητὴς τῆς ἔρημου, νὰ συμπεριφέρεται διαφορετικὰ καὶ νὰ τοποθετεῖται σωστά, θὰ ἐπαναστατήσουν μανιωδῶς ἐνάντιόν του,καὶ θὰ τοῦ λένε ὅτι χρήζει ἐκεῖνος, ὁ σώφρων, ὁ νουνεχής, ψυχιατρικοῦ ἐλέγχου, ἐπειδὴ δὲν ἀκολούθει τὸν δικό τους παράλογο καὶ βουρκοποιημένο συμφερτό!!!

Κάποτε δὲν τολμοῦσαν κἄν νὰ συζητήσουν τέτοια πράγματα. Πολὺ περισσότερο νὰ τὰ σκεφθοῦν. Τώρα συμβουλεύει ἕνας πνευματικὸς-ἐξομολόγος τοὺς ἀνθρώπους γι’ αὐτὰ τὰ θέματα καὶ θεωρεῖται ἀκραῖος, αὐστηρός, σκληρός, ἄτεγκτος, μεσαιωνιστής, σκοταδιστής, ἄνθρωπος ἄλλης ἐποχῆς. Ἔγιναν τόσο ἀπαραίτητες αὐτὲς οἱ ἐλεεινὲς ἀνώμαλες πράξεις, ποὺ θεωροῦνται εὔσημα παλληκαριᾶς καὶ παράσημα ἀνδρείας! Αὐτὰ ποὺ ἀναιροῦν τὸν ἀνδρισμό, θεωροῦν παραλογιζόμενοι οἱ ἄνθρωποι ὅτι τὸν καταξιώνουν κιόλας! Ἔχουμε, ὄχι μόνο διαστροφὴ πράξεων, ἀλλὰ καὶ διαστροφὴ ἀντιλήψεων. Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχοσωματικὰ διαστραφεῖ. Τοῦ λὲς τὰ αὐτονόητα καὶ δὲν καταλαβαίνει. Θεωρεῖ τὸ ἀνώμαλο φυσιολογικό, τὸ βρώμικο ἀπαραίτητο, τὸ παραβατικὸ νόμιμο.

Ὅταν οἱ ἀνωμαλίες αὐτὲς γίνονται μέσα στὸ γάμο, εἶναι τραγικότατο ἁμάρτημα καὶ φοβερὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ στὸ μυστήριο τῆς συζυγίας, εὐλογεῖ τὴν συμπληρωματικὴ ἀγάπη, τὴν ψυχοσωματικὴ ἁρμονία τῶν δύο καὶ ὄχι τὸ ἀνώμαλο ἀνακάτευμα τοῦ ἀνθρώπινου κρέατος… Καλύπτουν, τὴν βδελυρὴ ὁμοφυλοφιλία, κάτω ἀπὸ τὸν φυσιολογικὸ μανδύα, καὶ αὐτὸ θεωρεῖται, ἐκκλησιαστικῶς, δίπλα χειρότερο, τῆς ἐγνωσμένης ἀρσενοκοιτίας! Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐξηγεῖ γιατί: Ἀφήνουν ἐκεῖνο ποὺ διαθέτουν καὶ δικαιοῦνται καὶ προτιμοῦν τὸ ἐμετικὸ καὶ παράνομο…Γράφει ἐπὶ λέξει: «Τὴν κατὰ φύσιν ἁγνοήσαντες, εἰς τὴν παρὰ φύσιν ἔδραμον». Ὁπότε, οἱ ἀκατονόμαστες αὐτὲς ἐπιλογές, διασποῦν τὴν ἑνότητα τῶν συζύγων καὶ φυγαδεύουν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ τοὺς ἔνωσε ἁρμονικὰ τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου τους. Πλειστάκις στοιχειώνεται ἡ κατοικία τους, ἐπειδὴ ὁ Φύλακας Ἄγγελος ποὺ συνοδοιπορεῖ μαζί μας ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεώς μας, ἀπομακρύνεται μόνο στὴν διάπραξη τῶν παρὰ φύσιν ἁμαρτημάτων καὶ ἑλκύεται ὁ διάβολος… Τὸ κυριότερο: Ἀλλοιώνεται τὸ DNA τους μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται… Ἤτοι, δημιουργεῖται πανίσχυρη ὑποδομὴ στὸ γονιδιακό τους ὑλικὸ γιὰ ὁμοφυλοφιλία στὰ παιδιὰ καὶ στὴν γενεαλογική τους συνέχεια, γιὰ αὐτισμὸ πολλαπλῶν μορφῶν, γιὰ ἐπαγωγικὴ ἀντανάκλαση τῆς δαιμονικῆς ἐνέργειας αὐτῶν τῶν πράξεων στὰ παιδιὰ τους, ὥστε νὰ ἀφηνιάζουν λόγῳ αὐτοῦ τοῦ ψυχοσωματικοῦ μολυσμοῦ ποὺ ἀοράτως ὑφίστανται, καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουν μὲ μεγαλύτερη ἔνταση τὰ πάθη τῶν γεννητόρων τους…

Μπήκαμε, μὲ παραχώρηση Θεοῦ, σ’ ἕνα καμίνι δυσκόλων περιστάσεων γιὰ νὰ ἀφυπνιστοῦμε, νὰ ξεμαγαρίσουμε καὶ νὰ ξαναγίνουμε φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι. Αὐτὰ ποὺ γίνονται, δὲν εἶναι μόνο παράλογα, ἀποτρόπαια, χυδαιότατα, ἐξευτελιστικά, ἀπάνθρωπα καὶ ὑγειονομικῶς ἐπικίνδυνα…

Στεροῦνται καὶ αἰτιολογίας, γιατί δὲν ἔχουν κἄν ἡδονή. Ἡ ἀληθινὴ ἡδονὴ εἶναι ἡ φυσιολογικὴ, γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος! Ἡ παρὰ φύσιν φιλήδονη ἀναζήτηση, εἶναι δαιμονικὴ ὑποβολὴ καὶ ἐξάρτηση ψυχολογική. Εἶναι ἀναγκαιότητα διεστραμμένου καὶ ψυχοπαθολογικοῦ ἐρωτισμοῦ..

Γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Τὰ παρὰ φύσιν δυσκολοτέρα καὶ ἀηδέστερα καὶ διὰ τοῦτο, οὐδὲ ἡδονὴ ἔχειεν ἄν. Ἀλλ’ ὅταν ὁ Θεὸς ἐγκαταλείπει ἄνω καὶ κάτω γίνεται». Δηλαδὴ τὰ παρὰ φύσιν εἶναι δυσκολοτέρα καὶ ἀηδιαστικότερα καὶ διὰ τοῦτο, οὔτε ἡδονὴ δὲν ἔχουν. Ὅταν, ὅμως, ἐγκαταλείψει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, τότε ὅλα γίνονται ἄνω -κάτω. Στὸ Βυζάντιο ὁ πρωκτικὸς συνουσιασμὸς μὲ γυναίκα, ὀνομάζονταν «γυναικεία ἀρρενομανία» καὶ ἦταν βαρύτερα κολάσιμος ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλία! Ἐπέσυρε ἐπιτίμιο δεκαπενταετοῦς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία, ὅπως καὶ η ἀρσενοκοιτία! Γιατί καὶ στὶς μεταξὺ ἀρρένων σχέσεις καὶ στὶς ἑτεροφυλόφιλες, ὁ σοδομισμὸς εἶναι ἡ ἴδια πράξη. Παρὰ φύσιν ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς θεοσύστατης φυσιολογίας καὶ ἀνθρωπολογίας.

Τί μᾶς ἀπομένει νὰ πράξουμε; Ὁλοταχῶς στὰ γόνατα, ἐπιδιδόμενοι σὲ δακρύρροη προσευχή. Ἀποστροφὴ στὸ σοδομικὸ παρελθὸν-παρὸν καὶ ἔμπρακτη ἐπιστροφὴ στὸ Χριστό..Μετάνοια πραγματική, ποὺ θὰ εἶναι στάση ζωῆς καὶ βίωμα διάρκειας.. Μετάνοια ποὺ θὰ νοηματίζεται ὡς συναίσθηση ἐσωτερική, λόγος ἐνοχῆς στὸν πνευματικό, καὶ πράξη ἀλλαγῆς στὴν μετέπειτα καθημερινὴ μας πορεία… Συστηματικὴ χρήση τοῦ ψαλτηρίου, ἰκετήριες κραυγὲς στὴ Θεοτόκο, ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους καὶ ἔμπνευση ἀπὸ τὶς προγενέστερες πτυχὲς ἑλληνορθοδόξου-ρωμέϊκοῦ κλέους… Αὐτὰ εἶναι τὸ κατεξοχὴν φάρμακο στὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὸ «σκάφανδρο ἀμιάντου» ποὺ θὰ μᾶς προστατεύσει ἀπὸ τὴν πυρηνική λαίλαπα τοῦ ἐπικειμένου φλογοφόρου κατακλυσμοῦ…


ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 230 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021


εικόνα: simeiakairwn

thesecretrealtruth.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου