Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 70 ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ...Ὁ Γέροντάς μας, ὁ π. Σίμων, μᾶς ἐφιστοῦσε τήν προσοχή στήν κατάσταση πού τότε ἔβλεπε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί σήμερα ἐμεῖς ζοῦμε τά προεόρτιά της.

Μᾶς ἔλεγε ἐπί λέξει: «Ἐγώ δέν θά ζῶ, ἀλλά ἐσεῖς θά ἰδῆτε ποῦ θά φθάση ὁ κόσμος. Θά πληθυνθῆ πολύ ἡ παρανομία καί τό Κράτος δέν θά τήν ἐλέγχη. Τότε οἱ πολῖτες θά ὁπλοφοροῦν καί θά ὑπερασπίζονται τή ζωή τους καί τό δίκιο τους ἐπί τόπου!» «Μετά, συνέχισε, τό κακό θά κορυφωθῆ. Καί, τότε, ὅταν τό κακό ὑπερκορυφωθῆ, ἀνάμενε καί τό τέλος»! 

Μέ τά λόγια του αὐτά, δέν ἐννοοῦσε τό τέλος τοῦ κόσμου, τήν Β΄ Παρουσία, ἀλλά τό τέλος τῆς ἀνωμάλου αὐτῆς περιόδου, ἡ ὁποία δέν θά μπορέση νά ἀναχαιτισθῆ ἤ νά ἀνατραπῆ μέ ἀνθρώπινη δύναμη.

Θυμᾶμαι ὅτι ἡ συνομιλία ἔγινε στό Κελλάκι τοῦ Γέροντός μας, κάποιο μεσημέρι τοῦ 1972. Μέσα στό κελλάκι του βρισκόμαστε ἕνας μεσήλικας ἀνώτατος ἀπόστρατος τῆς ἀεροπορίας, ἡ πρεσβυτέρα μου, ὁ πρῶτος γυιός μας, ὁ Μανώλης, μωρό, ξαπλωμένος πάνω στό κρεββάτι τοῦ π. Σίμωνος καί ὁ γράφων, διάκονος τότε.

Ὁ ἀπόστρατος τόν ρωτοῦσε συνεχῶς, προτάσσοντας, μάλιστα, τήν προσφώνηση «ἅγιε». «Πεῖτε μας ἅγιε, τί θά γίνη μετά;». 

Καί ὁ π. Σίμων, συνέχισε: «Τότε, ὅταν τό κακό ὑπερκορυφωθῆ θά γίνη ὁ μεγάλος Πόλεμος. Θά χαθοῦν περίπου τά 2/3 τῆς ἀνθρωπότητος. Θά ἐμφανίζονται οἱ ἅγιοι στούς δρόμους καί οἱ ἄνθρωποι θά πιστέψουν. Ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι θά επιζήσουν καί μετά θά βασιλεύση ὁ Χριστός. Θά μείνουν μόνο πιστοί ἄνθρωποι. Κατόπιν, ὀλίγον κατ' ὀλίγον μετά ἀπό δύο ἤ τρεῖς γενεές θά γίνουν καί πάλι ἄπιστοι οἱ ἄνθρωποι, θά χάσουν τήν πίστη τους καί οἱ μέχρι τότε πιστοί καί θά ἀρχίσουν νά λένε "τότε γίνονταν, τώρα δέν γίνονται" καί θά ὀλιγοπιστοῦν. Ὁ κόσμος θά φθάση σέ πρωτοφανῆ κατάπτωση. Τότε θά ἔλθη ὁ Ἀντίχριστος»!

Αὐτά μᾶς ἔλεγε ὁ π. Σίμων καί ἐπειδή ἦταν πάντοτε πολύ φειδωλός στά λόγια του καί, κυρίως, στίς Προφητεῖες, ἀλλά καί γιατί εἶχε τέτοια ἁπλότητα καί ταπείνωση ὥστε νά μή μᾶς ἀποκρύπτη ὅτι τοῦ μιλοῦσε ὁ Θεός, πιστεύουμε ὅτι ἡ μαρτυρία του εἶναι αὐθεντική.

Νά ἔχουμε τήν εὐχή Του καί ὁ Γέροντάς μας νά ἔχη τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά πάμπολλα, κυρίως ὅμως, γιά τό ὅτι μᾶς ἄνοιξε τά μάτια τῆς ψυχῆς πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μας!

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ Γ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ

Ο μακαριστός όσιος γέροντας Σίμων Αρβανίτης υπήρξε ο πρώτος μου πνευματικός. Τον γνώρισα πρώτη φορά όταν ήμουν 5 ετών!

 Η προσωπική μου μαρτυρία και βεβαιότητα είναι ότι ήτο άγιος άνθρωπος, σε διαρκή σχέση με τον Χριστό και τους Αγίους του, ιδιαιτέρως με τον Άγιο Παντελεήμονα, του όποίου το μοναστήρι έκτισε ο ίδιος στην Ν. Πεντέλη και τον οποίο έβλεπε καθ ύπαρ γιατί πάντοτε τόνιζε πόσο όμορφος είναι. 

Όταν μάλιστα κάποτε του έδειξαν μια βυζαντινή εικόνα όπου ο Άγιος ήταν κάπως αυστηρός κατά την βυζαντινή τεχνοτροπία, με πολλή διάκριση έδειξε ότι δεν του άρεσε...

Οι αρετές του ήταν πολλές και δεν πρέπει εγώ να αναφερθώ σε αυτές αναλυτικά, υπάρχουν άλλα του πνευματικά τέκνα που έχουν αυτήν την αποστολή να συγγράψουν τον βίο του οσίου μας γέροντος. 

Όμως ακροθιγώς μπορώ να τονίσω την μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους,  αλλά και για όλο τον κόσμο.

Αποτέλεσμα της αγάπης του ήταν και η κοινοποίηση υπό την μορφή  προρρήσεων, των πληροφοριών που ελάμβανε από τον Θεό σαν απάντηση των αγίων προσευχών του, μία από τις οποίες θα αναφέρω εδώ στο μικρό μου σημείωμα.  

Το 1975* είχε πει στην αδελφή μου ότι όταν θα γίνει ο πόλεμος, οι πιστοί θα βλέπουν τους αγίους ζωντανούς και θα τους βοηθούν.
Για κάποιο μάλιστα πρόσωπο που τότε δεν πίστευε στον Θεό είπε: «Θα πιστέψει στον πόλεμο! Θα δει τους Αγίους, θα δει την Παναγία μας ζωντανά και θα πιστέψει»!

Και πρόσθεσε με πατρική στοργή :«Αν είσαστε στο εξωτερικό, αμέσως να γυρίσετε στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα δεν θα πάθει σχεδόν τίποτε...αυτό να το πεις και σε όσους γνωρίζεις που θα ζουν εκείνο τον καιρό εκτός Ελλάδος, να γυρίσουν αμέσως πίσω...». 

Αυτά της τα είχε πει τότε, επειδή επρόκειτο να μείνει με την οικογένειά της για κάποια χρόνια στη Αγγλία.
Την αγία του ευχή να έχουμε και να πρεσβεύει στον Χριστό για μας τα ταπεινά παιδιά του και για την Ελλάδα μας.

Γ. Ε. Βολουδάκης

*Σημείωση Οίμου: τότε περίπου ή λίγα χρόνια πριν χρονολογούνται και οι στο παρακάτω βίντεο αναφερόμενες προρρήσεις του)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ 
\


ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΚΡΙΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου