Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Μιά περίεργη Προφητεία ! Τί πρόκειται να συμβή από παύση διάδοσης κυμάτων Maxwell... ( 2016 ).

 ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ακύρωση διάδοσης κυμάτων  Maxwell...



MAXWELL

Πρίν κλείσουμε όμως αυτή την αναφορά, σκόπιμο είναι να υπενθυμίσουμε μία προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού πού πιθανότατα έχει και σχέση με την εποχή μας.


«Θα έρθει καιρός πού δεν θα ακούτε, και δεν θα μαθαίνετε τίποτα…», είπε ο Αγιος. 



Κάποιος πνευματικός άνθρωπος, Αγιορείτης μοναχός, σχετικά με την προφητεία αυτή, έδωσε την εξής απάντηση:

" Σήμερα, η δύναμη των Εθνών στηρίζεται στις Δορυφορικές επικοινωνίες, και στην διαχείριση εντολών μέσω Υπολογιστών στά οπλικά συστήματα ασύρματης τεχνολογίας. Τά ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η ταχεία διάδοσή τους, είναι ο κορμός του Συστήματος!

Πέρασαν όμως, 130 περίπου χρόνια, από την ανακάλυψη αυτών των κυμάτων από τον Maxwell, και ως τώρα η Επιστήμη αγνοεί την βαθύτερη δομή τους... 

Κανένα ραντάρ, καμμιά έξυπνη βόμβα, πυρηνική ή συμβατική, στρατιωτικός δορυφόρος κατασκοπίας ή ασύρματη επικοινωνία δέν θά μπορέσει να λειτουργήσει, κρατώντας καθηλωμένους τους πάντες και τά πάντα, αν σταματήσει και ακυρωθεί  από τον Θεό, αυτή ή " διάδοση κυμάτων..."

Εμείς σήμερα, συνηθισμένοι από τήν λογική μας, μπορεί νά θεωρούμε αστεία τέτοια πράγματα. 

 Όμως ο Θεός είναι πάνω από την λογική και τους φυσικούς νόμους, είναι ο μεγάλος ανατροπέας. 

Και τότε αληθινά, δέν θά ακούμε και δεν θά μαθαίνουμε τίποτα, και αυτό πιθανότατα προφητεύει ό Αγιος ", κατέληξε ο Αγιορείτης πατέρας.

Τουλάχιστον, νά ταπεινωθούν οι ισχυροί της Γής, σκέφθηκα. 

Πού δεν αρκούνται στα πλούτη, στην δύναμη, και στην δόξα τους, αλλά πού θέλουν καί τον άνθρωπο, από εικόνα του Θεού, να τόν ρίξουν στην έσχατη αθλιότητα και κόλαση…

" Πρόσθες αυτοίς κακά Κύριε, πρόσθες αυτοίς κακά, τοίς ενδόξοις της γής…» γράφεται κάπου στους Ψαλμούς.

Άραγε, μήπως και το χτύπημα στο Κέντρο της πανίσχυρης Αυτοκρατορίας, τής τεθωρακισμένης και σιδερόφρακτης, έχει και το μυστικό μήνυμά του;
Τό μέλλον θα δείξει…


Μαρτυρία αγνώστου ασκητού...




" Δέν θ΄ αργήσει  ό καιρός πού θά ξεσπάσει ή μπόρα. Πρέπει νά συμμετέχουμε από τώρα τακτικά στήν μυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας μας καί νά καθαρίζουμε μέ τήν εξομολόγηση τίς ψυχές μας σέ βάθος, καί όχι επιπόλαια...

Είναι βαθειά ή πεποίθησή μου ότι βρισκόμαστε στά χρόνια τού Αντίχριστου καί στά χρόνια επαληθεύσεως φοβερών γεγονότων τής Αποκάλυψης...

"Τυφλοί καί κωφοί " έλεγε, " δέν βλέπουν καί δέν ακούνε τά σημεία τών καιρών..."

Λυπόταν πολύ γιατί έβλεπε τίς δυνάμεις τού αντιχριστιανισμού νά εισχωρούν καί νά διαβρώνουν τήν Ελλάδα μέ διάφορους τρόπους...

Τόνιζε ότι, " σταδιακά ή Ελλάδα γίνεται ειδωλολατρική χώρα. Μάς χρειάζεται ώς έθνος Ορθόδοξη κατήχηση άν θέλουμε νά σωθούμε. Διαφορετικά θά χαθούμε μέσα στήν θύελλα τού Συγκρητισμού, τού Διεθνισμού, καί τής Πανθρησκείας, πού ταλαντεύει καί σαρώνει τίς συνειδήσεις..."

Προέτρεπε νά διαβάζουμε τήν Αγία Γραφή καί ιδιαίτερα τά εσχατολογικά σημεία, μέ προσευχή καί μέ κατάνυξη γιά νά βρισκόμαστε σέ ετοιμότητα καί εγρήγορση στίς ημέρες αυτές, πού ή αποστασία ήδη ενεργείται...

Έλεγε ακόμη,

"Τό μίσος καί ή σκληρότητα, θά είναι προϋπόθεση τών  ανθρώπων εκείνων πού θά αρνηθούν τελικά τόν Χριστό καί θά ακολουθήσουν τόν Αντίχριστο...

Τό σφράγισμα τού Αντίχριστου θά έλθει στό τέλος, όταν θά έχει συντελεσθεί ήδη καί ή άρνηση τής αγάπης.

Όπως ένα έγγραφο επικυρώνεται μέ μιά σφραγίδα, έτσι κι΄ εκείνο τό σφράγισμα, θά επικυρώσει απλώς τό μίσος καί τήν σκληρότητα πού θά υπάρχουν στίς ψυχές αυτών τών ανθρώπων..."

" Οί Χριστιανοί τών εσχάτων ημερών θά αντιμετωπίζονται μέ περιφρόνηση από αυτούς πού θά διαλέξουν " τόν άλλο δρόμο".

Θά μιλούν τήν γλώσσα τής αγάπης αλλά δέν θά γίνονται κατανοητοί. Ή  έρημος θά είναι ή μόνη επιλογή τών Χριστιανών, προκειμένου νά λατρεύσουν τόν Κύριό τους.

Έρημος, είναι ή απουσία τού κόσμου από τόν χώρο τής καρδιάς πού αγαπά τόν Χριστό. Ή έρημος δέν είναι μία συγκεκριμμένη έκταση γής. Είναι ένας τρόπος αγιοπνευματικής διαβίωσης ακόμη καί μέσα στόν κόσμο..."

Προειδοποιούσε ακόμη, νά μή εντυπωσιασθούμε από τά κηρύγματα "ελευθερίας, δημοκρατίας, αγάπης, καί φιλεσπλαχνίας" πού θά εκστομίζονται από τό Θηρίο τίς μέρες εκείνες.

"Θά μιλά γιά ελευθερία, έλεγε, αλλά θά εννοεί τήν ελευθερία τής ανηθικότητας !...

Οί άνθρωποι πού θά πιστέψουν σ΄αυτόν θά πεινούν καί δέν θά μπορούνε νά φάνε από τίς πληγές στό στόμα τους, θά καίγονται καί δέν θά δροσίζονται, θά κρυώνουν καί δέν θά ζεσταίνονται, θά διψάνε καί δέν θά βρίσκουν νερό νά πιούνε...

Θά πέσουν οί επτά πληγές τού Θεού επάνω τους, ώσπου στό τέλος θά έλθει ή ώρα, πού θά αλληλοσπαραχθούν μεταξύ τους...

Καί συμπλήρωνε,

" Ό δίκαιος καί ενάρετος άνθρωπος θά αφήσει "μνήμην αγαθήν" καί θά μνημονεύεται είς τούς αιώνας τών αιώνων, καί στήν γή καί στόν Ουρανό.

Ό άδικος θά χαθεί μαζί μέ τά έργα του..."

(αντιγραφή από Ορθόδοξο Χριστιανικό έντυπο).


          

 ΕΝΑΣ ΑΣΚΗΤΗΣ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...




Πρίν λίγα χρόνια, έφυγε από την ζωή ο γνωστός ασκητής του Αγίου Όρους, μοναχός Παϊσιος.. Η φήμη του, για δεκαετίες τώρα, πλανιότανε στον κόσμο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και πάρα πολλοί άνθρωποι με μεταφυσικές αναζητήσεις, ξεκινούσαν για νά γνωρίσουν τον ξεχωριστό αυτό άνθρωπο του Θεού. 

Θυμάμαι, την δεκαετία του ΄80 όταν για πρώτη φορά ανεβήκαμε στο Άγιον Όρος, ότι είχαμε συναντήσει Αμερικάνους και Ιάπωνες φοιτητές περιμένοντας με τις ώρες να ανοίξει ο γέροντας για να μιλήσουν μαζί του.

Η φήμη τού πατρός Παϊσίου είχε φθάσει πολύ μακρυά, και για τόν άγιο γέροντα οι γλώσσες, δεν ήταν τό εμπόδιο …

Μετά την οσιακή κοίμησί του, (προείδε ακόμη και την ημερομηνία του θανάτου του ), εγράφησαν πολλά βιβλία για την ζωή, τα λόγια του, και τα θαύματά του. 

Σήμερα όμως εμείς, βλέποντας την κρισιμότητα των καιρών πού ζούμε, την Παγκόσμια ανησυχία και αστάθεια που κυριαρχεί στους λαούς και στα έθνη της Γής, το έγκλημα, τα ναρκωτικά, την αναρχία, την πορνεία και τις διαστροφές να πολιτεύονται και να προβάλλονται, χωρίς ντροπή και ελεύθερα , όσο σε καμμιά άλλη περασμένη εποχή, θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε συνοπτικά, σκέψεις και απόψεις του πατρός Παϊσίου για κάποια θέματα...

 

                ΣΑΝ ΜΙΑ ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ...



Ο κόσμος μοιάζει σήμερα, σαν μια κοχλάζουσα χύτρα ταχύτητος, με πολλές βαλβίδες ! Θα σκάσει εδώ , θα σκάσει εκεί . Προσεύχεσθε μη γίνει από εμάς η αρχή…

Nα ζείτε όσο πιο απλά μπορείτε. Μη δυσκολεύετε από μόνοι σας την ζωή σας .

Οι πολλές ευκολίες κάνουν δέσμιους τους ανθρώπους σήμερα. 

-- Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι νοιώθουνε ανασφάλεια σήμερα; 

- Γιατί όλοι είμαστε ασφαλισμένοι! Ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας, το σπίτι μας, την ζωή μας. Κάνοντας λοιπόν την κοσμική ασφάλεια, παραμερίζουμε την προστασία και Πρόνοια του Θεού επάνω μας, στηριζόμενοι στήν " ασφάλεια ".

Ρωτήσανε τον Γέροντα, αν υπάρχουν ιπτάμενοι δίσκοι ( UFO ) και εξωγήϊνοι . 

- Αυτά όλα να ξέρεις, είναι πράγματα δαιμονικά, που παίρνουν διάφορα σχήματα …

Ζωή σε άλλον πλανήτη δεν υπάρχει !
               

                     
ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ  ΚΑΙ Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ


ΠΟΛΕΜΟΣ




Όταν ρωτήθηκε γιά τόν  Γ΄ παγκόσμιο πόλεμο, ή απάντησή του ήταν η εξής: 

- Όταν ακούσετε, ότι τα νερά του Ευφράτη τα κόβουν ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα , (τεράστιο φράγμα Κεμάλ Ατατούρκ, 1995 ) , να ξέρετε ότι ήδη μπήκαμε στην προετοιμασία του Αρμαγεδώνα, και ότι διακόσια εκατομμύρια στρατός ( Κίνα ), θα διαβεί τον Ευφράτη για την Μέση Ανατολή ….

-- Γέροντα , για ποιό λόγο βάζουν με τον γραμμωτό κώδικα τό  6 6 6 , πού αναφέρει η Αγία Γραφή, και παρά τις διαμαρτυρίες δεν θέλουν την αλλαγή του ;

- Στην Παλαιά Διαθήκη, επί Σολομώντος, η Εθνική Εβραϊκή φορολογία για τα υποτελή έθνη ήταν 666 τάλαντα χρυσού ( Β΄ Παραλειπομένων ,κεφ. Θ΄ 13 και Γ ΄ Βασιλ. Ι ΄ 14 ). 

Είναι γραμμένα εδώ και 3.000 χρόνια. Ο αριθμός λοιπόν δεν είναι τυχαίος, είναι ιερός για τους Εβραίους και τον επαναφέρουν σήμερα πλαγίως για να υποτάξουν οικονομικά τά άλλα έθνη …

Ήλθαν κάποιοι εδώ, και άρχισαν να μου λένε ότι θα γίνη πόλεμος, κι΄ότι οι Τούρκοι θα φθάσουν μέχρι τα Εξαμίλια στην Κόρινθο! 

Με ανάγκασαν να τους εξηγήσω ότι τα Εξαμίλια πού γράφει ο Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός στις προφητείες του, είναι τα 6 ναυτικά μίλια της υφαλοκρηπίδος και ότι γι΄αυτά θα «πιαστούμε» με τους Τούρκους! 

Όμως δεν θα μπούν στην Ελλάδα, μέχρι εκεί θα προχωρήσουνε, στα έξη μίλια,και τότε θα τούς βρεί η μεγάλη συμφορά από τον Βορρά ( Ρωσία ), που λένε τα γραφόμενα , και τίποτα δεν θα μείνει όρθιο … 


    THE NEW MONEY SYSTEM

    ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ



 Βάλθηκαν, με πολύ πονηρό τρόπο, να «περάσουν» το Νέο Οικονομικό Σύστημα, στους Χριστιανούς, και να τους παγιδεύσουν. 

Στην Αμερική, μόνο τό 1982 , χαράχθηκαν με ακτίνες Λέϊζερ, 3.000 άνθρωποι, στο μέτωπο ή στο χέρι .

Ο γέροντας δείχνοντας το βιβλίο της Αμερικανίδος Mary Relf “ The New Money System 666 ” έλεγε στενοχωρημένος :

- Ενώ τόσο ολοκάθαρα ενεργείται το μυστήριο αυτό, για τό οποίο μας έχει ενημερώσει ( εδώ και 2.000 χρόνια ) ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στενοχωριέμαι γιατί πολλοί, ακόμη καί ιερείς και επίσκοποι, δεν βλέπουν τό θέμα πνευματικά, αλλά καθαρά κοσμικά. 

Λένε στον κόσμο πώς δεν συμβαίνει τίποτα κι΄ούτε πειράζει να πάρουμε ταυτότητες και κάρτες… 

(από το βιβλίο του ιερομόναχου π. Χριστοδούλου – ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ).


Σχετικά με την Τηλεόραση έλεγε:



Ή τηλεόραση κάνει μεγάλο κακό, νά μή τήν παρακολουθείτε .Τις ειδήσεις νά τίς μαθαίνετε από το ράδιο . 

Είπε ο γέροντας : 

Τώρα ο διάβολος αγρίεψε. Έγινε εξουσία, κι΄έχει κυκλοφορήσει ( με τους ανθρώπους του ), ειδικές κάρτες με τον αριθμό 666 ( κάρτες Τραπεζών, ΙΚΑ , ΟΑΕΔ , κλπ ). 

Από το 1987 ο π.Παϊσιος ανησυχούσε για το επικείμενο σφράγισμα τών Χριστιανών με τον μυστηριώδη αυτόν αριθμό .Κατά την επίσκεψή μου στην καλύβα του, το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, μου είπε χαρακτηριστικά : 

" Ό Αντίχριστος άρχισε την δουλειά του. Να τώρα μας ήρθε και το 666 . Θα το κάνουν από εδώ, θα το κάνουν από εκεί, και θα καταλήγουν όλοι ότι πρέπει να σφραγισθούμε, γιατί δεν γίνεται αλλοιώς . Όλα αυτά σιγά – σιγά. 

Η Εκκλησία πρέπει νά μάς πεί τι θα κάνουμε ..."

Η αγωνία του Γέροντος ήταν μεγάλη, γι΄αυτό καί είχε γράψει ένα κείμενο, που μοίραζε  για ενημέρωση στούς επισκέπτες. 

                                                            
ΕΠΙΛΟΓΟΣ



Παραθέσαμε αποσπάσματα από τις σημειώσεις του πατρός Παϊσίου, όπως καταχωρήθηκαν σέ βιβλία για την ζωή του. Ελπίζουμε, άνθρωποι πού κατά τά άλλα τιμούν τον Γέροντα, να μή πέσουν στό θανάσιμο λάθος απορρίψεως των όσων λέει, εις τα « Σημεία των καιρών » για κάρτες και τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες που εν καιρώ, θα κυκλοφορήσουν .

Υποστηρικτές ή επικριτές της Συνθήκης Σέγκεν απορούν γιατί οι πιστοί Χριστιανοί, ανησυχούν τόσο πολύ για πιθανή αναγραφή στις ηλεκτρονικές ταυτότητες του αριθμού 666 , συμβόλου του Αντιχρίστου . 

Μά μπορούν τόσο εύκολα οι Χριστιανοί να παρακάμψουν την προφητεία της Αποκαλύψεως ; 

Επί τέλους, σ΄ αυτούς τούς " υποστηρικτές " , δεν τους εμπνέει καμία ανησυχία η επιμονή για την χρήση αυτού και μόνου του αριθμού και κανενός άλλου; " 

( Από δηλώσεις τού αειμνήστου π. Γεωργίου Καψάνη, πρώην Καθηγητού Πανεπιστημίου, και πρώην ηγουμένου της Ι. Μονής Γρηγορίου, στο Άγιον Όρος ).

kivotoshelp.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου