Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δράμας Παύλος απαντάει στον Ιερώνυμο: Η ματαίωση της Ιεραρχίας θα προκαλέσει μείζονα προβλήματα.

 


Επιμέλεια: Δημήτρης ΒούκιαςΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Την δική του απάντηση στην επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. Παύλος σχετικά με την Τακτική Σύγκλιση της Ιεραρχίας του τρέχοντος έτους.

Ο Σεβασμιώτατος στην επιστολή του κάνει λόγο για προβλήματα τα οποία θα βρεί μπροστά της η Εκκλησία από την ματαίωση ή μετάθεση σε μεταγενέστερο χρόνο της Σύγκλισης της Ιεραρχίας, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει και την ανάγκη για συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στα Σκόπια και την Αυτοκεφαλία η πολιτική ζωή της χώρας.

Διαβάστε επίσης τι έγραψε το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ χθες: Τι συμβαίνει με την Ιεραρχία;

Αναλυτικά η επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου:

Μακαριώτατε,

Εις απάντησιν τής υπ αριθμ. 4272/1799/21.9.2020 Υμετέρας επιστολής, ευλαβώς γνωρίζομεν Υμίν τά κάτωθι :

Συμφώνως τώ καταστατικώ χάρτη τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, νόμος 590/1977 (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄), τό θείον καθίδρυμα τής Εκκλησίας εν Ελλάδι κεφαλήν έχει τόν Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν καί ανωτάτην διοικητικήν αρχήν τήν Ιεράν Σύνοδον τής Ιεραρχίας (Άρθρον 3). Η ανωτάτη αυτή Αρχή συνέρχεται αυτοδικαίως εις τακτικήν συνέλευσιν, τήν 1ην Οκτωβρίου εκάστου έτους (Άρθρον 5). Η θεμελιώδης αυτή έκφρασις τής διοικήσεως τής Εκκλησίας δέν είναι προφανώς θεμιτόν νά παροράται διά διαφόρους αιτίας, υπαρκτάς ή μή.

Αναντιλέκτως η ενσκήψασα πανδημία έχει επισωρεύσει πλείστας όσας δυσχερείας εις τόν καθ ημέραν βίον, μάλιστα δέ κατά τήν τρέχουσαν περίοδον (καί άδηλον επί πόσον) εις τήν πρωτεύουσαν πόλιν τού ευσεβούς ημών κράτους, ώστε νά μελετάται ακόμη καί η ματαίωσις τής συγκλήσεως τής Ιεραρχίας. Φρονώ όμως ότι η ματαίωσις ή μετάθεσις δι ευθετώτερον χρόνον θά προκαλέσουν μείζονα προβλήματα εν τή Εκκλησία, επίσης δέ ότι καί ο διά τήν συνέλευσιν ορισθείς τόπος, τό Διορθόδοξον δηλαδή Κέντρον εν τή Ιερά Μονή Πεντέλης, δέν αποτελεί τήν καλυτέραν δυνατήν λύσιν.


 

Διά τούς ως άνω επιγραμματικώς εκτεθέντας λόγους, ευλαβώς προτείνω, όπως, λόγω τών ειδικών περιστάσεων, η Ιερά Σύνοδος τής Ιεραρχίας συνέλθη εν τή πρωτευούση τής Μακεδονίας, τήν Θεσσαλονίκην καί εις ένα εκ τών ευρυχωροτάτων ιστορικών ναών αυτής, τών κοσμούντων τήν πόλιν τού Αγίου Δημητρίου. Προτείνω επίσης νά συζητηθή εκτάκτως καί πρό ημερησίας διατάξεως η ενέργεια τών πολιτικών τών Σκοπίων τών στρηνιασάντων διά τήν επίλυσιν τού εκεί εκκλησιαστικού σχίσματος.

Μετά βαθυτάτου Σεβασμού

Ελάχιστoς εν Χριστώ αδελφός

Ο ΔΡΑΜΑΣ Π Α Υ Λ Ο Σ.

vimaorthodoxias.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου