Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου απαντά σε ανυπόγραφο ανεύθυνο κείμενο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
Προσφάτως κοινοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή μας κείμενο ἀνυπόγραφο, ἀτεκμηρίωτο, νεφελῶδες καί παραπειστικό. Θέμα ἦταν ἡ ἐπικειμένη "ἐκδίωξη" τοῦ ἐξαρτηματικοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἀπό το 1995 ἐγκαταβιοῖ σέ Κελλί τῆς Μονῆς. 
Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μονή εἶχε πλήρη ἄγνοια γιά τό ὅτι ἐπρόκειτο νά διώξει τόν ἐν λόγω ἀδελφό, καί μολονότι δέν εἶχε καμία ἠθική ὑποχρέωση νά ἀνταποκριθεῖ σέ 
ἀνυπόγραφο "κίτρινο" κείμενο, ἀντιπροσωπεία προϊσταμένων ἐπισκέφθηκε τόν 
ἴδιο τόν γέροντα, γιά νά ἐνημερώσει καί νά ἐνημερωθεῖ σχετικῶς.

Ὁ γέρων Γαβριήλ παρέδωσε στήν Μονή τό ἀκόλουθο κείμενο, τό ὁποῖο παρακάλεσε νά δημοσιεύσουμε:
«5 Σεπτεμβρίου 2018, Π.Η.
Ἐπειδή πληροφορήθηκα ὅτι δημοσιεύονται στά μέσα  ἐνημερώσεως πληροφορίες σχετικές μέ ἁγιορεῖτες μοναχούς μέσα στίς ὁποῖες  ἀναφέρεται καί ἡ δική μου ταπεινότητα, θέλω νά ἐνημερώσω τόν εὐλαβή καί πιστό  Ὀρθόδοξο λαό ὅτι τά ὅσα γράφονται στό πρόσωπό μου περί διώξεως ἀπό τό κελλί τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου δέν ἀληθεύουν, διότι ἡ Ἱερά Μονή μοῦ ἐδήλωσεν ὅτι δέν θά μέ διώξουν. Γαβριήλ μοναχός.» 
Ὁ ὡς ἄνω γέρων πάντοτε ἀπολάμβανε τήν στήριξη της Μονῆς, τόν σεβασμό καί τήν φροντίδα ὅλων τῶν ἀδελφῶν, καί τήν ἀγάπη τοῦ Καθηγουμένου. Τοῦτο δέν ἄλλαξε, ἀκόμη καί ὅταν γιά λόγους συνειδήσεως διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί τήν κοινωνία του μέ τήν Μονή. Οὐδέποτε ἡ Μονή σκέφθηκε νά τόν ἐνοχλήσει στό ἐλάχιστο, πολλῷ μᾶλλον νά τοῦ ζητήσει νά ἀναχωρήσει. Ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ κυκλοφορία τοῦ ἀσύστατου αὐτοῦ κειμένου.
Η Ιερά Μονή ἀπό τήν πλευρά της καταγγέλλει τέτοιες ἀνεύθυνες, ἀνέντιμες καί διασπαστικές ἐνέργειες ἐκ μέρους χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, γεμᾶτοι ἀπό πνεῦμα κατακρίσεως, κρυμμένοι πίσω ἀπό τήν ἀνωνυμία, καί ἐκμεταλλευόμενοι ὀνόματα γερόντων, γεμίζουν τά κεφάλια τῶν πιστῶν μέ ἀπορρίμματα, ἀποδεικνύοντας πόσο ἐλάχιστα χριστιανοί εἶναι. Τέλος, ἡ Ἱερά Μονή δέν ἀσχολεῖται νά ἀπολογηθεῖ γιά τά ἄλλα πρόσωπα πού ἀναφέρονται στό κείμενο. Ὁ ἱερομόναχος Εἰρηναῖος, τέως Βατοπαιδινός, φιλοξενήθηκε στό παρελθόν σέ "Κάθισμα" τῆς Μονῆς. Οὔτε εἶναι ἀδελφός τῆς Μονῆς, οὔτε ὑπῆρξε ποτέ, οὔτε ἔκτοτε δόθηκε εὐλογία νά παραμείνει στά ὅριά της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου