Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Δεν ζούμε σε ιδανικό κόσμο!

 Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα σύγχρονα γεγονότα δείχνει ότι έχουμε ξεχάσει οι πιστοί που ζούμε πάνω στη γη, ότι πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας, γιατί εδώ δεν είναι όλα ιδανικά... Ας το θυμηθούμε, από ένα πάντα επίκαιρο άρθρο του καθηγητή Γ. Μαντζαρίδη.

          O Aντίχριστος.  Γεωργίου Μαντζαρίδη, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου.

          «Και νυν, αγαπητοί, ο αντίχριστος εστίν».

          Ο αντίχριστος, όπως βεβαιώνουν οι απόστολοι του Κυρίου και μας υπενθυμίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι παρών: «Και νυν, αγαπητοί, ο αντίχριστος έστιν». Αν μάλιστα παραδοθούμε στο πνεύμα της εποχής μας και λησμονήσουμε ότι είμαστε άνθρωποι πλασμένοι «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» Θεού, αν δεχθούμε να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε ως αριθμοί, ως άβουλα όντα, που για την άνεση ή για την επιβίωσή τους δέχονται να προσκυνούν την οποιαδήποτε γραφειοκρατία, τί άλλο απομένει; Τί περισσότερο να κάνει ο αντίχριστος;

Τί περισσότερο θέλησε να επιτύχει, όταν πείραξε το Χριστό; «Και δείκνυσιν αυτώ πάσας τας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει αυτώ· ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης με». Και το θηρίο της Αποκαλύψεως, όπως σημειώνει ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, υποχρεώνει όλους να χαραχθούν στο χέρι ή στο μέτωπο με το όνομά του ή με τον αριθμό του ονόματός του, για να, μπορούν να συναλλάσσονται. Προσφέρει στους ανθρώπους τα αγαθά του, τις υπηρεσίες του, με τον όρο να υποταχθούν και να το προσκυνήσουν.

          Ο αριθμός του θηρίου «αριθμός ανθρώπου εστί». Και ο άνθρωπος που παύει να ζει ως άνθρωπος και υπάρχει ως αριθμός, ο άνθρωπος που θυσιάζει την ψυχή του, για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τις αισθήσεις του, έχει ήδη υποταχθεί στον άρχοντα του αιώνος τούτου. Έχει ήδη «το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού».

          Ο αριθμός του ονόματος του θηρίου, το 666, γράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως με τα ελληνικό γράμματα Χξς’. Μια εύστοχη συμβολική ερμηνεία βλέπει στα γράμματα αυτά τα αρχικά των λέξεων: Χριστός ξένος σταυρού. Ο αντίχριστος παρουσιάζεται στον κόσμο ως ένας Μεσσίας ξένος προς το σταυρό. Δεν σταυρώνεται ο ίδιος, γιατί δεν έχει σχέση με την αγάπη και τη θυσία. Ούτε ζητάει από τους ανθρώπους να σηκώσουν το σταυρό τους. Υπόσχεται ευκολία και άνεση με μοναδικό όρο την πλήρη υποταγή τους. Αρκεί να παραδοθεί ο άνθρωπος σ’ αυτόν, για να ζήσει (δήθεν) άνετα. Αρκεί να τον προσκυνήσει, για ν’ απολαύσει τα αγαθά της γης.

          Σήμερα ο κύριος στόχος του ανθρώπου και του πολιτισμού του είναι η άνεση και η απόλαυση των αγαθών της γης. Όλα συγκεντρώνονται σε συσκευές, σε υπηρεσίες και σε πληροφορίες που διευκολύνουν τη ζωή. Στο βωμό τους θυσιάζεται η ανθρώπινη ελευθερία. Θυσιάζεται δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος. Και υπομένει τη θυσία αυτή, γιατί τη θεωρεί αναπόφευκτη. Να αρνηθεί τις ευκολίες του; Να απορρίψει τις κατακτήσεις του; Να εγκαταλείψει τον πολιτισμό του; Ένας ριζοσπαστικός ασκητισμός θα μπορούσε να είναι σε όλα αρνητικός. Άλλα η ζωή μέσα στον κόσμο είναι διαφορετική. Και η σωτηρία πρέπει να είναι προσιτή και στον κόσμο. Στον σύγχρονο κόσμο της υψηλής τεχνολογίας και της πληροφορικής.

          Τί μπορεί λοιπόν να γίνει στην κατάσταση αυτή; Η απάντηση δεν είναι απλή. Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν προέρχεται από το διάβολο. Στηρίζεται στη σκέψη και τις Ικανότητες του άνθρωπου. Ταυτόχρονα όμως ο πολιτισμός αυτός υλοποιεί τη διαβολική προτροπή για αυτόνομη χρήση και καταξίωση της γνώσεως. Είναι ο πολιτισμός του εκπεσμένου άνθρωπου στην υψηλότερη μορφή του.

          Ο άνθρωπος προχωρεί στις οριακές καταστάσεις της εκπτώσεώς του «εν όλη τη δόξη του». Ο Θεός εξορίζεται από τα ενδιαφέροντα του. Το πνεύμα σβήνει. Η ηθική παραγκωνίζεται. Και ο άνθρωπος μένει ανυποψίαστος και ικανοποιημένος με τα αγαθά και τις ανέσεις του. Με το αλλοτριωμένο πρόσωπο και την αλλοτριωμένη ελευθερία του.

          Ο αντίχριστος κατορθώνει καλύτερα το έργο του, όταν ο άνθρωπος τον λησμονεί ή πιστεύει πως δεν υπάρχει. Κι εμείς ζούμε λησμονώντας ή αρνούμενοι την ύπαρξή του. Στο μεταξύ ο αντίχριστος εξακολουθεί το έργο του. Και κινδυνεύουμε να δούμε ή και να βλέπουμε ήδη την αποκορύφωση του μυστηρίου της παρουσίας του, χωρίς καν να το υποψιασθούμε. Κινδυνεύουμε να φτάσουμε ή φτάσαμε στην εποχή της τελικής εμφανίσεώς του, χωρίς να το καταλάβουμε. Χωρίς να υποψιαστούμε ότι ακολουθούμε την προτροπή του και να μετανοήσουμε.

          Οι άγιοι πολεμούσαν τον αντίχριστο σε ολόκληρη τη ζωή τους. Με την άσκηση και την προσευχή, με τους κοινωνικούς και τους δογματικούς αγώνες τους κτύπησαν το διάβολο και τα έργα του διαβόλου. «Πάλιν ο δεινός και αρχέκακος όφις» υψώνει το κεφάλι εναντίον μας, συνήθιζε να λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν κάποια καινούργια απειλή παρουσιαζόταν στην Εκκλησία. Αλλά ο σταυρός του Χριστού, πρόσθετε, συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Και ο διάβολος που χρησιμοποιεί ως κεφαλές όσους τον ακολουθούν, συντρίβεται από αυτούς που έχουν ως κεφαλή το Χριστό. Τέλος, και ο ίδιος ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, βοηθάει στο έργο του Χριστού. «Συνεργός γαρ έστι και ο διάβολος αεί τη του Θεού βουλή, αλλ’ αυτός ου τούτο βουλόμενος, ουδέ προς τούτο βλέπων». Αποκαλύπτοντας τη γύμνια και την αθλιότητά του κάνει εμφανέστερο το μεγαλείο του Θεού.

          Το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού συντρίβει και αφανίζει το μυστήριο του αντίχριστου. Και όποιος ζει το μυστήριο του σταυρού, που είναι μυστήριο αυταπαρνήσεως και νεκρώσεως για τον κόσμο, μετέχει ήδη από τη ζωή του αυτή στη νίκη κατά του αντιχρίστου και στη δόξα της Αναστάσεως του Χριστού.

          Κύριος του κόσμου και της ιστορίας είναι ο Χριστός και όχι ο Αντί­χριστός. Όσο και αν προκαλούν οι αντίθετες δυνάμεις, όσο και αν φαίνεται να νικούν οι πλάνοι και οι αντίχριστοι, ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Όποιος γνωρίζει και ζει την αλήθεια αυτή, δεν φοβάται ούτε απελπίζεται. Χαίρεται και προσβλέπει στον Ερχόμενο. Σ’ αυτόν που έφερε τη βασιλεία του Θεού στον κόσμο και έρχεται ως Κύριος Παντοκράτωρ. Σ’ αυτόν που «εξήλθε νικών και ίνα νικήσει». Ο Αντίχριστος έχει ήδη νικηθεί με το σταυρό του Χριστού. Η σπασμωδική αναδίπλωσή του κατά τους έσχατους καιρούς, το τελικό ξέσπασμά του, θα είναι προανάκρουσμα της τελικής φανερώσεως του Χριστού και της δόξας των πιστών.

 (Γ. Μαντζαρίδη, 2011. «Και νυν αγαπητοί Αντίχριστος εστίν», απόσπασμα. Περιοδ. Σύναξη, τευχ. 29)

          Στην εποχή του κορωναϊού οι Χριστιανοί προσβάλλονται από τον εχθρό με λογισμούς (σκέψεις) άρνησης του σταυρού τους και επιφόρτισης των άλλων με το δικό τους φορτίο. Δεν φταίνε αυτοί, μόνο οι άλλοι. Αλλά, κατά τον απόστολο, «ο λόγος του σταυρού είναι για όσους πρόκειται να απωλεσθούν μωρία (ανοησία), ενώ για μας τους σωζομένους είναι δύναμη Θεού». (Α΄Κορ. 1:18). Υπάρχουν βέβαια και «οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος είναι απώλεια, που Θεός τους είναι η κοιλιά τους και η δόξα τους σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται, αυτοί που έχουν γήινο φρόνημα». (Φιλιπ. 3:18). Δεν αναφερόμαστε στους δεύτερους, αλλά στους πρώτους, στους Ορθοδόξους που θέλουν να σωθούν, αν και μπορεί όπως όλοι μας να πέφτουν στις παγίδες του εχθρού. Για τους ενεργά πιστούς, όμως, υπάρχει η μετάνοια. Όσο ζούμε και υπάρχει αυτή, (εκ)παιδευόμαστε αντί να τιμωρούμαστε. Γιατί ο Χριστός είπε: «Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο αλλά να σώσω τον κόσμο». (Ιω. 12:47).

          Πρέπει επομένως να μη βλέπομε με εμπάθεια πρόσωπα και πράγματα, όσο είμαστε στη ζωή και υπάρχει μετάνοια, αλλά να αποκτάμε διάκριση από τα γεγονότα, την πιο απαραίτητη αρετή κατά τον μέγα Αντώνιο.[1] Η διάκριση μας δίνει το μέτρο του σωστού, πάνω ή κάτω από το οποίο δεν ωφελούμαστε.[2] Αυτά έχοντας υπ' όψιν, συνεχίζομε.

          ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Αγανακτισμένος από την απόφαση που υποχρεώνει πιστούς να επιδεικνύουν το αποτέλεσμα ράπιντ τεστ για να εισέλθουν στον ναό, εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, κατά την ομιλία του στον Εσπερινό του εορτάζοντος ιερού ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, το βράδυ του Σαββάτου 20/11. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα επιτρέψει το μέτρο στην Μητρόπολή του...

          Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει το θέμα του κορωνοϊού σε συνάρτηση με την Εκκλησία, δίχως ωστόσο να απενοχοποιεί και κάποιους ιερωμένους, ακόμη και Μητροπολίτες, για τους χειρισμούς και τις τοποθετήσεις τους επί του θέματος.

          Μίλησε, για ψέματα και κοροϊδία, ενώ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην δεχθεί περαιτέρω υποδείξεις για τον τρόπο εισόδου των πιστών στον ναό, ακόμη κι αν χρειαστεί να… πάει φυλακή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε!

          «Θα πρέπει πλέον κι αυτοί που μας κυβερνούν να αντιληφθούν ότι εδώ είναι Ελλάδα Αγίων» όπως τόνισε μεταξύ άλλων:

          «Ο ιερός ναός είναι το κτίριο που εισερχόμαστε αμαρτωλοί και βγαίνουμε άγιοι, διότι το Άγιο Πνεύμα μας εξαγνίζει και μας καθαρίζει όταν μπαίνουμε με ταπείνωση. Ο ναός καθαγιάζει καθέναν από εμάς και δεν μπορούμε να κλείνουμε τις πόρτες του. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε την αγιότητα του ναού εκεί όπου τελούνται όλα τα μυστήρια με πρώτο αυτό της Θείας Ευχαριστίας για την ίαση της ψυχής και του σώματος. Ο Κύριος λέει ελάτε όλοι στον ιερό ναό για να πάρω εγώ το βαρύ φορτίο που κουβαλάτε. Ο Ιησούς καλεί τους πάντες μέσα, κι εμείς δεν θα τους βγάλουμε εκτός ναού. Τούτη την εποχή ζούμε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Διότι κάποιοι θέλουν να βγάλουν τον κόσμο από την εκκλησία και να θέσουν περιοριστικά μέτρα στην εκκλησία.

          Δεχτήκαμε τις μάσκες, δεχτήκαμε το εμβόλιο, τα πάντα. Αλλά δεν θα δεχτούμε να μας κλείσουν τους ναούς ή να μας υποχρεώσουν τα δείχνουμε το ράπιντ τεστ για να λατρέψουμε τον Χριστό μας. Θα πρέπει πλέον κι αυτοί που μας κυβερνούν να αντιληφθούν ότι εδώ είναι Ελλάδα Αγίων… Οι Έλληνες έδωσαν το αίμα τους για να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Φτάνει πια η κοροϊδία δεν μπορούμε να είναι στην πόρτα οι επίτροποι να περιμένουν τα ράπιντ τεστ! Πριν λίγο καιρό, άλλα είπαν και χθες άλλα έρχονται και μας λέγουν. Δεν μπορούμε να ζούμε πια αυτή την ταλαιπωρία, αυτό τον εμπαιγμό, αυτό το ψέμα. Ας καταλάβουν αυτοί που διοικούν την Πατρίδα μας ότι η Ελλάδα είναι Ορθοδοξία και οι Έλληνες είναι πάντα ενωμένοι με το Ιησού Χριστό». Για τους πολιτικούς υπάρχει το παράδειγμα (προς αποφυγήν) του υπάτου Ευτροπίου...

          Ο Ύπατος Ευτρόπιος.

          Στη συνέχεια έφερε ως παράδειγμα τον Ύπατο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ευτρόπιο, ο οποίος το 399 μΧ ήταν διώκτης των Χριστιανών και ήθελε να άρει το άβατο στους ιερούς ναούς. Όταν όμως έχασε την εξουσία και διώχθηκε, βρήκε άσυλο μέσα στην εκκλησία…

          «Ζούμε καιρούς δύσκολους. Η πίστη μας διώκεται, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε όμως το βλέπουμε ότι η οικογένεια διαλύεται, ο Χριστός διώκεται, τα παιδιά μας οδηγούνται στην απώλεια και την αμαρτία. Κι αντί να πουν ότι στην εκκλησία θα βρουν τον «πολύτιμο θησαυρό», έρχονται και μας λέγουν ότι για να μπούμε πρέπει να κάνουμε ράπιντ τεστ! Όμως κι εμείς οι ιερείς, οι μοναχοί κι οι δεσποτάδες, γυρίσαμε τη πλάτη στον Θεό. Δεν τον πιστεύουμε, γίναμε προδότες της Εκκλησίας μας. Έχει δίκιο ο γέροντας Αμβρόσιος ότι και ιερωμένοι φέρουν ευθύνη. Γιατί διαβάσαμε κι αυτό το φοβερό. Ιερέας να στέλνει έγγραφο στην αστυνομία να διεξάγει ελέγχους στους ναούς και τα μοναστήρια αν ο κόσμος που εκκλησιάζεται έχει κάνει ράπιντ τεστ. Κι αν δεν έχουν κάνει να πράξει ό,τι προβλέπεται»… ανέφερε ακόμη ο τοπικός ποιμενάρχης, προσθέτοντας: «Μέσα λοιπόν σε αυτό τον κόσμο της παραζάλης στην οποία ζούμε, μέσα στον κόσμο της αποστασιοποιήσεως από τον Χριστό μας, προσπαθούμε να επιλύσουμε τα πνευματικά στο ίντερνετ και να πείσουμε τον άλλο ότι έχουμε εμείς δίκιο για τα της πανδημίας». Με μετάνοια και προσευχή θα επέλθει η γαλήνη.

          Καταλήγοντας, επισήμανε τα ακόλουθα: «Η πανδημία τι είναι; Μία ασθένεια. Ζήσαμε τόσες. Αυτό που χρειάζεται είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση. Να πέσουμε εις τα γόνατα και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό. Όσο δεν το πράττουμε να ξέρετε αυτά τα επίγεια θα μας βασανίζουν, διότι ο διάβολος έχει δύναμη σε αυτό τον κόσμο. Η Παναγίας μας όμως μας καλεί σήμερα από το Αίγιο να πούμε: Φτάνει πια υπάρχει κι ένα όριο. Ας μας πάνε και φυλακή πλέον. Αλλά δεν θα ανεχτούμε άλλο το εμπαιγμό δεν θα υπομείνουμε πλέον το ψέμα αυτών που μας κυβερνούν. Η Παναγία μας να μας φωτίζει όλους κι εμείς να πηγαίνουμε στην Εκκλησία με διάθεση ταπείνωσης κι αγάπης και να προσευχόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο, να μην εγκαταλείψει τον κόσμο όπως εμείς Αυτήν».

protionline.gr και vimaorthodoxias.gr[3]

          19-11-2021. Ι.Μ. Φωκίδος σε Αστυνομία: «Ελέγξτε Ναούς και Μονές για κορωνοϊό».

       Εντατικοποίηση των ελέγχων για τον κορωνοϊό  σε ναούς και μονές, ζητά η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος με επιστολή που απέστειλε στον Αστυνομικό Διευθυντή της περιοχής.

      Η Ιερά Μητρόπολη με την εν λόγω επιστολή ζητά να διαπιστωθεί μετά από ελέγχους, αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα της Πολιτείας σε Μονές και Ενορίες. Πριν από λίγο ο Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φωκίδος, Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης μιλώντας στο ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «ήδη ο Μητροπολίτης ενώ είναι εμβολιασμένος, τον κόλλησαν οι ιερείς μέσα στον ναό. Κόλλησαν όλα τα γραφεία. Κοντέψαμε να πεθάνουμε. Κάποιοι εξ ημών νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών σε άσχημη κατάσταση εξ αιτίας του ότι κάποιοι εντός των ιερών ναών δεν τηρούσαν τα μέτρα». (Που είναι η "προστασία" από το εμβόλιο;;)

    «Ο Μητροπολίτης από αγάπη έστειλε εγκυκλίους προς τους ιερείς, να ανακοινωθούν προς τους ψάλτες, επιτρόπους, προς τους χριστιανούς» - συνόψισε ο π. Νεκτάριος, αναφέροντας ωστόσο πως και πάλι κάποιοι δεν πειθαρχούσαν στα μέτρα.[4]

   Διαφορετική (τεκμηριωμένη) άποψη (20-11-2021): 

  Ο καθηγητής Luc Montagnier (Νόμπελ 2008), επέστρεψε στη FranceSoir όπου μεταξύ άλλων προειδοποιεί για τη σχέση εμβολίων με κρούσματα ασθενειών πριόν.

  Εξηγεί ο Luc Montagnier. Για να το θέσω πιο απλά, οι ασθένειες πριόν, όπως Creutzfeldt-Jakob, χαρακτηρίζονται από εκφυλισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος. «Είναι θανατηφόρες και δεν θεραπεύονται»...

  «Χάρη σε μια μελέτη στην Ισπανία, έχει αποδειχθεί ότι το αλουμίνιο που υπάρχει στα εμβόλια μπορεί, από μόνο του, να προκαλέσει ασθένειες πριόν... Όπως και στα εμβόλια της γρίπης...

  Αναρωτιέμαι αν οι ασθένειες του πριόν που αναπτύσσονται από ορισμένους ηλικιωμένους συνδέονται με επαναλαμβανόμενες ενέσεις γρίπης, επειδή εμβολιαζόμαστε κατά της γρίπης κάθε χρόνο. Αυτό συσσωρεύει αλουμίνιο στον εγκέφαλο. Πρέπει να σταματήσουμε το εμβόλιο. Το νωρίτερο θα ήταν το καλύτερο»... (Για να μη σκοτώνουμε τα γηρατειά). Σύνδεσμος

          23-11-2021. Δωδώνης Χρυσόστομος: «Θέλουν κρέμασμα οι ανεμβολίαστοι ιερείς - Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος»!

          Να γίνει οριζόντια υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους όσοι μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χωρίς διαχωρισμούς εάν πρόκειται για παππά, δεσπότη ή αστυφύλακα, πρότεινε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

          Εξέφρασε την οργή του για τους αρνητές ιερείς, λέγοντας ότι γίνονται όργανα του σατανά γιατί δεν ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας. «Ο σατανάς έχει επιτραπεί από τον ίδιο το Θεό να μας ‘’πειράζει’’. Από την επιδεκτικότητα του ανθρώπου αν γίνεται όργανο του σατανά, όπως εν προκειμένω γίνονται αυτοί που δεν ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας», τόνισε ο Μητροπολίτης.

Ο κ. Χρυσόστομος τόνισε ότι οι αρνητές ιερείς θέτουν εαυτόν εκτός Εκκλησίας καθώς δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Συνόδου και του Οικουμενικού Πατριάρχη. «Κρέμασμα θέλουν, εμ τι; Η Εκκλησία έχει κανόνες, όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» είπε ο χαρακτηριστικά.[5]

          23-11-2021. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Στα νέα μέτρα για τις Εκκλησίες αναφέρθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ στον Εσπερινό της Κυριακής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος εξέφρασε την λύπη του και σημείωσε πως αυτά που γίνονται σήμερα «δεν συνέβησαν ούτε με ολοκληρωτικά καθεστώτα».[6]

          24-11-2021. Λαρίσης Ιερώνυμος: «Αγωνίζομαι με τα εμβόλια αλλά δεν μπορώ να στηρίξω την υποχρεωτικότητα».

          Στο πλαίσιο της πανδημίας είμασταν όλοι άπειροι. Κανείς δεν είχε γνωρίσει πανδημία στη ζωή του» δήλωσε στην ΕΡΤ ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος Νικολόπουλος, ο οποίος επανέλαβε την άποψη οι νεωκόροι και οι επίτροποι της εκκλησίας δεν πρόκειται να ελέγξουν τους πιστούς καθώς η Πολιτεία έχει αρμόδια όργανα για να το κάνει αυτό.

          «Η Εκκλησία είναι συνεπής σε αυτό που είχε πει εξαρχής. Αγωνίζομαι με τα εμβόλια αλλά δεν μπορώ να στηρίξω οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα», ανέφερε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Ιερώνυμος.

          Ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου δήλωσε ότι τυχόν μέτρα στις εισόδους των ναών αναιρούν τον χαρακτήρα της εκκλησίας και πρόσθεσε ότι «έξω από την εκκλησία οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο μπορεί να ελέγξει τα πιστοποιητικά. Αν κάποιος εισέλθει χωρίς rapid test αυτό είναι δική του ευθύνη».[7]

          24-11-2021. Αντινόης Παντελεήμων: Λυπάμαι που Αρχιερείς έφθασαν στο σημείο να απειλούν και να καταδιώκουν τους πιστούς.

          Ο ποιμένας οφείλει να καλεί τον κάθε άνθρωπο και ΟΧΙ να τον διώχνει ή να απειλεί και να φοβερίζει με στέρηση μισθών. Αυτός δεν είναι ποιμένας, αλλά “κλέφτης”, όπως τον χαρακτηρίζει στο Ιερό Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, οΥιός και Λόγος του Θεού. Οι γνήσιοι ποιμένες της Εκκλησίας θυσιάζονται για το ποίμνιό τους.

          Στους πρώτους αιώνες είχαμε τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες και την Ρωμαϊκή εξουσία ως διώκτες των Χριστιανών. Επακολούθησαν οι αιρετικοί όλων των εποχών, που καταδιώκουν τους Ορθοδόξους. Κατόπιν, επακολούθησε η Οθωμανική Τουρκοκρατία που πίεζε αφόρητα τον Ελληνικό Λαό να εξισλαμισθεί. Στις αρχές του 20ου αιώνος παρουσιάστηκε το αντιχριστιανικό πολιτικό σύστημα του Κομμουνισμού.

          Σήμερα, δυστυχώς, και μετά λύπης μου το γράφω, έχομε κάποιους Αρχιερείς που όχι μόνον εναντιώνονται στην ελεύθερη βούληση - συνείδηση των πιστών, αλλά και τους κατατρέχουν. Μιλούν για αγάπη και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν σέβονται και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κληρικών και των πιστών τους!

          ΦΥΣΙΚΑ και πρέπει να προσέχουμε. ΦΥΣΙΚΑ και πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα (αποστάσεις, μάσκες, ράπιν ή μοριακά τεστ), αλλά ΟΧΙ υποχρεωτικό εμβολιασμό. ΟΧΙ ΑΠΕΙΛΕΣ! ΟΧΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ! Υπάρχουν άλλα χριστιανικά μέτρα και συμπεριφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, κληρικός ή λαϊκός, είναι ελεύθερος να αποφασίσει για τον εαυτόν του. Δεν πρέπει να λησμονούμε την διδαχή του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι «δεν λάβαμε πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα ελευθερίας».

          Δεν είναι έργο των Αρχιερέων να απειλούν τους συλειτουργούς ιερείς με διακοπή μισθοδοσίας, λες και τους πληρώνουν από την τσέπη τους (!!!), ή τους μοναχούς και πολύ περισσότερο τους πιστούς.

          Έργο των Αρχιερέων είναι το κάλεσμα όλων σε μετάνοια και στην ενάρετη ζωή. Ο Αρχιερέας οφείλει να είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού. Εξ άλλου, είναι γνωστή η βιοτή, το φιλόδοξο και φιλάργυρο ορισμένων υπερμάχων του εμβολιασμού. Αλλά, δεν είναι της ώρας αυτό το ζήτημα. Οι Ορθόδοξοι πιστοί πιέζονται από το επίσημο Κράτος για να εμβολιαστούν. Γιατί ΔΕΝ πιέζονται και οι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, που εισβάλλουν παράνομα και ανεξέλεγκτα μέσα στην Πατρίδα μας, την Ελλάδα, και που με πολύ αγάπη τόσο τους φιλοξενούμε;;; Πού είναι αυτοί οι Αρχιερείς; πού είναι οι πολιτικοί, να μιλήσουν και να βροντοφωνάξουν;;; Γιατί δεν μιλά η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να εμβολιαστούν και οι λαθρομετανάστες!!!

          Γιατί δεν μιλούν για τις χιλιάδες εκτρώσεις, που είναι η αιτία θανάτων τόσο αθώων πλασμάτων;;; Γιατί δεν μιλούν εναντίον των αντιχριανικών οργανώσεων, όπως είναι η Μασονία, τα Ρότερυ, τα Λάϊονς, η Παγκοσμιοποίηση και ο Οικουμενισμός;;; Γιατί δεν έχουν το σθένος να λύσουν το πρόβλημα το Ημερολογιακό, που αποξένησε έστω και μια μικρή μερίδα του Λαού;;;      Ως προς το ζήτημα, εάν θα πρέπει να θεωρείται κανείς ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας, ή ως ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ή ως ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ η ως ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ή ως ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ή ως ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΣ ή ως ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ, επειδή δεν έχει εμβολιαστεί:

          Εκείνος ο Αρχιερέας που εκστομίζει τέτοιες βλασφημίες, ΔΕΝ γνωρίζει την Ορθόδοξο Εκκλησιολογία. Αιρετικός είναι αυτός που πρεσβεύει λανθασμένο πιστεύω ως προς την Χριστιανική Πίστη. Σχισματικός είναι εκείνος που διαφωνεί ως προς την διοίκηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι περιουσία των Αρχιερέων, δηλαδή της μανούλας ή της γιαγιάς τους! Ξεχνούν, ότι και αυτοί οι ίδιοι πληρώνονται από τον Ελληνικό Λαό.

          Υπάρχουν διακεκριμένοι γιατροί, που είναι οι πιο κατάλληλοι να πείσουν τους πιστούς. Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, που Ορθόδοξοι Αρχιερείς έφθασαν στο σημείο αυτό. ΝΤΡΟΠΗ τους!!! Εύχομαι, να έχουμε όλοι ειλικρινή μετάνοια.

          Να προσέχουμε! Να προσέχουμε! Να προσέχουμε! Και ο καθένας, ας αναλάβει την ευθύνη του, ως ελεύθεροι πολίτες.

          Με σεβασμό και ειλικρινήν αγάπην Χριστού.

          +Ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων (Λαμπαδάριος, ο εκ Καλύμνου)

          Εφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

          Κάλυμνος, 24 Νοεμβρίου 2021.[8]

          25-11-2021. Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ρατσισμός και (αντι-)εμβολιασμός

          Μέ ἀφορμή πού ἀκροδεξιές καί ναζιστικές ὀργανώσεις σέ ὅλη τήν Εὐρώπη στράφηκαν μέ συλλαλητήρια καί δυναμικές ἀντιδράσεις ἐναντίον τῶν ἐμβολίων καί τῶν προστατευτικῶν μέτρων γιά τόν κορωνοϊό, προσπάθησα νά ἐντοπίσω τήν αἰτία τῶν ἀντιδράσεων αὐτῶν. Διερωτήθηκα: Γιατί οἱ ἀκροδεξιές αὐτές ὀργανώσεις εἶναι ἐναντίον τῶν προστατευτικῶν μέτρων καί τοῦ ἐμβο­λιασμοῦ;

          Ἔγραψα ἕνα σχόλιο πού δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα μας «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» γιά τό θέμα, τό ὁποῖο παραθέτω στήν συνέχεια:

          «Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ναζιστικῶν μορφωμάτων ἐναντίον τοῦ ἐμβολίου καί τῶν προστατευτικῶν μέτρων καί στήν πατρίδα μας, κυρίως στήν Εὐρώπη μοῦ προκάλεσαν τήν ἀπορία γιά τό τί σχέση μπορεῖ ὑπάρχη μεταξύ τοῦ ναζισμοῦ (ἀκροδεξιῶν) καί τοῦ ἀντιεμβολιασμοῦ, καί γιατί ὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτήν τήν θεωρία εἶναι ἐναν­τίον τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων.

          Κατ’ ἀρχάς σκέφθηκα ὅτι πιθανόν τό χρησιμοποιοῦν αὐτό τό θέμα ὡς ἀφορμή γιά νά ἐκφράσουν τήν ἀντίδρασή τους στήν Κυβέρνηση πού θέλει τόν ἐμβολιασμό τῶν ἀνθρώπων ἤ εἶναι ἐναντίον τῶν μεγάλων Ἑταιρειῶν ἤ ἐπιδιώκουν νά προσεταιρισθοῦν αὐτούς πού ἀντιδροῦν γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ὀργανώσεώς τους. Ὅμως, συζητώντας μέ κάποιον φίλο μου πού διατύπωσε σοβαρά ἐπιχειρήματα, κατάλαβα ὅτι τό θέμα εἶναι βαθύτερο, δηλαδή ἔχει βαθειές ρίζες καί δέν εἶναι τόσο ἁπλό καί ἀθῶο.

          Ὁ Νίτσε μέ τίς θεωρίες του προσδίδει στόν «ὑπεράνθρωπό» του τέσσερα στοιχεῖα. Τό πρῶτον ἡ ἀνάγκη νά φονευθῆ ὁ Θεός, τό δεύτερον τό νά μή λυπᾶται κανείς τόν πλη­σίον, τό τρίτον ὁ ἀνεύθυνος καί ἀνελέητος πόθος γιά τήν ἐξουσία καί τό τέταρτον ὅλα ἐπιτρέπονται. Γιά τόν ὑπεράν­θρωπο δέν ὑπάρ­χει οὔτε καλό οὔτε κακό, καί αὐτό ἐπηρέασε τίς θεωρίες τοῦ Χίτλερ γιά τήν Ἀρία φυλή, καί κάθε τί πού εἶναι ἀδύνατο καί ἀσθενικό πρέπει νά ἐκλείψη.

Βρυξέλες 21-11-2021. Πουθενά στη διαδήλωση κατά μέτρων covid κομματικά σύμβολα!

          Τέτοιες θεωρίες εὐνοοῦν τόν κοινωνικό δαρβινισμό καί τήν εὐγονική. Ὁ ὅρος εὐγονική εἰσήχθη τό 1883 ἀπό τόν Francis Galton ἐξάδελφο τοῦ Δαρβίνου. Σύμφωνα μέ τήν θεωρία αὐτή ἡ ἀνθρώπινη φυλή χρειαζόταν ἕνα εἶδος τεχνητῆς ἐπιλογῆς, κατ’ ἀντίθεση μέ τήν φυσική ἐπιλογή. Ἔτσι, πρέπει νά ἐλέγχεται καί νά ἀπο­φεύγεται ἡ ἀναπαραγωγή τῶν ἀδυνάτων καί τῶν ἀσθενῶν, καί νά ἐπιζοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού εἶναι δυνατοί, ἰσχυροί, ὑγιεῖς. Καί, βέβαια, αὐτά ἰσχύουν καί στίς θεωρίες πού σχετί­ζονται μέ τήν ἀναπαραγωγή τῶν ἀνθρώπων, ὁπότε ἐφαρμό­ζονται οἱ ἐκτρώ­σεις, ἀλλά καί σέ ἤδη ζῶντες ἀνθρώπους πού εἶναι ἀσθενεῖς μέ ἀνίατα νοσήματα, μέ τήν πρακτική τῆς εὐθανασίας.

          Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ μεγάλης ἡλικίας ἄνθρωποι πού εἶναι συνταξιοῦχοι, ἀλλά καί οἱ ἄρρωστοι θεωροῦνται ἀπό αὐτούς πού ἔχουν τέτοιες ναζιστικές καί ρατσιστικές θεωρίες, ὡς ἄχρηστοι γιά τήν κοινωνία, καί ἀποτελοῦν τροχοπέδη στό κοινωνικό σύνολο καί γι’ αὐτό πρέπει νά ἐξαφανισθοῦν.Μέσα σέ αὐτήν τήν ἰδεολογική προοπτική τά ἐμβόλια δημιουργοῦν ἀρνητικές καταστάσεις στήν κοινωνία, ἀφοῦ ἐπιζοῦν γιά πολλά χρόνια ἄνθρωποι μέ ἀνίατες ἀσθένειες, μέ ἀποτέλεσμα νά ζημιώνεται τό Κράτος, οἱ ἀσφαλιστικές Ἑταιρεῖες, καί τό Σύστημα Ὑγείας μιᾶς Χώρας. Γι’ αὐτόν τόν λόγο μερικοί ἰδεολόγοι ἀντιεμβολιαστές ἐπιδιώκουν τήν ἀπελευθέρωση τῆς κοινωνίας ἀπό τά ἀσθενικά στοιχεῖα.

          Ἴσως καί «ἡ ἀνοσία τῆς ἀγέλης» νά ἐντάσσεται μέσα σέ αὐτήν τήν προοπτική, δηλαδή νά περάση ὁ ἰός καί νά ἐξαφανίση τά ἄρρωστα ζῶα, ὥστε νά παραμένουν τά ὑγιῆ καί δυνατά.

          Ἐναντίον αὐτῆς τῆς ναζιστικῆς καί ρατσιστικῆς νοοτρο­πίας ἀντιδρᾶ τό πολιτισμένο Κράτος πού προστατεύει ὅλους τούς πολίτες του καί ἰδιαίτερα τούς ἀνήμπορους σωματικά ἀνθρώπους, ἔστω κι’ ἄν κοστίζη οἰκονομικά γιατί αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ πολιτισμός καί ὁ ἐκδημοκρατισμός μιᾶς Χώρας ἐντοπίζεται κυρίως στό ὅτι τό Κράτος δείχνει τόν ἀλτρουϊσμό καί τήν φιλανθρωπία στούς ἀδυνάτους ἀνθρώπους.

   Ολλανδία: Τους είπαν ότι μόλις πολλοί εμβολιασθούν θα ανακτήσουν την ελευθερία τους... Αλλά μόλις εμβολιάσθηκε το 85% των ενηλίκων ο ιός θέριεψε! Δεν άκουσαν τον Μοντανιέ ότι την περίοδο της οποιασδήποτε επιδημίας δεν κάνεις εμβόλια, αλλά δίνεις φάρμακα... Αποτέλεσμα... θέριεψαν και οι διαδηλώσεις... προς μεγάλη χαρά των διεθνών τοκογλύφων-Τραπεζιτών.

          Ἔτσι, ἡ σύνδεση τῶν ρατσιστῶν-ναζιστῶν μέ τό ἀντιεμβολιαστικό κίνημα εἶναι προφανής. Φυσικά ὅλοι οἱ ἀντιεμβολιαστές δέν διακατέχονται ἀπό τέτοιες ἀπόψεις, ἀφοῦ ὑπάρχουν καί ἄλλες ἀφετηρίες, ὅμως στό μικρό αὐτό σχόλιο προσπάθησα νά ἐντοπίσω τήν σχέση μεταξύ αὐτῶν τῶν ρατσιστικῶν-φασιστικῶν μορφωμάτων καί τοῦ ἀντιεμβολιασμοῦ, ὅταν μάλιστα ἐκφρά­ζεται μέ δυναμικό τρόπο».

          Αὐτό ἦταν ἕνα πρῶτο σχόλιο πού ἔγραψα γιά τό θέμα αὐτό, χωρίς νά ἀναφέρομαι σέ Χριστιανούς ἀντιεμβολιαστές, πού κινοῦνται ἀπό διαφορετικά αἴτια, οἱ ὁποῖοι συγχέουν τήν πίστη μέ τήν ἐπιστήμη καί καταλήγουν σέ ἐσφαλμένα συμπεράσματα, πού ἐκφεύγουν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἐκφράζονται ἀπό τήν σχολαστική καί προτεσταντική θεολογία. Δέν ἀναφέρθηκα σέ αὐτήν τήν κατηγορία καίτοι οἱ φανατικοί Χριστιανοί μέ χλεύασαν μέ ἐμπάθεια, κατά τόν συνήθη τρόπο τους.[9]

          30-8-2021. Παλιότερο περιστατικό που αποκάλυψε την "πίστη" κάποιων πολιτικών. Αναταραχή με τον Αμβρόσιο εντός του Ναού παρουσία πολιτικών για το …φάρμακο του κορονοϊού!

          Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα Flamis.gr, ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος μπροστά στον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Χαράλαμπο Μπονάνο, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Σπύρο Μυλωνά, τον πρώην Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημήτρη Δριβίλα και τον βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Τσιγκρή, έβγαλε ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και έκανε λόγο πως αυτό είναι το φάρμακο κατά του κορωνοϊού.

          Όλα κυλούσαν ομαλά κατά την εορτή του Ιερού Ναού. Ωστόσο, όταν ο εφημέριος ολοκλήρωσε το κήρυγμά του, στον άμβωνα ανέβηκε ο Αμβρόσιος, ο οποίος είπε πως «είχε προσωπικούς λόγους από το παρελθόν» και γι’ αυτό ήθελε να είναι παρών στην εορτή της συγκεκριμένης εκκλησίας. Στο τέλος της ομιλίας του έβγαλε από τη τσέπη του ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και άρχισε να μιλά για τον κορωνοϊό: «Αυτό είναι το φάρμακο για κάθε αμαρτία όπως και το φάρμακο για τον κορωνοϊό».

          Ο αντιπεριφερειαρχής Χαράλαμπος Μπονάνος αντέδρασε άμεσα και αποχώρησε φωνάζοντας ντροπή. Στη συνέχεια δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Αισθάνθηκα ότι ζω στον Μεσαίωνα. Παλεύουμε για να πείσουμε για την αλήθεια της επιστήμης και υπάρχουν ιεράρχες που προσπαθούν να μας πουν για το ψεκαστήρι. Το ελάχιστο που είχα να κάνω ήταν να αποχωρήσω από τον Ναό. Αυτό που έγινε ήταν προσβολή στην αλήθεια της επιστήμης».[10]

          Σημείωση (ΛΜΔ).

          Έχομε γράψει για τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωναϊό σε 3 σελίδες (με φωτογραφίες και βίντεο) και αντίστοιχα εκτυπώσιμα τεύχη:

ΙΟΘΕΣΙΑ 1: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html

ΙΟΘΕΣΙΑ 2: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia2.html

ΙΟΘΕΣΙΑ 3: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia3.html

          Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς τις υπερβολές κάποιων ιεραρχών και την εκτός πραγματικότητος αντιρατσιστική ανάλυση του σεβ. Ναυπάκτου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αριστεροφασίστες, όπως έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Και μάλιστα η Νέα Τάξη χρησιμοποιεί τους νέο-Μαρξιστές της «πολιτικής ορθότητας»[11] για την καταστροφή των πολιτιστικών αξιών των λαών.

   Η ιατρική αυτή τη στιγμή είναι, διεθνώς, πολιτικά κατευθυνόμενη και δεν κινδυνεύει από τους Ναζιστές γιατί έχει αλωθεί ήδη από τους συμφεροντολόγους δημοκράτες που δεν σέβονται τα γηρατειά. Οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της Αυστρίας (αριστερά της Γαλλίας), για να προωθήσουν τον εμβολιασμό χρησιμοποιούν Ναζιστικές μεθόδους, γιατί δεν πείθουν, και όχι ο διαμαρτυρόμενος λαός.

   Η Νέα Τάξη εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση επιστημονικών γνώσεων, όπου αυτή δεν την συμφέρει, καλυπτόμενη με μεθόδους Γκαιμπελικές, ενώ ζούμε στην ολοκληρωτική εποχή της Μπίλτερμεργκ, του Νταβός, και άλλων λεσχών, του ΔΝΤ κλπ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε!

     Τέλος ο Μπονάνος ούτε την αλήθεια της επιστήμης γνωρίζει, η οποία ήδη απέδειξε τη δύναμη του αγιασμού να αλλάζει τις φυσικές ιδιότητες του νερού, όπως έχομε ήδη παρουσιάσει,[12] ούτε βέβαια αναγνωρίζει την αγιαστική (υπερφυσική) δύναμή του, μιλώντας προσβλητικά γι' αυτόν.

Το παρόν εκτυπώσιμο (pdf)


[1] Για τον τσαγκάρη της Αλεξάνδρειας, στον οποίο τον έτειλε ο Θεός, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, όπως γράφεται στο Γεροντικό: «Εγώ όλο μου τον χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως, καθώς δεν έχω διάκριση, δεν σε έφθασα»! Και ο αββάς Ποιμήν είπε: «Η εγρήγορση (επαγρύπνηση), η προσοχή του εαυτού μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής».

[2] Κανείς ας μη πει ότι την έχει ήδη αποκτήσει, διότι απαιτεί την τελεία γνώση που δίνει το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και είναι σαν να λέει ότι έγινε ίδιος με τον Χριστό.

[3] https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/astrapse-kai-vrontixe-o-kalavryton-ieronymos-den-tha-dechthoyme-na-mas-ypochreosoyn-na-deichnoyme-to-rapid-test-gia-na-latrepsoyme-ton-christo/

[4] https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/46800-i-m-fokidos-se-astynomia-elegkste-naoys-kai-mones-gia-koronoio#

[5] https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/dodonis-chrysostomos-quot-theloyn-kremasma-oi-anemvoliastoi-iereis-opoy-den-piptei-logos-piptei-ravdos-quot-vinteo/

[6] https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/kythiron-serafeim-oyte-me-oloklirotika-kathestota-den-synevisan-ayta-poy-zoyme-simera-vinteo/

[7] https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/larisis-ieronymos-quot-agonizomai-me-ta-emvolia-alla-den-mporo-na-stirixo-tin-ypochreotikotita-quot-vinteo/

[8] https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/mitropolitis-antinois-panteleimon-lypamai-poy-archiereis-efthasan-sto-simeio-na-apeiloyn-kai-na-katadiokoyn-toys-pistoys/

[9] https://www.dogma.gr/ellada/mitropolitis-nafpaktou-ratsismos-kai-anti-emvoliasmos/120553/

[10] https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/toys-ekane-ano-kato-o-amvrosios-ayto-einai-to-farmako-gia-ton-koronoio/

Τελικά:

Μήπως ο Θεός τους πάντας συνέκλεισεν εις απείθειαν ίνα τους πάντας ελεήσει;

(Ρωμ. 11:32)

imdleo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου