Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

«Φαγητά δεν τρώω»

Eχω πολλές άρρώστιες, άλλά παρακάλεσα τόν άγιο Δαυίδ νά έχω τις δοκιμασίες αυτές, Αποτέλεσμα εικόνας για ιακωβος τσαλικης 
αλλά νά μου δίνη υπομονή, καί νά μην είναι κάτι σοβαρό. Νά μην εχω τίποτα ζάχαρο. 

Νά μπορώ νά τρώω δύο φέτες ψωμάκι την ημέρα, γιατί φαγητά δέν τρώω, μέ συγχωρεΐτε γιά την φράση μου, άλλά λίγο ψωμάκι τό θέλω. Άπό μικρό παιδί έτρωγα πάντα τό ψωμάκι. Τουλάχιστον νά τρώω δύο φέτες ψωμάκι καί λίγο νεράκι καί τίποτα άλλο δέν θέλω. Έ! βοήθησε ό άγιος καί δέν έχω τίποτα τό σοβαρό, μόνο αύτή τήν βραδυκαρδία. Αλλά δέν άπελπίζομαι καί λέγω, “Δόξα τω θεω”. "Οταν τελειώση ή προθεσμία μου, θά φύγω άπό αύτή τήν ζωή. Τούλάχιστον νά είμαστε κοντά στόν θεό καί νά μάς βρή ό θεός όπως θέλει».
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ. 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου