Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ, Τι ευλογία Θεού είναι η νυκτερινή προσευχή!

Δημ. Γκαγκαστάθης Ιερεύς, 1902-1975 … Το κατά την επιθυμία μου ζητούμενον, παρά του Αγίου Γέροντος, ελήφθη το δέμα με τα ιερά, και σας ευχαριστώ πολύ… Ένα σκέπτομαι και με κουράζει: «Είμαι άξιος εγώ, ο τελευταίος και αμαρτωλός, να ενδυθώ ιερά ενός Αγίου ανθρώπου;» Πολύ το σκέπτομαι, μήπως με γίνει η ευχή κατάρα. Προσευχηθήτε, παρακαλώ, εις τον Άγιον Γέροντα, ίνα επιβλέψη και εις εμένα τον ανάξιον Λειτουργόν, και να μεσιτεύση εις τον Κύριον για να με συγχωρήση τας αμαρτίας μου, είτε εν λόγω και εν γνώσει, είτε εν αγνοία αμάρτησα, ως άνθρωπος…
Προ ολίγων ημερών είχα γράμμα από την Ιεράν Μονήν Θαψανών Πάρου. Μου γράφουν ότι κάνανε τα εγκαίνια του νέου Ναού του αγίου Νεκταρίου εις τας 11 Οκτωβρίου και από την χαράν του ο σεβαστός και άγιος Γέροντας, Φιλόθεος Ζερβάκος, λειτουργεί επί 8 ημέρας συνεχώς και με μεγάλη κατάνυξι…
Η εγχείρησις ήταν μεγάλη και σοβαρή. Πάντες οι γιατροί μου είχαν ξεγράψει από τον κατάλογον των ζώντων, αλλά δεν είχε υπογράψει ο Θεός. Μου παρέτεινε την ζωήν, για να μετανοήσω και γίνω καλός άνθρωπος και ετοιμασθώ πιο καλύτερα…
Ένα με στεναχωρεί μόνον, που δεν ημπορώ να σηκώνωμαι η ώρα δύο την νύκτα, για Σαρανταλείτουργον. Προσεύχομαι νοερώς εις το κρεββάτι, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είμαι ο ίδιος, διότι έχω χάσει το μεγαλύτερον δώρον του Θεού, την κατάνυξιν. Τι ευλογία Θεού είναι η νυκτερινή προσευχή!… Πιστεύω δε, ότι εις αυτό το ζήτημα θα με αναπληρώνετε και σας ευχαριστώ.

Μετά απείρων ευχών, ο αμαρτωλός και τελευταίος
κληρικός της εποχής, μάλλον το σκύβαλον της γης
Δ. Γκαγκαστάθης Ιερεύς
ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ 1902-1975
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ΕΚΔΟΣΙΣ Γ΄ Κεφ. Γ΄ «Αλληλογραφία π. Δημητρίου με ιεράς Μονάς»
Πρόλογος: Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος
Επίλογος: Αρχιμ. Αιμιλιανός Βαφείδης
Επιμέλεια: Στυλιανός Ν. Κεμεντζετζίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου