Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Τότε ο πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια.

 


Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά, για ναωφελήση, πρέπει να «πολιτισθή» και η ψυχή.
Αλλιώς είναι καταστροφή.

Ο Άγιος Κοσμάς είπε: 

«Από τους γραμματισμένους θαέρθη το κακό».
Παρ” όλο που η επιστήμη έχειπροχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη, εντούτοις με ο,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τον κόσμο.

Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνη του κεφαλιού του, αφού δεν Τον ακούει, και έτσι τρώει το κεφάλι του. 

Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει.
Τι κατόρθωσαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνος με τον πολιτισμό!

Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα πάντα.
Η ρόδα, αν ξεφύγη από τον άξονα, γυρίζει συνέχεια χωρίς σκοπό.

Έτσι και οι άνθρωποι, άμα ξεφύγουναπό τηναρμονία του Θεού, βασανίζονται! 
Παλιά υπέφεραν οι άνθρωποι από τον πόλεμο· σήμερα υποφέρουν απότον πολιτισμό.

Τότε έφευγαν από τις πόλεις στα χωριά εξαιτίας του πολέμου και με ένα χωραφάκι περνούσαν.
Τώρα θα φύγουν από τις πόλεις εξ αιτίας του πολιτισμού, γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σ” αυτές.

Τότε οπόλεμος έφερνε θάνατο. 
Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου